İnşaat Tedarik Dergisi

İnşaat – Yatırım – Proje – Ulaştırma – Mimarlık – Enerji – Maden – Şantiye

Türkiye’nin Enerji Verimliliği Hareketi

Enerji Verimliliği 2030 Stratejisi ve II. Ulusal Enerji Verimliliği Eylem Planı

Enerji verimliliği artacak, fazla tüketimin önüne geçilecek. Dışa bağımlılığın azalması için yeni enerji verimliliği eylem planı devreye giriyor. 2030 yılına kadar geçerli olacak Enerji Verimliliği Stratejisi ve Eylem Planı’nın detayları belli oldu. Planda 10 stratejik amaç ve 23 hedef yer aldı, 7 ana başlık belirlendi. İşte detaylar…

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, “Ülkemizin 2053 net sıfır iklim hedefleri doğrultusunda sürdürülebilir ve çevreye duyarlı bir enerji politikası oluşturmak, enerjide arz güvenliğini güçlendirmek ve dışa olan bağımlılığı azaltmak için yeni bir Enerji Verimliliği Hareketi başlatıyoruz.” dedi.

Bakanlıkta düzenlenen toplantıda Türkiye’nin enerji verimliği alanında 2030 yılına kadar olan yol haritasını açıklayan Bakan Bayraktar, “Eylem planımızın hayata geçirilmesiyle birlikte 2030 yılına kadar enerji tüketimimizi yüzde 16 azaltacak ve 100 milyon ton emisyon azaltımına katkıda bulunacağız.” diye konuştu.

Bakan Bayraktar, bu hedeflere ulaşmak için özel sektörle birlikte 20 milyar dolarlık enerji verimliliği yatırımı yapacaklarını ifade ederek “Böylece hem enerji verimliliği alanında faaliyet gösteren firmaları destekleyerek yeni iş imkânı oluşturacak hem de bu yatırımlar sayesinde 2040 yılına kadar 46 milyar dolar değerinde enerji tasarrufu sağlamış olacağız.” dedi.

Enerji maliyetlerinin ekonomi üzerindeki yükünün hafiflemesi için enerji verimliliğinin milletin tüm kesimleri tarafından benimsenmesi gerektiğini vurgulayan Bayraktar, “Türkiye Yüzyılında ortaya koyduğumuz hedeflere ulaşmak için tüm vatandaşlarımıza enerjiyi verimli kullanma çağrısı yapıyorum.” diye konuştu.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Türkiye’nin 2030 yılı Enerji Verimliği Stratejisi ve Eylem Planı’nı tanıttı. Bakan Bayraktar, konuşmasında şu mesajları verdi:  

600 Milyar Dolarlık Yatırım

Enerji verimliliği yıllık 600 milyar dolardan fazla yatırım alan, yıllık istihdam artışı 1 milyona ulaşan, enerji krizlerinde ve net sıfır emisyon hedeflerinde çözümün en önemli parçası olarak görülen bir sektör oldu.

Enerjide Talep Artıyor

Son 10 yılda Gayri Safi Yurt İçi Hasıla yüzde 67, ülke nüfusu ise yüzde 13 arttı. Ülkemizin büyüyen nüfusu ve ekonomisi ve dolayısıyla yükselen refahı ile birlikte enerji tüketimi de artıyor. Son 10 yılda, enerji talebimiz yüzde 34, emisyonlarımız ise yüzde 26 oranında arttı. Yani enerji talebimizdeki artış, ekonomik büyümenin gerisinde kaldı.

Verimlilik ile Azaltmak Mümkün

Sayın Cumhurbaşkanımız, iki yıl önce Yeşil Kalkınma Devrimi ile ülkemizin 2053 net sıfır emisyon hedefini ilan etmişti. Net sıfır dönüşümün arz tarafındaki destekleyicisi ve talep tarafındaki tamamlayıcısı enerji verimliliği uygulamalarıdır. Üretimi kısmadan ya da sunulan hizmetin kalitesini düşürmeden fiziksel konforu ve sosyal refahı olumsuz yönde etkilemeden bir enerji verimliliğinin mümkün olduğunu düşünüyoruz.

