İnşaat Tedarik Dergisi

İnşaat – Yatırım – Proje – Ulaştırma – Mimarlık – Enerji – Maden – Şantiye

2020 Yatırımları İçin 52 Milyar Lira Ayrıldı

Derginin tamamını okumak için; MART-NİSAN 2020

Merkezi yönetim bütçesinden bu yılki yatırımlar için yaklaşık 52 milyar lira ayrılırken, en yüksek pay 8,4 milyar lira ile Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığının oldu. Bakanlığı 7 milyar 92 milyon 189 bin lira ile Karayolları Genel Müdürlüğü takip ediyor

Bütçeden bu yıl 15 milyar 382 milyon 306 bin lirası ulaştırma ve haberleşme, 10 milyar 923 milyon 283 bin lirası eğitim, 5 milyar 977 milyon 857 bin lirası sağlık, 4 milyar 730 milyon 132 bin lirası tarım olmak üzere birçok alanda toplam 51 milyar 524 milyon 421 bin lira yatırım yapılması
öngörülüyor. Bütçe yatırımlarının kurumlar dağılımına bakıldığında en yüksek payın 8 milyar 383 milyon 362 bin lira ile Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığına ayrıldığı görüldü. Bu Bakanlığı 7 milyar 92 milyon 189 bin lira ile Karayolları Genel Müdürlüğü, 5 milyar 753 milyon 978 bin lira ile Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürlüğü, 5 milyar 748 milyon 67 bin lira ile Milli Eğitim Bakanlığı ve 4 milyar 920 milyon 140 bin lira ile Sağlık Bakanlığı takip etti. Ayrıca Adalet Bakanlığı için 1 milyar 980 milyon lira, Gençlik ve Spor Bakanlığı için 1 milyar 363 milyon 184 bin lira, Kültür ve Turizm Bakanlığı için 1 milyar 217 milyon 587 bin lira, İçişleri Bakanlığı için
669 milyon 912 bin lira, Tarım ve Orman Bakanlığı için 607 milyon 826 bin lira, Dışişleri Bakanlığı için 462 milyon 573 bin lira, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı için 349 milyon 114 bin lira, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı için 261 milyon 701 bin lira, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı için 228 milyon 823 bin lira, Milli Savunma Bakanlığı için 188 milyon 475 bin lira,
Ticaret Bakanlığı için 132 milyon 292 bin lira, Hazine ve Maliye Bakanlığı için 95 milyon 956 bin lira, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı için 45 milyon 684 bin lira yatırım öngörüldü. Yatırım programında önemli bir yere sahip olan Karayolları Genel Müdürlüğü 2020 yılı performans programını yayınladı. Programda ağırlıklı olarak devam eden projelerin hızla bitirilmesi ve stratejik öneme sahip projelerin başlatılması yer alıyor.
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı M. Cahit Turhan, 2020 Yılı Performans Programını değerlendirdiği konuşmasında, ekonomik kalkınmanın temel etkenlerinden biri olarak, toplum refahının artırılmasına önemli katkılar sağlayan ulaşım sektöründe hedeflerinin, başta mega projeler olmak üzere,
ülkemizde devam eden yatırımları hızla tamamlayıp hizmete sunmak ve dev yatırımlarla ülkemizi daha da ileriye götürmek olduğunu ifade etti. Turhan konuşmasına şöyle devam etti; “ülkemizin rekabet gücüne ve milletimizin yaşam kalitesinin yükseltilmesine katkı veren; güvenli, erişilebilir, ekonomik, konforlu, hızlı, çevreye duyarlı, kesintisiz, dengeli, çağdaş hizmetlerin sunulduğu, sürdürülebilir bir ulaştırma sistemi oluşturmak için çalışmalarımız hızla devam etmektedir.

Yatırımlarda Karayolu
Karayolu sektöründe, mevcut ağın trafik güvenliğini artıracak, taşıt işletme maliyetini düşürecek, ülkenin her köşesine her mevsim hizmet götürülmesine imkan sağlayacak geometrik ve fiziki iyileştirmelerin
yapılması hususunda gerek sektörel düzenlemeler gerekse altyapı yatırımları ile büyük yol katedilmiş olup, bu doğrultuda kamu imkânlarının yanı sıra, kamu- özel sektör işbirliği ile gerçekleştirilen projeler de aşamalı olarak uygulamaya konulmaktadır. Gerçekleştireceğimiz temel hizmet ve
politikaları hayata geçirmek, belirlenen vizyona ulaşabilmek için stratejik planda yer alan amaçlar ve hedefler doğrultusunda Karayolları Genel Müdürlüğü öncelikleri tespit edilerek 2020 Yılı Performans Programı oluşturulmuştur. Belirlenen politika ve öncelikler doğrultusunda Stratejik Plan ve bütçe ilişkisini gerçekleştiren, ayrılan bütçe kaynaklarının etkili, ekonomik ve verimli bir şekilde kullanılmasını sağlamayı amaçlayan, ayrıca Parlamentoyu ve Kamuoyunu bilgilendirmek suretiyle hesap verilebilirliği ve mali saydamlığı sağlayan bu programın Karayolları Genel Müdürlüğü’nün 2020 yılı hedeflerine ulaşmasında iyi bir rehber olması-
nı ve başarıyla uygulanmasını dilerim.” Karayolları Genel Müdürü Abdulkadir Uraloğlu’da yaptığı program değerlendirmesinde, ulaştırma faaliyetlerinde modlar arası geçişlere en uygun altyapı unsuru olan karayolu sektörünün, tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de ulaştırmanın
ana bileşenini oluşturduğunu ve karayolu yatırımlarının, kamu hizmetleri arasında sosyal, kültürel, ticari, ekonomik ve pek çok boyutta önemli etkileri olduğunu ifade etti. Uraloğlu konuşmasına şöyle devam etti; “Son yıllarda yol yapımında büyük mesafeler kateden Kuruluşumuz, günün
ileri teknolojilerini kullanarak, çağdaş yaşamın ihtiyaçları doğrultusunda artan bir ivmeyle çalışmalarını sürdürmektedir. Yatırımlarımızı gerçekleştirirken kamu kaynaklarını doğru, verimli ve etkin kullanmayı ve kamusal faydayı olabilecek en üst düzeye ulaştırmayı hedeflemekteyiz.
Yatırımlarımızın bütçeyle ilişkili olarak izlenip değerlendirilmesini sağlayan 2020 Yılı Performans Programı; belirlenen politika ve öncelikler doğrultusunda, Stratejik Plan’da yer alan amaç ve hedeflere uyumlu
olarak hazırlanmıştır.” Karayolları Genel Müdürlüğü tarafından hazırlanan 2020 Performans Programını sizler için derledik.

