İnşaat Tedarik Dergisi

İnşaat – Yatırım – Proje – Ulaştırma – Mimarlık – Enerji – Maden – Şantiye

Yazgan Tasarım Mimarlık’tan ODTÜ Ortak Çalışma Alanı ve Kafeterya

Kuruluşundan bu yana, Türkiye ve çeşitli ülkelerde inşaat alanı toplamda 8.000.000 m²’yi geçen yapıların mimari, iç mekân ve peyzaj projelerine imza atmış olan Yazgan Tasarım Mimarlık, ODTÜ Ortak Çalışma Alanı ve Kafeterya projesi ile 24 saat aktif olarak kullanılacak bir mekan yarattılar. Ortak Çalışma Alanı ve Kafeterya projesi, Orta Doğu Teknik Üniversitesi Ankara kampüsünde konumlanmaktadır.


Proje, öğrenci ve akademisyenler için tasarlanan kolektif çalışma alanları ile birlikte etkileşimi arttırarak bilgi üretimine katkı sağlamayı, aynı zamanda da sosyal faaliyetler için kaliteli bir platform oluşturmayı amaçlamaktadır. Konum olarak arge çalışmalarının yürütüldüğü Teknokent bölgesine yakın olması nedeniyle, projeninçeşitli araştırmalar için inkübatör görevi üstleneceği öngörülmektedir. 24 saat aktif olarak çalışacak olan bina, kampüsteki kütüphane ve benzeri çalışma alanlarına da alternatif oluşturacaktır. Projedeki temel tasarım prensibi, çeşitli sistemler ve mimari elemanlar yoluyla doğa ile mimariyi bir araya getirmek, bütünleştirmektir.
Ortak çalışma alanı ve kafeterya, bu iki fonksiyonun ihtiyaçları doğrultusunda özelleşebilmek adına iki ayrı hacim olarak var olmaktadır. Hacimler bir plaza ile birbirinden ayrılmaktadır. Bu plaza, kafeterya ve ortak çalışma alanının girişlerini tanımlamakta, alanın farklı kotları arasındaki iletişimi kurmakta ve çeşitli etkinliklere ev sahipliği yapmaktadır.
Doğa ile mimariyi bütünleştirme fikri, hacimlere nüfuz ederek iç mekân ve dış mekan arasındaki ayrımı belirsizleştirmeyi amaçlayan seralar ve avlular formunda var olmaktadır. Sera ve avlular doğal ışığın mekânların her köşesine ulaşmasını ve her bir masanın sera veya avlu kenarında konumlanarak yeşil ile doğrudan ilişki kurmasını sağlamaktadır. Ayrıca yeşil ögelerin kullanımı yoğun güneş ışığını filtreleyerek, keyifli yeme-içme ve çalışma mekânları oluşturmaktadır. Yatay düzlemdeki şeffaflık devamlı bir görsel iletişimi sağlarken, aynı zamanda fiziksel ayrımlarına rağmen hacimleri bütünleştirmektedir.
Ortak çalışma ve kafeterya alanlarının kütlesel organizasyonu bir ritim yoluyla oluşmaktadır. Sürekli büyüyecek şekilde ölçülenen bu ritim, sera ve avluların konumlarını belirleyerek hacimleri çeşitli oranlarda boyutlandırmaktadır. Çalışma alanları oranlarındaki çeşitlilik tekli, ikili, üçlü, dörtlü ve esnek çalışma mekânları olarak farklılaşmaya olanak sağlamıştır.


Proje alanını çevreleyen caddelerden referans alan ve alanı bir uçtan diğer uca kadar kat eden yaya yolu, aynı zamanda hacimleri bağlayarak hem birbirleriyle hem de çevreleriyle olan ilişkiyi güçlendirmektedir. Yaya aksı sera ve avluları da birbirinden ayırarak farklı nitelikte mekânlara dönüşmelerine olanak sağlamaktadır. Servis alanları, lineer hacimler içerisinde kompakt bir şekilde toplanarak ana mekânları bölmeyecek ve güneş ışığını kesmeyecek şekilde, ortak çalışma ve kafeterya binalarının kuzey cephesinde konumlanmaktadır.
Projenin özelliklerinden biri de enerji verimlilik prensipleri doğrultusunda tasarlanmış olmasıdır. Bu nedenle güneş panelleri, yeşil çatı ve duvar ile birlikte enerji verimli aydınlatma sistemleri projeye entegre edilmiştir.

Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.