Enerji Yoğunluğu Düştü

Geçtiğimiz 21 yılda, temiz enerji kaynaklarına yatırımlarımızla ülkemizi öne çıkardık. 2021 ve 2022 yıllarında enerji yoğunluğunu iki yıl üst üste en çok iyileştiren iki ülkeden biri olduk. 2022 yılında küresel enerji yoğunluğu iyileşmesi yüzde 2 olarak gerçekleşirken ülkemizin enerji yoğunluğu rekor bir gelişim göstererek yüzde 6,2 oranında düştü.

45 Bin Yeni Yeşil İstihdam

2017-2023 dönemini kapsayan ülkemizin ilk Ulusal Enerji Verimliliği Eylem Planı’nın hedeflerine de ulaştık. Üretimden nihai tüketime bütün sektörlerde yürütülen çalışmaların sonucu olarak bugün birincil enerji tüketimimiz yüzde 14 daha az gerçekleşti. Eylem planının uygulama döneminde toplamda 8,5 milyar dolar yatırım yaptık. Yaklaşık 70 milyon ton emisyon azaltımı sağladık. Bütün bunlar için de 45 bin yeni yeşil istihdam oluşturduk.

Kazanımları İleri Taşıyacağız

Ülkemizin 2053 net sıfır iklim hedefleri doğrultusunda sürdürülebilir ve çevreye duyarlı bir enerji politikası gereği, enerjide arz güvenliğini güçlendirmek ve dışa olan bağımlılığı azaltmak için yeni bir Enerji Verimliliği Hareketi başlatıyoruz. Bu doğrultuda elde ettiğimiz kazanımları, Türkiye Yüzyılında daha ileriye taşımak amacıyla Türkiye’nin Enerji Verimliliği 2030 Stratejisi ve 2024-2030 yılları arasında uygulanacak olan 2. Ulusal Enerji Verimliliği Eylem Planı’nı uygulamaya başlıyoruz.

46 Milyar Dolar Tasarruf

Eylem planımızın hayata geçirilmesiyle birlikte 2030 yılına kadar enerji tüketimimizi yüzde 16 azaltacak ve 100 milyon ton emisyon azaltımına katkıda bulunacağız. Ortaya koyduğumuz bu hedeflere ulaşmak için kamu ve özel sektör birlikte 2030 yılına kadar 20 milyar dolarlık enerji verimliliği yatırımı gerçekleştireceğiz. Böylece hem enerji verimliliği alanında faaliyet gösteren firmaları destekleyerek yeni iş imkânı oluşturacak hem de bu yatırımlar sayesinde 2040 yılına kadar 46 milyar dolar değerinde enerji tasarrufu sağlamış olacağız.

Kamu Binalarında Tasarruf

61 eylem altında yer alan 265 faaliyet kapsamındaki hedeflerimize ulaşmak için enerji verimliliğini karar alma süreçlerinin tamamında dikkate alınan bir politika bileşeni haline getireceğiz. 2030 yılına kadar kamu binalarında yüzde 30 enerji tasarrufu sağlamak için toplam 700 milyon dolar yatırım yapacağız.

Kentsel Dönüşümde Verimlilik

Mevcut konutlarımızın, yeni binaların ve kentsel dönüşüme giren bölgelerin daha verimli olması için 2030 yılına kadar toplamda 3 milyar doları aşan enerji verimliliği yatırımını gerçekleştireceğiz. Sanayide geri ödeme süresi ortalama 2 yıl olan ve maliyeti toplamda 5 milyar lirayı aşan enerji verimliliği yatırımını ekonomimize kazandıracağız.

Isı Pompaları Yaygınlaşacak

Dijital uygulamalar ve yenilikçi teknolojiler başta olmak üzere enerji verimli ekipman, sistem ve teknolojilerin kullanımını artıracağız. Sağlanacak teşvik ve düzenleme çalışmaları ile sanayide atık ısı geri kazanımı proje sayısını 2 katına çıkaracak, verimli elektrik motor ve kojenerasyon sistemleri ile sektörün elektrifikasyonuna yönelik ısı pompalarının yaygınlaşmasına destek olacağız.

Elektrikli Araçlara Altyapı

2030 yılına kadar 1 milyonu aşacak elektrikli aracın yollarda olması için gerekli enerji ve şarj altyapısını vatandaşımızın hizmetine sunacağız. Sulamada, tarımsal üretim ve depolarda keza seralarda ısı kayıplarının önlenmesi, atık ısı geri kazanımı, enerji verimli ısıtma-soğutma-havalandırma uygulamalarını ve yenilenebilir enerji kullanımını yaygınlaştıracağız.