Temel Politika ve Öncelikler
On Birinci Kalkınma Planı (2019-2023)
On Birinci Kalkınma Planının (2019-2023) onaylandığına ilişkin karar 23 Temmuz 2019 tarihli ve (Mükerrer) sayılı Resmi Gazetede yayımlanmıştır.
Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sisteminin ilk kalkınma planı olan On Birinci
Kalkınma Planının uzun vadeli kalkınma amacının; milletimizin temel değerlerini ve beklentilerini esas alarak ülkemizin uluslararası konumunu yükseltmek ve halkımızın refahını artırmak olduğu belirtilmiştir. Ayrıca; Kalkınma Planında Kamu kuruluşlarının Politikalarını, yatırım ve cari
harcamalarını, kurumsal ve hukuki düzenlemelerini planda öngörülen hedef ve kaynaklara göre ortaya koyacakları, Planın amaç, hedef, ilke ve politikaları çerçevesinde kendi görev alanlarına ilişkin alt politikaların ve tedbirlerin geliştirilmesinden sorumlu olacağı, bütçe ve harcama süreçlerinde Planın amaç, hedef ve politikalarının temel çerçeveyi oluşturacağı belirtilmiştir.

2019-2023 Kalkınma Planında alt başlıklarda Karayollarına ilişkin Politika ve Tedbirler:
– Öncelikli sektörlerin ihtiyaçları doğrultusunda trafik akış darboğazlarının giderilmesi ve trafik akışının ihtiyaç duyulan hizmet seviyesinde sürdürülmesi yoluyla mevcut karayolu ağının daha verimli ve güvenli kullanılması sağlanacaktır.
– Filyos Limanının Adapazarı ve İzmit bölgesi ile bağlantısını sağlayacak Filyos Zonguldak, Filyos-(Çaycuma-Bartın Ayrımı), Zonguldak-Ereğli (Ereğli Çevre Yolu dâhil) karayolu projeleri ile Adapazarı-Karasu-Akçakoca karayolu projesinin Akçakoca Limanı-Kocaali kesimi tamamlanacaktır.

– İzmit Bölgesinin yoğun trafiğini alarak Kuzey Marmara Otoyoluna bağlantısını sağlayan Şile-Ağva-Kandıra-Kaynarca Devlet Yolu ile Kaynarca-Karasu Yolu tamamlanacaktır.
– Çukurova Bölgesel Havalimanı Bağlantı Yolu tamamlanacaktır.
– Doğu Karadeniz Bölgesinin iç bölgeler ile İran ve Azerbaycan’a bağlantısını sağlayan Trabzon-Aşkale Devlet Yolu tamamlanacaktır.
– Doğu Akdeniz bölgesinin Batı Akdeniz bölgesine bağlantısını sağlayan
Erdemli-Silifke- Taşucu-13. Bölge Hududu Devlet Yolu ile Alanya-Gazipaşa-5.
Bölge Hududu Devlet Yolu (Akdeniz Sahil Yolu) tamamlanacaktır.
– Modernize edilen Hamzabeyli Sınır Kapısı, D-100 karayoluna ve TEM otoyoluna bölünmüş yol ile bağlanacaktır.
– Ceyhan Endüstri İhtisas Bölgesi ve BOTAŞ Limanına hizmet edecek
(Ceyhan-Yumurtalık) Ayrımı-BOTAŞ Tesisleri il yolu bitümlü sıcak karışım (BSK) kaplamalı 1A standardına yükseltilecektir.
– Adana ve Osmaniye Organize Sanayi Bölgesi ile Ceyhan Endüstri İhtisas Bölgesinin, Yenice Lojistik Merkezi ile Mersin Limanına bağlantısına hizmet edecek Adana Güney Çevre Yolu tamamlanacaktır.
– KÖİ uygulamalarında bütçe yükümlülükleri de dikkate alınarak özel sektör ile dengeli risk paylaşımı gözetilecektir.
– KÖİ projelerinin finansmanında kredi piyasalarının yanı sıra sermaye piyasaları da araç olarak kullanılacaktır.
– KÖİ Modeli ile inşası devam eden Gebze-Orhangazi-İzmir Otoyolu, Kuzey
Marmara Otoyolu Kurtköy-Akyazı ve Kınalı-Odayeri Kesimleri, Kınalı-Tekirdağ-Çanakkale-Balıkesir Otoyolunun Malkara Çanakkale Kesimi, Menemen-Aliağa- Çandarlı Otoyolu, Ankara-Niğde Otoyolu ve Aydın-Denizli Otoyolu Projeleri tamamlanacaktır.
– Karayolu ağında can ve mal güvenliği ile çevre emniyetine yönelik önlemlerin geliştirilmesini teminen bu alandaki işletme denetimleri artırılacak ve etkinleştirilecektir.
– Karayollarında önleyici bakım kavramının esas alındığı bir varlık yönetim
sistemi kurulacak; ağır taşıt trafiği 1.000 Yıllık Ortalama Günlük Trafiğin üzerinde olan güzergâhlarda BSK kaplama yapımına ağırlık verilecektir.
– Yapım ve teknik müşavirlik işlerine ilişkin ihalelerde kaliteden ödün vermeden hizmet alımlarının yapılması sağlanacak, bakım ve onarım hizmetlerinin ağırlıklı olarak özel kesim marifetiyle performans esaslı sözleşmelerle yürütülmesi için gerekli hukuki ve kurumsal düzenlemeler hayata geçirilecektir.
– Karayolu trafik kazalarından kaynaklı ölüm, yaralanma ve hasarların en aza indirilmesi sağlanacaktır
– Karayolu ağındaki darboğazlar giderilecek, kaza kara noktaları iyileştirilecek ve toplam 2.872 km bölünmüş yol yapılacaktır.
– Karayolu ağında enerji ve zaman tasarrufunu, trafik güvenliğini, karayolu
kapasitesinin etkin kullanımını sağlayan Akıllı Ulaşım Sistemleri (AUS) ile ilgili mimari yerel yönetimleri de kapsayacak şekilde tamamlanarak uygulamaya konulacaktır.
– Otoyol ve köprülerde dinamik fiyatlandırma ile talep yönetimi sistemi hayata geçirilecektir.
– Ulaştırma sektöründeki yatırımlar öncelik ve verimlilik odağında gözden geçirilerek önceliğini ve yapılabilirliğini kaybetmiş projeler sonlandırılacak ve yatırımlarda rasyonelleşme sağlanacaktır.
– Lojistik ve Ulaştırma Sektörü 2023 Hedefleri; bölünmüş yol uzunluğu (otoyol dahil, kümülatif ) 29.514 km, otoyol uzunluğu (kümülatif ) 3.779 km, BSK kaplamalı yol ağı (kümülatif ) 31.478 km ve iyileştirilen kaza kara nokta sayısı ise 75 olarak belirlenmiştir.

