İnşaat Tedarik Dergisi

İnşaat – Yatırım – Proje – Ulaştırma – Mimarlık – Enerji – Maden

İnşaat Tedarik Sayı 1

21.Yüzyılda Türkiye’mizde ve tüm dünyada, birçok alanda büyük değişikliklere tanık olmaktayız.Enerji kaynaklarının paylaşımı ile ilgili krizler, gittikçe etkinleşen çevre bilinci,...

Günümüzün en acil meselelerinin başında Küresel İklim Değişikliği gelmekte. Sıfır Enerji Binalar, fosil yakıtlara bağımlı kalmadan aynı zamanda karbon salımını azaltan,...

Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığınca hazırlanan “Kamu-Özelİşbirliği Raporu”ndan yapılan derlemede, kamu-özel sektör iş birliği modeli, özellikle otoyol, köprü, havalimanı gibi...