İnşaat Tedarik Dergisi

İnşaat – Yatırım – Proje – Ulaştırma – Mimarlık – Enerji – Maden – Şantiye

İnşaat Sektöründe Radikal İnovasyon Merkezi CONSEI.TECH’i Tanıyoruz -III-

İnşaat Tedarik Dergisi Mayıs-Haziran 2021 sayısında İnşaat Sektörünün Sanal ve Otonom Kuluçka Merkezi CONSEI.TECH’in Kurucu Mentoru Değişim Mimarı – Demet Demirer ile CONSEI.TECH’in kuruluşu ve amaçları üzerine sohbet etmiştik. Temmuz-Ağustos 2021 sayımızda üye startup’lardan inSuppliers ve Woow.app’ı tanımak üzere Güliz Fiş ve Bora Yiğit Şentürk ile görüşmüştük.

Bu sayımızda sektörde önemi giderek artan BIM (Building Information Modeling-Yapı Bilgi Modellemesi) konusunda çalışan 2 girişimciyi ve sektöre getirdikleri yenilikçi çözümleri tanıyarak devam edeceğiz.

İlk konuğumuz BIMMade kurucusu Serdar Birden

Serdar Bey hoşgeldiniz, bize kendinizden ve BIMMade’ den biraz bahsedebilir misiniz?

Uzmanlığı BIM (Yapı Bilgi Modellemesi) olan, Bilişim Teknolojileri alanında yüksek öğrenimine devam eden, öğrenmekten büyük keyif alan bir İnşaat Mühendisiyim. 10 yılın üzerinde sektörle tecrübenin ardından, yapı sektörünün verimsiz çalışma anlayışını kendine dert ederek, BIM süreçlerini kendi işine dahil etmiş; ancak ilgili metodolojinin de kendi içerisinde ülkemiz için geliştirilmeye muhtaç alanlarını fark edip, kolları sıvamış bir sektör profesyoneliyim. BIM (Yapı Bilgi Modellemesi) süreçlerini, bir inşaat projesinin fiziki olarak yapılmadan önce dijital ortamda inşa edilmesi diye özetleyebiliriz. BIM, oluşturulan bütün disiplinleri kapsayan 3 Boyutlu proje modelleri üzerinden üretilen verinin tüm paydaşlar ile eş zamanlı paylaşılması metodolojisidir.

3 Boyutlu BIM projelerini oluşturmak için ise yapıyı oluşturan tüm yapı elemanlarının 3 Boyutlu BIM nesne kütüphanelerinin var olması gereklidir. Özelikle ülkemizde, yapı üreticilerinin BIM kütüphanelerinin var olmayışı, sektörün dijital dönüşümünün ana kolonu olan, BIM alanında teknik veri eksikliğine sebebiyet vermiştir. Bu eksikliği gidermek amacı ile BIMMade’i kurduk.

Peki BIM Kütüphanesi nedir?

BIM (Building Informatin Modeling-Yapı Bilgi Modellemesi), yapıyı oluşturan ürünlerin dijital ortama aktarılması ile oluşturulan BIM 3B nesne model kütüphaneleri yardımı ile binanın tüm disiplinlerine ait (Statik, Mimari, Mekanik, Elektrik, Borulama) dijital proje modelinin oluşturulması ve üretilen bilginin proje üyeleri arasında eş zamanlı olarak paylaşılması metodolojisidir. Bu modeller birer dijital ikizleridir yani modelde yer alan her nesnenin gerçekte aynen var olması tercih edilir. Model üreten profesyoneller tüm ayrıntıları modelleme için yoğun zaman ayırmak ve güvenirliğinin üretici tarafından onaylanmamış 3B model kullanmak yerine hazır ve doğruluğu onaylı 3B BIM nesnelerini kaynağından tedarik etmek eğilimindedirler. Bu durum tüm inşaat malzemecisi ve sanayicilerinin kendilerine ait bir BIM nesne kütüphanesi oluşturmasını zaruri kılmaktadır.

BIM süreçlerinin yapı taşı BIM 3B nesne model kütüphaneleridir.