2020 Yılı Cumhurbaşkanlığı Yıllık Programı
Hazine ve Maliye Bakanlığı ile Strateji ve Bütçe Başkanlığınca hazırlanan “2020 Yılı Cumhurbaşkanlığı Yıllık Programı” 3/11/2019 tarih ve 1733 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile onaylanmış, 4.11.2019 tarihli ve 30938 (Mükerrer) Sayılı Resmi Gazetede yayınlanmıştır. 2020 yılı Cumhurbaşkanlığı Yıllık Programında Karayollarının Sorumlu/İşbirliği Yapılacak Kuruluş olarak yer aldığı Politika ve Tedbirler:

Politika/TedbirSorumlu/İşbirliği Yapılacak
Kuruluş
Yürütülecek Faaliyetler ve Projeler
İstanbul bölgesinin uluslararası bir hava kargo, bakım-onarım ve aktarma merkezi olması sağlanacak; Orta Doğu ve Afrika coğrafyasına da hitap
edecek Çukurova Havalimanı tamamlanacaktır.
Tedbir Çukurova Havalimanı tamamlanacak, ana demiryolu
şebekesiyle bağlantısı sağlanacaktır.
Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı
(S), DHMİ, Karayolları Genel
Müdürlüğü, TCDD
1. Çukurova Havalimanının devam eden altyapı
işlerinde yüzde 65 fiziki gerçekleşme seviyesine
ulaşılacaktır. 2. Üst yapı tesislerinin ise KÖİ
kapsamında ihalesine çıkılacaktır.
Öncelikli sektörlerin ihtiyaçları doğrultusunda trafik akış darboğazlarının giderilmesi ve trafik akışının ihtiyaç duyulan hizmet seviyesinde
sürdürülmesi yoluyla mevcut karayolu ağının daha verimli ve güvenli kullanılması sağlanacaktır.
Tedbir Filyos Limanının Adapazarı ve İzmit bölgesi ile bağlantısını
sağlayacak Filyos Zonguldak, Filyos (Çaycuma-Bartın Ayrımı),
Zonguldak-Ereğli (Ereğli Çevre Yolu dâhil) karayolu projeleri ile
Adapazarı Karasu-Akçakoca karayolu projesinin Akçakoca Limanı
Kocaali kesimi tamamlanacaktır
Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı
(S), Karayolları Genel
Müdürlüğü
1.Filyos-Zonguldak (4 km) Filyos-(Çaycuma
Bartın Ayrımı) (1 km), Zonguldak-Ereğli (Ereğli
Çevre Yolu dâhil) (5 km) Adapazarı-Karasu
Akçakoca (3 km) olmak üzere toplam 13 km’lik
kesimde yapım çalışmaları tamamlanacaktır.
Tedbir İzmit Bölgesinin yoğun trafiğini alarak Kuzey Marmara
Otoyoluna bağlantısını sağlayan Şile-Ağva Kandıra-Kaynarca
Devlet Yolu ile Kaynarca-Karasu Yolu tamamlanacaktır.
Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı
(S), Karayolları Genel
Müdürlüğü
1. Ağva-Kandıra-Kaynarca Yolu ile Şile Ağva
Yolunun toplam 16 km’lik kesiminde yapım
çalışmaları tamamlanacaktır.
Tedbir Çukurova Bölgesel Havalimanı Bağlantı Yolu
tamamlanacaktır.
Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı
(S), Karayolları Genel
Müdürlüğü
1. Çukurova Bölgesel Havalimanı bağlantı yolu
tamamlanacaktır.
Tedbir Doğu Karadeniz Bölgesinin iç bölgeler ile İran ve
Azerbaycan’a bağlantısını sağlayan Trabzon-Aşkale Devlet Yolu
tamamlanacaktır.
Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı
(S), Karayolları Genel
Müdürlüğü
1. Erdemli-Silifke-Taşucu-13. Bölge Hududu
Devlet Yolu ile Alanya-Gazipaşa-5. Bölge
Hududu Devlet Yolunun (Akdeniz Sahil Yolu)
21 km’lik kesiminde çalışmalar tamamlanacaktır.
Tedbir Modernize edilen Hamzabeyli Sınır Kapısı, D-100
karayoluna ve TEM otoyoluna bölünmüş yol ile bağlanacaktır
Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı
(S), Karayolları Genel
Müdürlüğü
1.Edirne-Lalapaşa-Hamzabeyli Devlet
Yolunun 8 km’lik kesiminde yapım çalışmaları
tamamlanacaktır.
Tedbir Ceyhan Endüstri İhtisas Bölgesi ve BOTAŞ Limanına
hizmet edecek (Ceyhan Yumurtalık) Ayrımı-BOTAŞ Tesisleri
il yolu bitümlü sıcak karışım (BSK) kaplamalı 1A standardına
yükseltilecektir.
Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı
(S), Karayolları Genel
Müdürlüğü
1. Ceyhan-Yumurtalık Ayrımı-BOTAŞ Tesisleri
İl Yolunun 2 km’lik kesiminde yapım çalışmaları
tamamlanacaktır.
Tedbir Adana ve Osmaniye Organize Sanayi Bölgesi ile Ceyhan
Endüstri İhtisas Bölgesinin, Yenice Lojistik Merkezi ile Mersin
Limanı’na bağlantısına hizmet edecek olan Adana Güney Çevre
Yolu tamamlanacaktır.
Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı
(S), Karayolları Genel
Müdürlüğü
1. Adana Güney Çevre Yolunun 6 km’lik
kesiminde yapım çalışmaları tamamlanacaktır
Tedbir Karayolu ağındaki darboğazlar giderilecek, kaza kara
noktaları iyileştirilecek ve toplam 2.872 km bölünmüş yol
yapılacaktır.
Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı
(S), Karayolları Genel
Müdürlüğü
1.Bölünmüş yol çalışmalarına devam edilecektir.
2. 65 kaza kara noktası iyileştirilecektir.

