İnşaat Tedarik Dergisi

İnşaat – Yatırım – Proje – Ulaştırma – Mimarlık – Enerji – Maden – Şantiye

Eşik Değerler ve Parasal Limitler Güncellendi

4734 sayılı Kamu İhale Kanununun “Eşik Değerler ve Parasal Limitlerin Güncellenmesi” başlıklı 67 nci maddesine göre, 2020/1 sayılı Kamu İhale Tebliği ile 1 Şubat 2020 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere uygulanacak eşik değerler ve parasal limitler güncellenmiş olup, 29.01.2020 tarihli ve 31023 sayılı Resmi Gazetede yayımlanmıştır.
Bu düzenleme ile 01.02.2020-31.01.2021 tarihleri arasında geçerli olacak güncel değerler belirlenmiştir. Yapılan güncelleme ile aşağıdaki eşik değer ve parasal tutarlar yükseltilmiştir. Anılan Kanunun 8 inci maddesinde belirtilen ve Kanunun 13 ve 63 üncü maddelerinin uygulanmasında yaklaşık maliyet dikkate alınarak kullanılacak eşik değerler, Kanunun “İstisnalar” başlıklı 3 üncü maddesinin g bendinde yer alan parasal limit, Kanunun, ihale ilan süreleri ve kuralları ile ön ilan hususlarına ilişkin düzenlemeler içeren 13 üncü maddesinin b bendindeki parasal tutarlar, Kanunun pazarlık usulüne ilişkin 21 inci maddesinin f bendindeki parasal limit, Kanunun doğrudan temin yöntemine ilişkin 22 nci maddesinin d bendindeki parasal limit, Kanunun 53 üncü maddesinin Kamu İhale Kurumunun gelirlerine ilişkin j bendindeki arasal değerler, Ve Kanunun, idarelerce uyulması gereken diğer kuralları düzenleyen 62 nci maddesinin h bendindeki parasal tutar.
Düzenleme sonrasında, 01.02.2020 tarihinden itibaren uygulanacak yeni eşik değer ve parasal tutarların karşılaştırmalı tablosu ekte sunulmuştur. Kamu ihale süreçlerinin ilgili mevzuat hükümlerine uygun olarak sürdürülebilmesi için ekteki tablonun dikkatle incelenerek işlem tesis edilmesi önem arz etmektedir.

Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.