1,2 Milyon Led Armatür

2030 yılına kadar genel aydınlatmada 1,2 milyon LED armatür kurulumu yapacağız ve akıllı sayaç oranını yüzde 25’e çıkaracağız. Elbette bütün bu çalışmaları toplumsal bir seferberlik içerisinde sağlamak için tüm kesimlere yönelik bilinçlendirme ve farkındalık artırma çalışmalarımızı hızlandıracağız.

Verimlilik Çağrısı

Enerji maliyetlerinin ekonomimiz üzerindeki yükünün hafiflemesi, çevrenin korunması ve iklim değişikliği ile mücadele edilmesi için enerji verimliliği milletimizin tüm kesimlerince benimsenmelidir. Türkiye Yüzyılında ortaya koyduğumuz hedeflere ulaşmak için tüm vatandaşlarımıza enerjiyi verimli kullanma çağrısı yapıyorum. Bu vesileyle bütün uluslararası finans kuruluşlarını birlikte çalışmaya, daha yeşil bir gelecek inşa etmek için Eylem Planımız çerçevesindeki hedeflerimize destek vermeye davet ediyorum.” dedi.

Verimlilik Ödülleri Sahiplerini Buldu

Törenin sonunda bakanlık tarafından düzenlenen Sanayi ve Üniversiteler Arası Enerji Verimliliği Yarışmaları’nda dereceye giren şirketlerin yöneticilerine ve üniversitelerin rektörlerine ödülleri takdim edildi.

Enerji Verimliliği Stratejisi ve II.Ulusal Enerji Verimliliği Eylem Planı Amaç, Hedef ve Eylemleri

(2024-2030)

Stratejik Amaç 1

Enerji arz güvenliğinin güçlendirilmesi, net sıfır emisyon hedefine ulaşılması ve toplam faktör verimliliğinin yükseltilmesi perspektifi çerçevesinde, enerji verimliliğini karar alma süreçlerinin tamamında dikkate alınan bir politika bileşeni haline getirmek

Enerji verimliliğinin ekonominin bütün alanlarında öncelikli bir faktör olarak gözetilmesini sağlamak ve net sıfır emisyon hedefinin önemli bir parçası olarak ele almak üzere, politika tasarım süreçlerinde politika ve mevzuat konusunun enerji ve kaynak verimliliği ile ilgisini gözetecek şekilde düzenlemeler yapmak

>> Sanayide Yenilikçi Enerji Verimliliği Projelerinin Sayı ve Çeşitliliğini Artırmak İçin Destek Sağlanması

>> Sanayide Karbon Yoğunluğu ve Spesifik Enerji Tüketimi Azaltımının Desteklenmesi

>> Yeni Binalarda Minimum Enerji Performans Kriterlerinin Artırılması

>> Enerji Yönetim Sistemlerinin Kurulması ve Etkinliğinin Artırılması

>> Enerji Verimliliği Yatırım Ortamının Geliştirilmesi

Stratejik Amaç 2

Enerji verimliliğinin bir toplumsal seferberlik yaklaşımı içinde değerlendirilmesini sağlamak üzere, tüm kesimlere yönelik bilinçlendirme ve farkındalık artırma faaliyetlerini artırmak, dış paydaşlarla işbirliğini güçlendirmek

Gerek geniş halk kitlelerine gerekse de belli yetkinlik gruplarına yönelik olarak enerji verimliliği odaklı bilinçlendirme ve kapasite geliştirme faaliyetleri yürütmek

>> Farkındalık, Eğitim ve Bilinçlendirme Faaliyetlerinin Yürütülmesi

>> Fatura Bilgileri ve Tarifeler Yoluyla Enerji Verimliliğinin Özendirilmesi

>> Start-Up’ların Enerji Verimliliğine Yönelik Projelerdeki Uygulama Kapasitesinin Geliştirilmesi

>> Enerji Verimliliğine Yönelik StartUp Faaliyetlerini Sistematik Bir Biçimde Desteklemek Üzere Kurumsal Altyapının Güçlendirilmesi