2020 Yılı Performans Hedefleri
Karayolu Ulaşımı
2020 yılında Devlet ve İl Yollarının belirlenen kesimlerinde, yolun fiziki ve
geometrik standartlarının geliştirilmesi ve iyileştirilmesi çalışmaları kapsamında; 404 km (297 km Otoyol dahilinde olmak üzere toplam hedef 701 km ) bölünmüş yol, 250 km tek yol, 5 km Tarım Sektörü kapsamında bulunan baraj gölü altında kalan yollar yerine yapılacak yol, 250 km yıl içerisinde yenilenen ve onarılan BSK’lı yol, 90 km Enerji Sektörü kapsamında yıl içinde yapılan baraj yolu, 651 km Bitümlü Sıcak Karışım (BSK) Kaplamalı yol yapımı, 18.000 m. köprü yapımı, 230 km sathi kaplamalı yol yapımı, 10 km turistik yol yapımı, 25,2 km. tünel yapımı hedeflenmektedir. Devlet ve İl Yollarında Yol Yapım ve Yenileme Çalışmaları: 2003 yılı öncesi mevcut 6.101 km uzunluğundaki bölünmüş yol ağımızla sadece 6 ilimiz birbirine bağlıyken, 2019 yılında 539 km olmak üzere 2003 yılından itibaren 21.080 km yol yapılarak bölünmüş yol ağımız toplamda 27.181 km’ye ulaşmış ve 77 ilimizin birbiri ile bağlantısı sağlanmıştır. (Bölünmüş Yol olarak bağlantısı olmayan iller; Artvin, Gümüşhane, Hakkâri, Tunceli) Bölünmüş Yol uzunluğunu; 2023 yılında 29.514 km’ye ulaştırmayı hedefliyoruz. Devlet ve İl Yollarında; 2003 yılı
öncesi mevcut 4.387 km olan bölünmüş yol ağımız 321 km si 2019 yılında olmak üzere, 2003-2019 yılları arasında yapılan 19.734 km ile toplam 24.121 km ye ulaşmıştır.

2020 yılında Devlet ve İl Yollarında
404 km Bölünmüş Yol, 250 km Tek Platformlu yol yapımı hedeflenmiştir. 2019 yılında 592 km tek platformlu yolun onarım ve yenilemesi tamamlanmıştır. 2019 yılında 881 km BSK kaplama yapım ve onarımı ile 9.917 km sathi kaplama yapım ve onarımı tamamlanmıştır. 2023 yılına kadar yol ağımızın 31.478 km’sinin BSK Kaplamalı olması hedeflenmektedir

Devlet ve İl Yollarında Köprü Yapım Çalışmaları
Devlet ve İl Yollarında Köprü Yapım çalışmaları kapsamında; 2003-2019 yılları arasında 212,7 km uzunluğunda 2.434 adet köprünün yapımı tamamlandı. Böylece Devlet ve İl Yollarında trafiğe hizmet veren toplam 8.021 adet köprünün uzunluğu 463 km’ye ulaşmıştır. Ayrıca, 1.122 adet köprünün onarımı ile 301 adet tarihi köprünün restorasyonu tamamlandı.

Devlet Ve İl Yollarında Yapımı Devam Eden Bazı Önemli Köprüler
Kömürhan Köprüsü, Bağlantı Tüneli İle Yolu
Acil Eylem Programı kapsamında; Elazığ – Malatya İlleri arasında hizmet veren karayolunun bölünmüş yola dönüştürülmesi çalışmalarının tamamlanmasıyla, mevcut köprünün bulunduğu noktada darboğaz oluşmuştur. Bu durumun düzeltilmesi amacıyla Karayolları Genel Mü-
dürlüğü tarafından 04.11.2013 tarihinde “Kömürhan Köprüsü, Bağlantı Tüneli ile Yolu Yapımı” işi ihale edilmiştir. İşin bünyesinde yapılacak olan 2 x 2410 m uzunluğunda çift tüp tünel ve 380 m açıklığında gergin eğik kablo askılı köprü ile Fırat Nehri (Karakaya Baraj Gölü) geçilerek, mevcut bölünmüş yola adaptasyon sağlanmış olacaktır. Tünel, havalandırma ve aydınlatma işleri haricinde tünel yapımı tamamlanmıştır. İhale bünyesinde petrol boru hattı deplasesi ve Jandarma karakol inşaatı da bulunmakta olup yapımları tamamlanmıştır. Toprak işlerinde tünel bağlantı yolu yapım çalışmaları ve köprü pilon tabliye kablo askılama çalışmaları devam etmektedir. Veli Palas heyelanında ise heyelan iyileştirilmesi için projeler onaylanmıştır. İyileştirme çalışmaları devam etmektedir. Projede Fiziki gerçekleşme % 85 oranındadır.
Hasankeyf Köprüsü
Ilısu Barajının su tutması sonucu, su altında kalacak olan mevcut Hasankeyf Köprüsü’nün yerine yeni yapılan köprü, Batman-Midyat Devlet Yolunun Hasankeyf varyantı üzerinde olup toplam uzunluğu yaklaşık 1.060 m.’dir. Dicle Nehri üzerinde, dengeli konsol olarak projelendirilen köprünün yapımına 2014 yılında başlanılmıştır. Proje değişikliği olması
nedeniyle 2017 yılında mevcut ihale tamamlanıp ikmal inşaatı ihalesi yapılmıştır. İkmal inşaatı olarak ihale edilen işte, çift köprü olan Hasankeyf-2 Köprüsünde tek köprünün yapımı tamamlanarak trafiğe açılmış olup, diğer köprünün yapımı ise 2020 yılının ilk yarısında tamamlanması
hedeflenmektedir.
Eyiste Viyadüğü
705-02 K.K.NO.’lu (Konya-Karaman) Ayr. – Belören – Hadim Devlet Yolu üzerinde yapılması planlanan Eyiste Viyadüğü toplam 1.372 metre uzunluğunda projelendirilmiştir. Dengeli Konsol Yapım Metoduna (BCCBalanced Cantilever Construction Method) göre yükseklikleri
42 m. ve 166 m. Arasında değişen 8 adet orta ayak ve 2 adet kenar ayak üzerinde projelendirilen Eyiste Viyadüğü bu özelliği ile ülkemizin en yüksek ayak yüksekliğine sahip olan köprüsü konumuna gelecektir.
Toplamda 7 orta açıklık 170 m ile geçilmiş ve 91 m lik iki kenar açıklık ile birlikte toplam köprü boyu 1.372 m olmuştur. Eyiste Viyadüğü 12,50 metre gabarili çift yol platformuna göre aynı temele oturan iki farklı köprü şeklinde projelendirilmiş olup; gidiş-geliş güzergâhında 2’şer şeritten toplam 4 şerit olarak trafiğe hizmet verecektir. Mevcut iki yönlü yolun standartlarının ve bu kapsamda trafik, yol ve sürüş güvenliğinin artırılması için yapımı planlanan Eyiste Viyadüğünün tamamlanmasıyla mevcut yola göre yaklaşık 4.400 metre kısalma sağlanacaktır. (Konya-Karaman) Ayr. – Belören – Hadim Devlet Yolunun Eyiste Deresi geçişinde hâlihazırda kullanılmakta olan bu 4.400 metre uzunluğundaki kesiminin % 8,00
olan boyuna eğimi, Eyiste Viyadüğünün tamamlanmasıyla % 2,30 mertebesine düşürülecektir. Fiziksel gerçekleşmesi yaklaşık olarak % 50 olan köprüde çalışmalar devam etmektedir.

