İnşaat Tedarik Dergisi

İnşaat – Yatırım – Proje – Ulaştırma – Mimarlık – Enerji – Maden – Şantiye

2024 Yılı Yatırım Programı ile Modüler Su Depolarının Yatırım Programındaki Yeri ve Önemi

Yatırım programları, ekonomik büyümeyi desteklemek, istihdamı artırmak, altyapıyı geliştirmek, endüstriyel ve teknolojik yenilikleri teşvik etmek gibi hedefleri içerir. Türkiye’nin 2024 yılına yönelik yatırım programı hükümetin belirlediği öncelikler doğrultusunda şekillenir ve genellikle bütçe, vergi politikaları, endüstri politikaları ve diğer ekonomik politikalarla koordineli bir şekilde yürütülür. 2024 Yılı Yatırım Programı hazırlıklarında 12. Kalkınma Planında yer alan temel politikalar ve hedefler ile 2024-2026 dönemi Orta Vadeli Programda yer alan politika, öncelik ve bütçe büyüklükleri dikkate alınmıştır.

En Yüksek Pay Ulaştırma ve Haberleşme ile Eğitime

Yatırım Programında ödenek tutarı itibarıyla en yüksek payları yüzde 31,7 ile ulaştırma-haberleşme sektörü ve yüzde 15 ile eğitim sektörü yatırımları almıştır. Ulaştırma haberleşme yatırımları, ülkenin altyapısını geliştirmek için önemli bir rol oynar. Yollar, köprüler, demiryolları, limanlar ve havaalanları gibi ulaşım altyapısı, ekonomik büyümeyi destekler ve ticareti kolaylaştırır. Özellikle demir yolu yük ve yolcu taşımacılığının geliştirilmesi amacı doğrultusunda Ankara – İzmir Yüksek Standartlı Demiryolu projesine 27,5 milyar lira, Mersin-Adana-Osmaniye-Gaziantep Yüksek Standartlı Demiryolu projesine 16,3 milyar lira ve Halkalı-Kapıkule Hızlı Tren projesine 14,2 milyar lira ödenek sağlandı. Bununla beraber Eğitimin de yatırım programlarında önemi büyüktür ve genellikle ekonomik büyüme, toplumsal gelişim ve rekabet gücünü artırmak için stratejik bir öncelik olarak kabul edilir. Eğitim yatırımları, uzun vadede bir ülkenin sürdürülebilir kalkınmasına katkıda bulunur.

Kamu Sektörü ve Kamu Özel İşbirliği Özelinde Yapılan Yatırımlar

2024 Yatırım programları bileşenlerinde Ulaştırma-Altyapı, Enerji, Tarım-Gıda, Sağlık, Eğitim ve Teknoloji ve İnovasyon yer almaktadır. Bu yatırımlar genellikle bir ülkenin ekonomik kalkınmasını desteklemek, halkın yaşam kalitesini artırmak ve rekabet gücünü artırmak için önemlidir. Kamu sektörü ve kamu-özel iş birliği yatırımları genellikle uzun vadeli stratejik planlar çerçevesinde gerçekleştirilir ve ülkenin kalkınma hedeflerine katkıda bulunmayı amaçlar.

Yatırım Programı Planlarında Su Depolarının Yeri ve Önemi

Su depoları, su kaynaklarının depolanması ve dağıtılması için önemli altyapı unsurlarıdır. Yatırım programları genellikle belirli sektörlerde altyapı geliştirme, hizmet sunumu veya ekonomik büyümeyi desteklemek amacıyla yapılan yatırımları içerir. Örneğin, bir belediye su depoları inşa ederken, nüfus artışı, su talebi, altyapı ihtiyaçları gibi faktörler dikkate alınarak bir yatırım programı oluşturulabilir. Bu yatırım programı, su depolarının inşası, bakımı ve işletilmesi için gerekli finansmanı ve planlamayı içerebilir.

Su depoları, su kaynaklarının korunması, suyun etkin kullanımı ve su hizmetlerinin kalitesinin artırılması gibi hedefler doğrultusunda yatırım programlarıyla ilişkilendirilebilir. Ulaştırma ve altyapı sektörlerinde suyun depolanması, kaynakların sürdürülebilirliği için büyük önem taşımaktadır. Kent içi ulaşım ve diğer ulaştırma yatırımlarında su depoları, yapı ve şantiye alanlarında yer almalıdır. Aynı şekilde altyapı projelerinde yağmur suyu depolarının bulunması, su kaynaklarının çeşitlendirilmesinde önemli bir rol oynamaktadır.

Tarım-Gıda sektöründe yapılan yatırımlar, yatırım programları içerisinde kritik bir konuma sahiptir. Küresel ısınma ve doğal kaynakların azalması gibi faktörler, planlı tarım politikalarının ülkemizin gelecekteki önemli bir parçası olmasını sağlamaktadır. Su kaynakları da tarım ürünleri gibi hayati öneme sahip olup, tarım ürünlerinin sulanmasında su depoları vazgeçilmezdir. Bu nedenle, tarım destekleri, tarım kooperatifleri ve seracılık faaliyetleri gibi programlarda su ve su depolarının kritik önemi bulunmaktadır.

Ülkemizde sağlık, eğitim, teknoloji-inovasyon gibi sektörlerde yapılan yatırımların önemli bir kısmı, su depolarının kesintisiz su temini sağlaması ve tıbbi ihtiyaçların karşılanması gibi temel gereksinimleri desteklemektedir. Su depoları, bu sektörlerde yatırım programları dahilinde önemli bir kilometre taşı olarak kabul edilmektedir. Göksun Modüler Su Depoları olarak biz de yatırım programları içerisinde bulunmaktayız. Her türlü ihtiyaç ve kullanım amacına yönelik imalat, temin ve tedarik faaliyetlerimizle hizmet vermekteyiz.

Hayat kaynağımız olan su; büyüyen ve gelişen Türkiye’nin vazgeçilmezidir.

Dünyanın suyunu depoluyoruz.

Göksun Modüler Su Depoları…

Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.