Stratejik Amaç 3

Yeşil dönüşümü teşvik edecek ve enerji verimliliğini artıracak yatırımları desteklemek, yenilikçi finansman araçları ile dönüşümü hızlandırmak

Mali kaynakların etkin ve yüksek katma değerli alanlarda değerlendirilmesi amacıyla vergi ve teşvik uygulamalarında enerji verimliliği faydalarını öncelikli olarak ele almak

>> Mevcut Binaların Yenilenmesine Yönelik Finansal Teşviklerin Tanımlanması

>> Traktörlerin ve Biçerdöverlerin Enerji Verimlileri ile Yenilenmesinin Özendirilmesi

>> Sanayide Enerji Verimli Ürünlerin Yaygınlaştırılması Ulaştırma Sektöründe Enerji Verimliliğinin Artırılması İçin Etkin Teşvik Mekanizmalarının Geliştirilmesi

>> Enerji Verimliliği Projelerinin Enerji Verimliliği Yarışmaları ile Desteklenmesi

>> Enerji Verimliliği ile İlgili Yerli ve Yenilikçi Nitelikteki Ürünlerin Kamu Alımları Yoluyla Desteklenmesi

Sektör veya alan temalı kredi, yeşil veya sürdürülebilir kredi, yeşil veya sürdürülebilirlik bağlantılı tahvil ve sukuk gibi yenilikçi finansman araçlarında ve alan-spesifik avantajlı fon tahsislerinde enerji verimliliğinin payını artırmak

>> Enerji Verimliliği ile Emisyon Ticaretinin Birlikte Ele Alınmasını Sağlayacak Faaliyetlerin Yürütülmesi

>> Enerji Verimliliği Finansman İmkanlarının Geliştirilmesi

Stratejik Amaç 4

Binalarda enerji verimli çözüm ve yaklaşımlarla karbon emisyonlarını azaltmak için kamunun öncü rol üstleneceği kapsamlı bir iyileştirme programı yürütmek

Etkin işleyen bir ısı piyasası kurmak, bölgesel ısıtma ve soğutma sistemlerini özendirmek, bu konuda pilot uygulamalar gerçekleştirmek

>> Merkezi ve Bölgesel Isıtma/Soğutma Sistemlerinin Kullanımının Özendirilmesi

>> Enerji Dönüşümü Hedefleri Çerçevesinde Etkin İşleyen Bir Isı Piyasası Kurulması

Mahalli idareler dahil kamuya ait hizmet binalarında ve lojmanlarda, ayrıca kamu sahipliğinde bulunan tesis, altyapı yatırımları ve hizmet alanlarında (atık su arıtma tesisleri, terfi istasyonları, hava alanları, vb.) enerji verimliliğini iyileştirmek

>> Belediye Hizmetlerinde Enerji Verimliliğinin Artırılması

Meskenlerin ve ticari binaların rehabilitasyonu, yalıtımı ve yüksek enerji performanslı yapılar haline dönüştürülmesi için destek ve özendirme uygulamalarına devam etmek

>> Binalarda Enerji Verimliliği Potansiyeline Yönelik Detaylı Analiz Çalışmaları Yürütülmesi

>> Mevcut Binaların Rehabilitasyonu ve Enerji Verimliliğinin Geliştirilmesi

>> Sürdürülebilir Yeşil Binalar ile Yerleşmelerin Belgelendirilmesinin Özendirilmesi

>> Binalarda Enerji Verimliliği Uygulamaları Konusunda Teknik Kapasitenin Geliştirilmesi

Kamu binalarında enerji verimliliği çalışmalarını sürdürülebilir hale getirmek üzere kurumsal, teknik ve finansal altyapıların gelişimini sağlamak

>> Kamu Binalarında Enerji Verimliliğinin Geliştirilmesi ve Enerji Dönüşümünün Sağlanması

>> Kamuda Sürdürülebilir İşletme ve Satın Alma Yaklaşımının Benimsenmesi

Stratejik Amaç 5

Dijital uygulamalar ve yenilikçi teknolojiler başta olmak üzere enerji verimli ekipman, sistem ve teknolojilerin kullanımını artırmak, bunların öncelikle yerli imkânlarla gelişimini desteklemek

Nesnelerin interneti, akıllı sensörler ve açık veri platformları başta olmak üzere enerji verimliliğini artıracak ve/veya enerji performansının izlenmesine katkı sağlayacak dijital teknolojilerin yerli imkânlarla geliştirilmesine ve yaygınlaştırılmasına destek olmak