Devlet ve İl Yollarında Tünel Yapım Çalışmaları
Devlet ve İl Yollarında Tünel Yapım çalışmaları kapsamında; 2003-2019 yılları arasında 408,2 km uzunluğunda 284 adet tünel yapılmış olup bugün itibarıyla toplam 434,8 km uzunluğunda 353 adet tünel hizmet vermektedir. 2019 yılında 43 km uzunluğunda 26 adet tünel yapılmıştır.

Yapımı Devam Eden Bazı Tüneller
Kırık Tüneli ve Bağlantı Yolları
Kırık Tüneli Türkiye’nin kuzey-güney koridorundaki yol ağını kuvvetlendirerek geçtiği bölgede ulaşım sorununu ortadan
kaldıracaktır. Kırık Tüneli ve Bağlantı Yolları Projesi, 7.105 km çift tüp tünel ile 8.679 km bağlantı yolları olmak üzere toplam 15.784 km uzunluğundadır
Kırık Tüneli Projesiyle Rize’yi Erzurum’a bağlayan yolun yıl boyunca açık
kalması, çığ havzalarının da tünel içine alınarak fiziki standardının yükseltilmesi ve çığ tehlikesi sebebiyle can ve mal kaybının önlenmesi, trafik güvenliğinin sağlanması amaçlanmıştır. Projenin tamamlanması
ile mevcut yol 33 km kısalacaktır. Kırık Tüneli’nde toplam 7.980 m. kazı ve destekleme imalatı ile 1.314m. beton kaplama imalatı tamamlanmış olup, fiziki gerçekleşmesi %35’tir.
Eğribel Tüneli ve Bağlantı Yolları
Giresun-Şebinkarahisar Devlet Yolunun 71 ile 77 km arasında bulunmaktadır. 5,905 km çift tüp tünel ile 1,777 km bağlantı yolları olmak üzere toplam 7,682 km uzunluğundadır. Projenin hizmete girmesi ile trafik güvenliği, can ve mal emniyetinin tam olarak sağlanması, seyahat
süresinin kısaltılması ile yöredeki turizm ve sanayinin gelişmesine katkıda bulunulması amaçlanmaktadır. Eğribel tünelinin yapımının gerçekleşmesiyle mevcut yol güzergâhı yaklaşık 6,5 km kısalacak ayrıca
375 metre kot kazanımı sağlanacaktır. Eğribel Tüneli’nde toplam 1.716 m. kazı ve destekleme ile 702.24 m. beton kaplama imalatı tamamlanmış olup, “Eğribel Tüneli İkmal İnşaatı” ihalesi 2019 yılında yapılmış ve işe başlanmıştır. % 1,53’lük kısmı yeni ihale bünyesinde olmak üzere toplam fiziki gerçekleşmesi % 41,53’tür.
Salarha Tüneli ve Bağlantı Yolları
Proje, Rize Güney Çevre Yolu Ayrım- Dağbaşı- Küçükçayır Ayrım karayolunun 0+000 ile 4+289,10 km.leri arasında yer almaktadır. Salarha Tüneli ve Bağlantı Yolları Projesi, 2,945 km çift tüp tünel ile 2 adet köprülü kavşak, 1 adet köprü ve 1,355 km bağlantı yolları olmak üzere toplam
4,300 km uzunluğundadır. Salarha Tünelinin tamamlanmasıyla
Karadeniz Sahil Yolunun bu kesiminde şehirden ve yerel yerleşimden kaynaklanan trafik yoğunluğunda rahatlama sağlanacaktır. Güzergâh 8,9 km kısalacaktır. Salarha Tüneli’nde toplam 5.280,25 m. kazı ve destekleme imalatı tamamlanmış olup bu imalatların 484,50 m.si 2019 yılında
tamamlanmıştır. 2019 yılında “Salarha Tüneli İkmal İnşaatı” ihalesi yapılmış olup işe başlanmıştır. % 11,82’lik kısmı yeni ihale bünyesinde olmak üzere toplam Fiziki gerçekleşmesi % 37’dir.

Etüt-Proje Çalışmaları (Devlet ve İl Yoları Projeleri)
Planlanan yollarda etüt-proje mühendislik hizmetlerinin yapılması ve yaptırılması, Bölge Müdürlüklerinden gelen muhtelif kavşak projelerinin İncelenmesi, Halihazır harita yapılması ve yaptırılması çalışmaları:
Etüt Proje ve Çevre Dairesi Başkanlığınca,
-Yapımı kararlaştırılmış olan toplam 1800 km Devlet Yolu ve İl Yolu için emanet veya ihaleli olarak büro ve arazi etütleri yapılarak en uygun güzergah seçilecek, yol üzerindeki köprülerin plankoteleri alınacak, projeler için gerekli bilgiler sağlanacak ve projeler hazırlanacaktır.
-Devlet ve İl Yolları üzerinde ihtiyaç görülmüş olan toplam 650 adet kavşak
projesi için, emanet veya ihaleli olarak büro ve arazi etütleri yapılacak, alternatifler değerlendirilecek ve en uygun kavşak tipine karar verilerek projelendirilecektir.
– Projesi yapılması planlanan, Devlet ve İl Yolları için Fotogrametrik veya Yersel yöntemler ile toplam 1100 km harita üretimi yapılacaktır. Yol, malzeme ocakları ve asfalt plent tesisleri için çevre faaliyetleri
Etüt Proje ve Çevre Dairesi Başkanlığı’nca 2020 yılında;
– Yol, Malzeme Ocakları ve Asfalt Plent Tesisleri için 100 adet ÇED Raporu
ve Proje Tanıtım Dosyası ile ekleri (Doğaya Yeniden Kazandırma Planı-Çevre Yönetim Planı) hazırlanacak veya yaptırılıp kontrollük hizmetleri ve raporlar kontrol edilerek eksikliklerin giderilmesi, ÇED Kararlarının aldırılması çalışmaları yapılacaktır.
– Çevresel Gürültünün Değerlendirilmesi ve Yönetimi Yönetmeliği gereği;
YOGT (Yıllık Ortalama Günlük Trafik) verilerine göre tespit edilen 350 km yol kesiminde gürültü haritası hazırlanacak, tedbirlere yönelik değerlendirme çalışmalarına devam edilecektir.
– Asfalt Plent Tesisleri için 25 adet Emisyon Raporu hazırlanarak / hazırlatılarak Çevre İzinleri alınacaktır.

