İnşaat Tedarik Dergisi

İnşaat – Yatırım – Proje – Ulaştırma – Mimarlık – Enerji – Maden – Şantiye

Enerji Verimliliğinde Su Depolarının Önemi

Enerji verimliliği, belirli bir amaç için kullanılan enerjinin maksimum verimlilikle kullanılması, tasarrufun en üst seviyeye çıkarılması ve israfın en aza indirilmesi anlamına gelir. Enerji verimliliği, enerji kaynaklarının daha etkili ve verimli bir şekilde kullanılmasını sağlar, böylece enerji tüketimi azalır. Enerjinin olumlu ve olumsuz tüm çevresel etkilerini en aza indirir. Enerji verimliliği aynı zamanda enerji maliyetlerini düşürür. Bu da ekonomik açıdan faydalı olabilir. Enerji verimliliği sağlayan uygulamalar arasında enerji tasarruflu araç ve cihazların kullanımı, yalıtımın yaygınlaştırılması ve iyileştirilmesi, enerji verimli sistemleri ve enerji yönetim sistemleri bulunmaktadır.

Yaşamın kaynağı olan su ile enerji arasında doğrudan ve dolaylı ilişki vardır. Bildiğimiz gibi su ile üretilen enerji kaynakları çok yaygındır. Hidroelektrik santralleri, gelgit enerji sistemleri, dalga enerjisi sistemleri ve akıntı enerjisi sistemleri gibi uygulamalardan, hem ülkemizde hem de dünyada çok sayıda enerji üreten tesis ve yapı mevcuttur. Bu yapılarda bulunan suyun doğada bulunması barajlar, akarsular ve denizler ile elde edilmesi, küresel çapta düşünüldüğünde dünyada su kaynaklarının azalmasıyla birlikte daha da önem arz etmektedir. Su kaynaklarında görülen tükenişin, su ile enerji üreten sistemlerin devamlılığında sorunlar yaşanmasına sebep verebilir. Bunun önüne geçmenin en pratik yolu suyun tasarruflu kullanılması ve suyun depolanmasıdır. Su depoları ile enerji üreten hidroelektrik santrali vb. tesislerde temiz ve yenilenebilir enerji üretimiyle birlikte enerji verimliliği daha etkin bir şekilde görülmektedir. Tekrardan depolanan suyun süreklilik içerisinde kullanılması devir ile çalışan sistemler için enerji verimliliğine katkıda bulunur.

Su depoları, kullanım amaçlarına göre yangın ve yağmur suyu deposu olarak da hayatımızın bir parçasıdır. Bunlardan yangın suyu deposu, yangın söndürme cihazlarının en önemli parçasıdır. Bina ve yapılarda bulunan yangın suyu depoları içme suyu hattı ve şebeke hattına bağlı kalmaksızın da depolanabilir. Bu da enerji verimliliğinin en yüksek seviyeye çıkmasına ve acil durumlarda kullanılacak yangın suyu depolarının işlevsel özelliğinden yararlanarak hem enerji hem de su tasarrufu sağlamaktadır. Yağmur suyu depoları ile hem kullanım hem de yangın suyu depolama imkanı oluşur. Bu depolar, yağmur suyunun kanal ve drenaj sistemleri gibi doğal yöntemlerle beslenir. Suyun enerji verimliliğindeki rolünün doğrudan karşılığı olan bu depolama yöntemi ile yağmur suyu biriktirilerek hem su hem de enerji tasarrufunda etkin bir kazanım elde etmemizi sağlar.

Enerji ile elde edilen veya enerjiye dönüştürülen soğuk ve sıcak su, depolanarak enerji verimliliğine büyük katkı verilmektedir. Bu tarz sıcaklık ile elde edilip kullanılan su depolarının ısı verimliliği ve enerji verimliliğini korumak maksatlı yalıtım yapılması mümkündür. Bu sayede ısı kaybının oluşması engellenir. Autoclave, kondensa, denge depoları gibi çeşitli sistemlere entegre edilen su depoları, enerjinin verimliğinde büyük avantajlar sağlamaktadır. Firma olarak yağmur suyu ve yangın suyu depolamada, enerji verimliliğinde kullanılacak sistemlerde; ihtiyaca yönelik uygun malzeme cinsinden, gerek yalıtımlı gerekse özel imalatlarla üretilen su depolarımız ile hizmet vermekteyiz.

Suyu ve enerjiyi verimli kullanalım. Suyu da enerjiyi de israf etmeyelim.

Geleceğimiz için su kaynaklarımızı koruyalım.

Dünyanın Suyunu Depoluyoruz.

Göksun Modüler Su Depoları…

Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.