>> Start-Up’ların Enerji Verimliliğine Yönelik Katkılarının Artırılması İçin Yeni Teşvikler Kurgulanması

>> Enerji Verimliliği Portalının Net Sıfır Hedefleri Doğrultusunda Geliştirilmesi

Elektrik depolama, düşük karbonlu hidrojen, karbon yakalama, kullanma ve depolama, doğrudan indirgenmiş demir, atıktan türetilmiş yakıt, hibrit elektrikli ergitme fırını gibi yeni nesil uygulama ve teknolojilere yönelik Ar-Ge faaliyetlerini desteklemek

>> Sanayi Sektöründe Düşük Karbonlu, Yeşil ve Dijital Bir Dönüşüm İçin Enerji Verimliliği Uygulamalarının Yaygınlaştırılması

>> Enerji Verimliliğinin Artırılması İçin Ar-Ge Faaliyetlerinin Güçlendirilmesi

Yenilikçi nitelikte ve geniş ölçekte uygulanması kolay olan ısı pompası ve kojenerasyon teknolojilerinin gelişimini ve kullanımını desteklemek

>> Isı Kullanan Büyük Endüstriyel Tesislerde Kojenerasyon Sistemlerinin Yaygınlaştırılması

>> Isı Pompası Kullanımının Yaygınlaştırılması İçin İdari Tedbirler Alınması

Stratejik Amaç 6

Sanayi sektörünün yeşil dönüşüm çabalarını teşvik edecek biçimde enerji verimliliğine yönelik proje ve yatırımları artırmak

İmalat sanayii başta olmak üzere tüm sanayi kollarında enerji verimliliğinin geliştirilmesine yönelik destekleyici faaliyetler yürütmek

>> Sanayide Enerji Tasarruf Potansiyeli Haritasının Çıkarılması

>> Sanayi Sektöründe Başarılı Enerji Verimliliği Uygulamalarının Yaygınlaştırılması İçin Kapasite Geliştirme ve Paylaşım Faaliyetlerinin Güçlendirilmesi

>> Sanayide Enerji Tüketimi İzleme Sistemlerinin Yaygınlaştırılması

Döngüsel ekonomi ilkeleri doğrultusunda endüstriyel simbiyoz, atık ısı geri kazanımı, atıkların tekrar ikinci hammadde olarak kullanılması gibi enerji verimliliği projeleri için destek sağlamak

>> Sanayi Sektörünün Enerji Verimliliğini Artırmak Amacıyla Döngüsel Ekonomi Yaklaşımlarının Yaygınlaştırılması

Sanayide toplam faktör verimliliğini artırmak üzere yenilenebilir enerji ve alternatif yakıtların kullanılmasını teşvik etmek

>> Hidrojen Teknolojisinin Ulusal Enerji Hedefleriyle Uyumlu Biçimde Geliştirilmesi İçin Tedbirler Alınması

Stratejik Amaç 7

Artan hareketliliğin yol açtığı yüksek enerji kullanımını dengeleyecek şekilde ulaştırma sektöründe enerji verimli çözüm ve uygulamalara öncelik verilmesini sağlamak, çok modlu ve bütünleşik ulaşım sistemlerini yaygınlaştırmak

Ulusal araç filosunun düşük emisyonlu ve enerji verimli seçeneklere doğru dönüşümünü destekleyecek tedbirler almak

>> Karayolu Yük Taşımacılığında Enerji Verimliliğinin Artırılması

>> Kent İçi Ulaşımda Mikro-Mobilitenin Geliştirilmesi

>> Kent İçi Ulaşımda Enerji Verimliliğini Artıracak Mobilite Önlemlerinin Geliştirilmesi

>> Toplu Taşımanın Etkinliğinin Artırılması ve Enerji Dönüşümünün Hızlandırılması

>> Elektromobilitenin Yaygınlaştırılması

Akıllı kentler yaklaşımı çerçevesinde kentiçi ulaşımda enerji verimliliğini sağlayacak çevre ve insan dostu altyapı yatırımlarını güçlendirmek ve akıllı ulaşım sistemlerini geliştirmek

>> Ulaştırma Sektörü Verilerinin Dijitalleştirilerek Etkin İzleme Sistemlerinin Kurulması