Otoyol Planlama, Projelendirme ve Yapım Faaliyetleri
Etüt Proje ve Çevre Dairesi Başkanlığınca yürütülen çalışmalar;
2020 yılında;
-Yapımı kararlaştırılmış olan toplam 20 km Otoyol ve bağlantı yolları için ihaleli olarak büro ve arazi etütleri yapılarak en uygun güzergah seçilecek, projeler için gerekli bilgiler sağlanacak ve projeler hazırlanacak,
-Projesi yapılması planlanan Otoyol ve bağlantı yolları için Fotogrametrik veya Yersel yöntemler ile toplam 41 km harita üretimi yapılacak,
-12 km’lik otoyol kesimi için peyzaj projesi yapılacaktır.
Ayrıca, Etüt ve Proje Danışmanlık Hizmeti Alımı İşi kapsamında; “Yalova- İzmit Otoyolu” , “(Mersin-Tarsus Otoyolu) AyrMersin Osb-D400(KK No:400-18) Otoyol Bağlantı Yolu”, “Sarıyer-Kilyos (Kuzey Marmara Otoyolu)Tünelli Bağlantı Yolu”, “İskenderun-Hatay Otoyolu”, “İzmir Kuzey-Doğu Otoyolu ve Bağlantıları” ile “Bafra-Samsun-Ünye Otoyolu Güzergâh Alternatifleri” işleri yürütülmektedir.
İşletmeler Dairesi Başkanlığınca yürütülen çalışmalar;
Proje ve Danışmanlık Faaliyetleri, Alternatif finans kaynakları kullanılarak YİD modeli ile gerçekleştirilecek yolların yol koridoru ve güzergâh etütleri, fizibilite etüdü, çevresel etki değerlendirmesi (ÇED) çalışmaları, ön ve uygulama projeleri ihale yoluyla yaptırılmakta olup, kontrolü İdaremiz tarafından yürütülmektedir. 2019 yılında Proje ve Danışmanlık hizmetleri İşlerinden Şanlıurfa-Habur Otoyolu ve Merzifon-Gürbulak Otoyolu
Merzifon-Koyulhisar kesimine ait ÇED Olumlu Belgeleri alınmıştır. 2020 yılında (Ankara-İzmir Ayr.)-Afyon-Antalya-Alanya Otoyolu Afyon-Antalya Arasına ait ÇED Olumlu Belgesinin alınması hedeflenmektedir. Ayrıca 2019 yılında; Gerede-Merzifon Otoyolu, Aydın-Denizli-Burdur Otoyolu
(Denizli-Burdur kesimi), Şanlıurfa-Habur Otoyolu ve Delice-Samsun Otoyolunun kabul çalışmaları yapılmıştır. 2020 yılında ise (Ankara-İzmir) Ayr.-Sivrihisar Bursa Otoyolu, Ankara-İzmir Otoyolu (Ankara-Dumlupınar Arası), Ankara İzmir Otoyolu (Dumlupınar-Manisa Arası), (Ankara- İzmir)Ayr.-Afyon-AntalyaAlanya Otoyolu Afyon-Antalya Arası ve
Merzifon-Gürbulak Otoyolunun Merzifon – Koyulhisar, Koyulhisar – Pülümür, Pülümür – Horasan ve Horasan-Gürbulak kesimlerinin proje çalışmalarının tamamlanması hedeflenmektedir.

Otoyol Yapım Çalışmaları Milli Bütçe İle Yapımı Tamamlanan Otoyollar (2.282 Km)
* İzmir-Aydın Otoyolu (İzmir Çevre Yolu Dâhil )(184 km)
* İzmir-Çeşme Otoyolu (90 km)
* Bursa Çevre Yolu (80 km)
* Edirne- Kınalı Otoyolu (184 km)
* Kınalı-Sakarya Otoyolu (345 km)
* 15 Temmuz Köprüsü (6 km)
* Sakarya-Kazancı-Gümüşova-Gerede Otoyolu (123 km)
* Ankara-Gerede Otoyolu (Ankara Çevre Yolu Dâhil) (230 km)
* Ereğli-Niğde-Kemerhisar-EminlikPozantı Otoyolu (147 km)
* Pozantı-Tarsus-Mersin Otoyolu (162 km)
* Tarsus-Adana-Gaziantep Otoyolu (320 km)
* Toprakkale-İskenderun Otoyolu (108 km)
* Gaziantep Çevre Yolu (41 km)
* Gaziantep-Şanlıurfa Otoyolu (146 km)
(Büyükşehir Belediyelerine Devredilmiş Otoyol Uzunluğu 116 km’dir.)

YİD Modeli İle Yapımı Tamamlanan Otoyollar (778 Km)
1.İstanbul-Bursa-İzmir Otoyolu (Osmangazi Köprüsü Dâhil) (426 km )
2.a) Kuzey Marmara Otoyolu (Odayeri – Kurtköy Kesimi) (Yavuz Sultan Selim Köprüsü dâhil) (148 km) (148 km uzunluğundaki otoyolun tamamı trafiğe açılmıştır.)
2.b) Kuzey Marmara Otoyolu (Kınalı- Odayeri Kesimi) (42 km ) (80,2 km uzunluğundaki otoyolun; 25,3 km’si 2018’de, 16,4 km’si 2019’da olmak üzere toplam 41,7 km’si trafiğe açıldı.)

2.c) Kuzey Marmara Otoyolu (Kurtköy-Akyazı Kesimi) (71 km)
(170,2 km uzunluğundaki otoyolun 71 km’si tamamlandı. Tamamlanan kesimin; 33,2 km’si 2018’de, 33,5 km’si ise 2019’da olmak üzere toplam 66,7 km’si trafiğe açıldı.)
2. Menemen-Aliağa-Çandarlı Otoyolu (91 km)
(95,9 km uzunluğundaki otoyolun 91 km’si tamamlanmıştır.)

YİD Yapım Çalışmaları Devam Eden Otoyollar (573 Km )
1.b) Kuzey Marmara Otoyolu (Kınalı-Odayeri Kesimi) (38,5 km)
80,2 km uzunluğundaki otoyolun; 25,3 km’si 2018’de, 16,4 km’si 2019’da olmak üzere toplam 41,7 km’si trafiğe açıldı. (2020 yılında 38,5 km’lik kesimin tamamının bitirilmesi hedeflenmektedir.)
1.c) Kuzey Marmara Otoyolu (Kurtköy-Akyazı Kesimi) (99,2 km)
170,2 km uzunluğundaki otoyolun 71 km’si tamamlandı. Tamamlanan kesimin; 33,2 km’si 2018’de 33,5 km’si ise 2019’da olmak üzere toplam 66,7 km’si trafiğe açıldı. (2020 yılında da 99,2 km’lik kesimin bitirilmesi hedeflenmektedir.)
2. Kınalı-Tekirdağ-Çanakkale-Balıkesir Otoyolu (101 km)
(Malkara-Çanakkale (1915 Çanakkale Köprüsü dâhil) Kesimi) (2022 yılında
101 km’lik kesimin bitirilmesi hedeflenmektedir.)
3. Menemen-Aliağa-Çandarlı Otoyolu (4,9 km)
(91 km’si tamamlanmış olan otoyolda kalan 4,9 km’lik kesimin 2020 yılında bitirilmesi hedeflenmektedir.)
4. Ankara-Niğde Otoyolu (330 km) (2020 yılında 178 km’lik kesimin tamamının bitirilmesi hedeflenmektedir.)

