İnşaat Tedarik Dergisi

İnşaat – Yatırım – Proje – Ulaştırma – Mimarlık – Enerji – Maden – Şantiye

Yenilenebilir Enerji Kaynaklarında Su Depolarının Önemi

Yenilenebilir enerji, doğal kaynaklardan elde edilen ve tükenmeyen enerji kaynaklarıdır. Rüzgar, güneş, su, jeotermal ve biyokütle gibi doğal kaynaklardan elde edilen enerji türleri yenilenebilir enerji olarak adlandırılır. Bu enerji kaynakları, doğal süreçlerle sürekli olarak yenilenir ve kullanıldıkça tükenmez.

Yenilenebilir enerji kaynaklarının kullanımı, çevreye daha az zarar verir ve sürdürülebilir bir enerji üretimini destekler. Bu nedenle, yenilenebilir enerji, fosil yakıtlara göre daha çevre dostu bir enerji seçeneği olarak kabul edilir. Doğaya ve çevreye uyumlu, üretimiyle uzun yıllar enerji kaynağı sağlayan yenilenebilir enerji, su depolarıyla benzer ve tamamlayıcı unsur olarak hayatımızda yer alır. Su depoları üretimi ve kullanım maksadına göre imal edilerek hem ülkemizde hem de tüm dünyada hayati öneme sahiptir. İnsanların yaşadığı her yerde suya ihtiyaç duymaktayız ve yenilenebilir enerji kaynaklarının üretimiyle devamlılığının sağlanması için kurulan her türlü tesis ve yapıda su depolarına ihtiyaç vardır. Halihazırda kullanılan kullanım suyu, yangın suyu, yağmur suyu ve bahçe sulama depoları haricinde yenilenebilir enerji kaynaklarının var olduğu her yerde farklı maksatlarla da su deposuna ihtiyaç duyulmaktadır. Jeotermal enerji için yer altındaki sıcak suyun depolanması, ısıtma sistemlerine entegre edilmesi, havuz ve hamam gibi yerlerde denge deposu olarak kullanılması örnek olarak verilebilir.

Rüzgar tribünü ile hidroelektrik enerji üretiminde kullanılan sistemlerde suyun mekanik kuvvetiyle oluşturacağı elektrik enerjisi için su depolarının varlığına ihtiyaç duyulmaktadır. Organik atıklarla ve biyokütle ile enerji üreten tesislerde hidro-entegrasyon ve enerjinin korunumu için su depoları önemli bir faktördür. Güneş enerjisinden üretilen elektrikle birlikte elde edilen sıcak su; insanlar için temizlik ve bakım maksatlı olarak kullanılmaktadır. Ayrıca soğuk hava şartlarında seralarda üretilen meyve ve sebzelerin sulamasında güneş enerjisi ile elde edilen ideal sıcaklığa sahip suyun depolanması tarım teknolojilerinde su depolarının ne denli önemli bir unsur olduğunu gözler önüne sermektedir. Firma olarak, yenilenebilir enerji çatısı altında bulunan her türlü tesis ve yapıda talep edilen ihtiyaca yönelik uygun malzeme cinsinden üretilen su depoları ile hizmet vermekteyiz.

Çevre dostu yenilenebilir enerji, su ile hayatın bir parçasıdır.

Geleceğimiz için su kaynaklarımızı koruyalım.

Dünyanın Suyunu Depoluyoruz.

Göksun Modüler Su Depoları…

Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.