>> Akıllı Ulaşım Sistemlerinin ve Dijitalleşmenin Enerji Verimliliğine Yönelik Olarak Bütünleşik Biçimde Geliştirilmesi

Demiryolu ve denizyolu gibi daha az enerji yoğun ulaştırma modlarını desteklemek, sürdürülebilir havacılık yakıtı kullanımı artırmak, yolcu ve yük taşımacılığında çok modlu ve bütünleşik ulaşım sistemlerini yaygınlaştırmak

>> Denizyolu Taşımacılığının Güçlendirilmesi

>> Demiryolu Taşımacılığının Güçlendirilmesi ve Sektörde Enerji Verimliliğinin Artırılması

>> Hava Yolu Taşımacılığında Enerji Verimliliğinin Artırılması

>> Çok Modlu ve Bütünleşik Ulaşım Sistemlerinin Yaygınlaştırılması

Stratejik Amaç 8

Tarım sektörünün rekabetçiliğini yükseltmek, tarımsal sulama verimliliğini geliştirmek ve gıda tedarik zincirini sürdürülebilir kılmak hedefleriyle uyumlu enerji verimli tarımsal pratikleri hayata geçirmek

Kaynak verimliliği yaklaşımına uygun biçimde suyun her aşamada etkin kullanımını enerji verimliliği uygulamalarıyla birlikte yürütmek

>> Tarımsal Sulamada Enerji Verimliliğinin İyileştirilmesi

Gıda güvencesini temin etmek, sürdürülebilir tarım uygulamalarını yaygınlaştırmak ve dayanıklı bir tarım sektörü oluşturmak üzere tarımsal değer zincirinde enerji verimliliği önlemlerini yaygınlaştırmak

>> Tarım Sektöründe Enerji Verimliliği Projelerinin Desteklenmesi

Stratejik Amaç 9

Çevre dostu, döngüsel nitelikli ve enerji verimli ürünlerin piyasa dönüşümünü sağlamak

Çevreye duyarlı enerji verimli ürün, cihaz, ekipman ve makinelerin yaygınlığını artırmak üzere yürütülen faaliyetlere devam etmek, eko-tasarım ilkeleri çerçevesinde gündeme gelecek yeni zorunluluklara uygun düzenlemeler gerçekleştirmek

>> İnşaat Sektöründe Kullanılan Enerji Verimli Malzeme ve Teknolojilere İlişkin Uygulama Kapasitesinin Artırılması

>> Ürün ve Cihazlarda Enerji Verimliliği Performans Standartları ve Çevre Duyarlı Tasarım, Üretim, Etiketleme Sisteminin Uygulanması

Stratejik Amaç 10

Enerjinin tüm değer zinciri boyunca verimliliği artırmak, üretim, iletim ve dağıtımda kayıpları azaltmak

Ulusal enerji politikaları çerçevesinde yenilenebilir enerji kaynaklarının enerji arzı içindeki payının artırılması hedefini enerji verimliliği tedbirleriyle bütünleşik bir yaklaşımla hayata geçirmek

>> Tarımsal Üretimde Yenilenebilir Enerji Kaynakları Kullanımının Özendirilmesi

>> Binalarda Yenilenebilir Enerji Kullanımının Yaygınlaştırılması

Enerji hammaddeleri ve elektriğin üretimi, iletimi ve dağıtımı ile ilgili faaliyetlerin tümünde enerji verimliliğini artırmak

>> Doğal Gaz Altyapısı İçin Verimlilik Standartları Uygulanması

>> Akıllı Sayaçların Yaygınlaştırılması Genel Aydınlatmada Enerji Verimliliğinin Artırılması

>> Elektrik İletim ve Dağıtım Faaliyetlerinde Enerji Verimliliğinin Artırılması

>> Elektrik Üretim Santrallerinde Verimliliğin Artırılması

Talep tarafı katılımı ve sanal santral uygulamaları için piyasa altyapısını oluşturmak, enerji verimliliği yükümlülük sistemini geliştirmek

>> Talep Tarafı Katılımı ve Toplayıcılık Faaliyeti (Aggregator) İçin Piyasa Altyapısının Oluşturulması

>> Enerji Verimliliği Yükümlülük Programı’nın Geliştirilmesi

Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.