YİD Planlanan 2020-2023 Hedef Otoyollar (891 Km)
1. Aydın-Denizli Otoyolu (163 km)
2. Kınalı-Tekirdağ-Çanakkale-Balıkesir Otoyolu (Kınalı-Malkara Arası) (127 km)
3. Mersin (Çeşmeli)-Erdemli-SilifkeTaşucu- Otoyolu (Çeşmeli-Kızkalesi Kesimi Projesi) ( 52 km)
4. Ankara-Kırıkkale-Delice Otoyolu (120 km)
5. Ankara-Sivrihisar Otoyolu (166 km)
6. Antalya-Alanya Otoyolu (187 km)
7. Kuzey Marmara Otoyolu (KMO)
8.Kesim Başakşehir-Nakkaş Arası (45 km)
* Dörtyol-Hassa Otoyolu (Dış Kredili İşler Kapsamında) (31 km)
Çalışmaları Devam Eden Otoyollar Kuzey Marmara Otoyolu (3. Boğaz
Köprüsü Dâhil) Projesi Kınalı-Odayeri (Bağlantı Yolları Dâhil) Kesimi
Kuzey Marmara Otoyolu Kınalı-Odayeri Projesi 69,9 km otoyol ve 10,3 km
bağlantı yolu olmak üzere toplam 80,2 km uzunluğundadır. Avrupa Yakasında Kınalı Kavşağından başlayarak İnceğiz yerleşiminin güneyinden, Çatalca İlçesinin kuzeyinden ilerleyip Yassıören ve Tayakadın mevkilerinin güneyinden geçtikten sonra İstanbul Havalimanına ulaşım sağlamakta, Odayeri mevkiinde Yavuz Sultan Selim Köprüsü Çevre Yoluna bağlanarak son bulmaktadır. Kınalı-Odayeri Kesimi kapsamında bulunan diğer güzergah hattı ise Kuzey Marmara Otoyolu mevcut Başakşehir Kavşağından
doğuya doğru ilerleyerek Hasdal Mevkiinde TEM otoyoluna bağlanmaktadır. Proje Kapsamında;14 adet Viyadük, 3 adet Tünel, 19 adet Kavşak, 37 adet Köprü, 120 adet Menfez, 18 adet üstgeçit, 41 adet
altgeçit, 3 adet Otoyol Hizmet Tesisi mevcuttur. Projenin Çatalca’dan Yassıören’e kadar kısmı (15,3 km), İstanbul Havalimanı ile etkileşimi olan Yassıören-Odayeri arası (25,3 km) ve Habibler-Hasdal kapsamında
1,1 km’lik kısım olmak üzere toplam 41,7 km’lik otoyol trafiğe açık durumdadır, geri kalan 38,5 km lik kesimin 2020’de tamamlanarak trafiğe açılması hedeflenmektedir.

Kuzey Marmara Otoyolu (3. Boğaz Köprüsü Dâhil) Projesi Kurtköy–Akyazı (Bağlantı Yolları Dahil) Kesimi

Kuzey Marmara Otoyolu Kurtköy Akyazı projesi 121,6 Km otoyol ve 48,6 Km bağlantı yolu olmak üzere toplam 170,2
Km uzunluğundadır. Bu Proje ile İstanbul, Edirne, Kırklareli, Tekirdağ, Adapazarı ve Yalova illerinin yer aldığı, Türkiye ekonomisinin en geliş-
miş bölgesi olan ve nüfusun önemli bir bölümünün yaşadığı Marmara Bölgesi’nin ve İstanbul boğaz geçişindeki mevcut ulaşım sistemlerinin (D-100 Devlet Yolu, TEM Otoyolu, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü ve Fatih Sultan Mehmet Köprüsü) kapasite yetersizliğine çözüm olarak; ikinci bir otoyol ile İstanbul’daki transit yükünün hafifletilmesi, araçların İstanbul trafiğine girmeden erişim kontrollü, yüksek standartlı, kesintisiz, güvenilir, emniyetli ve konforlu bir otoyol ile transit geçişinin sağlanması
amaçlanmaktadır. 71 km’si tamamlanan Projede; KurtköyLiman Kavşağı arası ve Liman Bağlantı Yolu dâhil (44,7 km) kesim ile Liman Kav-
şağından Sevindikli Kavşağına kadar olan kesim (22 km) olmak üzere toplam 66,7 km’lik otoyol trafiğe açık durumdadır. Kalan 103,5 km’lik kesimin 2020 yılında tamamlanması hedeflenmektedir.

Kınalı-Tekirdağ-Çanakkale-Savaştepe Otoyolu Projesi Malkara-Çanakkale (1915 Çanakkale Köprüsü Dahil) Kesimi
Kınalı-Tekirdağ-Çanakkale-Savaştepe Otoyolu Projesi kapsamında yer alan
Malkara-Çanakkale (1915 Çanakkale Köprüsü Dahil) Otoyolu Kesimi Yap – İşlet – Devret Projesi 88 km Otoyol ve 13 km Bağlantı Yolu olmak üzere toplam 101 km uzunluğundadır. Malkara-Çanakkale Otoyolu ve 1915 Çanakkale Köprüsü Türkiye ekonomisinin en gelişmiş bölgesi olan ve
nüfusun önemli bir bölümünün yaşadığı Marmara ve Ege Bölgelerindeki limanlar, demiryolu ve hava ulaşım sistemlerinin karayolu ulaşım projeleri ile entegrasyonunu sağlayarak; bu bölgelerde ekonomik gelişime ve sanayinin ihtiyaç duyduğu dengeli bir planlama ve yapılanmanın oluşturulmasına imkân sunacaktır. İstanbul-Bursa-Balıkesir-İzmir Otoyolunun tamamlanması ile birlikte Edirne Kınalı-İstanbul-Ankara Otoyolu, İzmir Aydın Otoyolu ile entegre olarak Marmara Bölgesi, Ege Bölgesi’ne otoyol ağıyla bağlanmış olacaktır.
1915 Çanakkale Boğaz Köprüsünün toplam uzunluğu 2.023 m. orta açıklık,
770’er m. yan açıklıklar ile beraber 3.563 m. uzunluğundadır. 365 ve 680 m.lik yaklaşım viyadükleri ile beraber toplam geçiş uzunluğu 4.608 m.ye ulaşmaktadır. Asma Köprü 2 x 3 trafik şeritli olacaktır. Çelik kule yüksekliği yaklaşık 318 m olacaktır. Tamamlandığında Dünyanın En Büyük orta açıklıklı asma köprüsü unvanına sahip olacaktır. Asma Köprü ve otoyol güzergahında yapım çalışmaları devam etmektedir. Plint Yapısı ve Bağ Kirişi montaj çalışmaları tamamlanmıştır. Fabrikada Çelik Kule Blok
İmalatları ve Ana Kablo İmalatlarına devam edilmekte olup, İlki 01.08.2019 tarihinde olmak üzere bugüne kadar Avrupa Kule’de 10 adet, Asya Kule ayağında 10 adet olmak üzere her iki ayakta toplam 20 adet Çelik Kule Bloğunun montajı yapılmıştır. Avrupa Ankraj tamamlanmış, Asya Ankraj imalatları ise % 99 oranında tamamlanmıştır.
Avrupa ve Asya Yaklaşım viyadüklerinde çalışmalara devam edilmektedir. Otoyol çalışmaları kapsamında Proje başlangıcı olan Malkara Kavşağı ile Umurbey arasındaki 83,4 km.lik kesimde Toprak işleri ve Sanat
Yapılarına devam edilmekte olup, bugüne kadar 9 adet Alt Geçit, 67 adet Menfez tamamlanmış, 10 adet alt Geçit, 10 adet Üst Geçit, 3 adet Köprü, 35 adet Kutu Menfez, 3 adet Kavşak ve Otoyol bünyesinde yer alan 1 adet Betonarme Viyadükte çalışmalara devam edilmektedir. 2022 yılında 101 km’lik kesimin bitirilmesi hedeflenmektedir.

Ankara-Niğde Otoyolu
Ankara-Niğde Otoyolu Projesi 275 km otoyol, 55 km bağlantı yolu olmak
üzere toplam 330 km uzunluğunda olup Ankara’nın Gölbaşı ilçesinden başlayıp, Niğde Gölcük kavşağında sona erecektir. Otoyol tamamlandığında bağlantı yolu ile Kırşehir’e de ulaşım sağlayacaktır. Ankara Niğde Otoyolunun yapılması ile Marmara, Karadeniz ve Akdeniz Bölgelerini birbirine bağlayan, uluslararası öneme sahip bir ulaşım ağı yaratılmış olacaktır. Avrasya bölgesinin en önemli ulaşım ağlarından Trans
Europen Motorway (TEM) Otoyolunun eksik kalmış olan Ankara-Niğde kesimi tamamlanmış olacaktır. Böylece Edirne’den Şanlıurfa’ya kesintisiz ulaşım sağlanacaktır.
Ayrıca Avrasya Yol güzergâhları (EATL) Karadeniz Ekonomik İşbirliği Türkiye Karadeniz Koridoru ve Kırşehir Bağlantı Yolu ile de çağdaş ipek yolu olarak tanımlanan Avrupa-Kafkasya-Asya transit koridorunun önemli bir parçası olacaktır. Projenin gerçekleşmesi ile birlikte, Tuz Gölü ve Kapadokya gibi önemli turizm merkezleri ile güney illerimizde yer alan
diğer önemli turizm ve ticari bölgelere, güvenli ve konforlu ulaşım sağlanacaktır. Küçük sanat yapıları, büyük sanat yapıları ve toprak işlerinde çalışmalar devam etmektedir. 2020 yılında 178 km’lik kesimin
trafiğe açılması hedeflenmektedir.
Menemen-Aliağa-Çandarlı Otoyolu
İzmir Çevre Yolunun devamı olan Menemen – Aliağa– Çandarlı Otoyolu 55,7
km’si otoyol ve 40,2 km’si bağlantı yolu olmak üzere toplam 95,9 km uzunluğundadır. Menemen – Manisa Devlet Yolu kavşağından başlayarak Türkelli ve Aliağa’nın doğusundan Aliağa OSB ve Yeni Şakran’a ulaşan güzergah mevcut İzmir-Çanakkale yoluna paralel ilerlemekte ve Çandarlı
Liman bağlantı yolu ile Liman bölgesine ulaşmaktadır. Menemen-Aliağa-Çandarlı Otoyolu Projesi, İzmir kent merkezi, körfez ve kuzeydeki Aliağa ilçesinde bulunan ticaret, endüstri ve turizm sektörlerinin karayolu ulaşım gereksinimleri, kentsel trafik ile birlikte mevcut kent içi yollar üzerinden
sağlanmaktadır. Özellikle Aliağa İlçesinde bulunan Petkim ve Tüpraş endüstriyel tesisleri, demir-çelik fabrikaları, gemi söküm tesisleri, akaryakıt dolum tesisleri, gübre ve kağıt fabrikaları ile Çiğli İlçesinde bulunan Atatürk Organize Sanayi Bölgesi ve Çamaltı Tuzlasının yarattığı ağır tonajlı ve yoğun yük trafiğinin kitlenmesine neden olmaktadır. Ayrıca, Kuzeygüney yönündeki ağır tonajlı transit trafiğin yanı sıra doğu-batı yönündeki turistik trafiğin kent içine girmesi nedeniyle yolların kapasite ve
konforu olumsuz yönde etkilenmekte, etkin bir kent içi trafik yönetimi sağlanmasını güçlendirmektedir. Alsancak Limanının Çandarlı’ya taşınması ve Aliağa’nın hızla gelişen bir yapıya sahip olması ve yapımı devam eden iki organize sanayi bölgesi Çiğli-Aliağa-Çandarlı güzergahının önemini artırmaktadır. İzmir Çevre Yolunun devamı olacak Menemen – Aliağa– Çandarlı Otoyolu, İzmir-Çanakkale Devlet Yoluna paralel olarak ilerleyerek Aliağa Organize Sanayi Bölgesi batısından geçen otoyol güzergâhı
ülkemizin en büyük limanlarından olması planlanan Çandarlı Limanına bağlanarak bu limanın otoyol ağına entegrasyonunu sağlayarak İzmir Çandarlı arasında mevcut yollar üzerindeki yoğun ağır vasıta trafiğinde rahatlama sağlayacaktır. 30.10.2019 tarihi itibariyle otoyolun 90,56 km’si hizmete açılmıştır. Koyundere Kavşağı- Menemen Kavşağı arasındaki kalan kesim ise tamamlanmış olup 2020 yılında trafiğe açılması planlanmaktadır.

Derginin tamamını okumak için; MART-NİSAN 2020


Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.