BIM 3B nesnelerinde; teknik bilgiler, malzeme bilgileri, renkler, geometriler, üretici firma linkleri, ticari bilgiler yer alır.

BIM Kütüphanelerinin varlığı sektör açısından nasıl bir öneme sahip?

BIM kütüphanesinin varlığı, sektörle rakipler için stratejik bir fırsat ve rekabet üstünlüğünü sağlamaktadır.

Üreticilerin kendi BIM kütüphanelerinin varlığı, proje aşamasında tercih edilme olanağı sunmasının yanı sıra erken evrede sunduğu üretim nesnelerine dayalı tasarım önerileri ile satın alma süreçlerini hızlandırmaktadır. Global ölçekte gerçekleştirilen ve planlanan projelerin şartnamelerinde adreslemesi sebebi ile de projelendirme aşamasında üretici firmalardan BIM kütüphaneleri talep edilmektedir, dolayısı ile ihracata katalizör görevi görmektedir diye tanımlayabiliriz. Dijitalleşme ile, mimarlar ve mühendisler ürün ve materyalleri sadece estetik ve fonksiyonel özellikleri için değil, yararlı bilgileri içermelerine ve erişim kolaylıklarına bağlı olarak seçmeye özen göstermektedirler. İçerisinde veri barındıran BIM 3B modelleri ile doğru sonuca ulaşıla bilinmektedir ve uçtan uca yönetilebilir projeler oluşturabilmektedirler.

BIMMade değer önerisi nedir? Kullanıcılarına sunduğu hizmetleri de açıklayabilir misiniz?

BIMMade Dijital bir SaaS (Software as a Service) platform olarak, yapı sektöründeki tüm paydaşların yararlanabileceği ortak bilgi yönetimi için 3B Akıllı BIM Nesnesi kütüphanesidir.

Türkiye’nin ilk ve öncü multisipliner BIM Kütüphanesi olma özelliğini taşımaktadır.

Yapı Endüstrisi için üretilmiş ürünlerin, akıllı ve yüksek kalitede BIM akıllı nesne modelini oluşturmak amacıyla kaliteli bir 3B modelleme hizmeti ve dönüşümü sağlamanın yanı sıra:

  • Üreticinin dijital stratejisini belirler.
  • Yüksek kalitede 3D BIM akıllı nesne modellerini yaygın BIM Yazılımlarını kullanarak üretici parametreleri ile oluşturur ve dönüştürür.

Yapı Sektörü profesyonellerinin çevirim içi SaaS platformda kullanımı için sınırsız erişime açar.

  • Üretici firmaya ait kontrol paneli ve sayfa oluşturup, tüm BIM veri, teknik doküman ve broşür 2D CAD dosyalarının son kullanıcıya yayınlanmasına imkân sunar.
  • Her üreticiye ait istatistiki bilgiyi ve analiz verisini içeren Üretici Kontrol panelini oluşturur ve kullanıma açarak bilgiye erişim imkânı sunar.

Son olarak eklemek istediğiniz bir şey var mı?

Dönüşümü yakalamak, özellikle uluslararası pazarda rekabet etmek isteyen, tasarım aşamasından başlayarak, sadece tedarikçi olarak değil, çözüm ortağı olarak projelere dahil olmak ve tasarımcıları daha iyi anlamak isteyen tüm üretici firmaları platforma üye olmaya bekliyoruz. Bize ulaşmak için www.bimmade.com adresine girip “Üretici misin?” sorusuna cevap vermeleri yeterli. Teşekkürler.

Verdiğiniz bilgiler için çok teşekkür ederiz.  Görüyoruz ki müşteriye katalogla ulaşma günleri çok geride kaldı. Sektörümüzdeki üreticilerin bu olanaktan faydalanarak tasarım aşamasından itibaren yurt içinde ve yurt dışında tüm sektöre ulaşmasını dileriz.

İkinci konuğumuz BIMCRONE kurucu ortağı Nesrin Öztabak.

Nesrin Hanım bize kendinizden ve girişiminizden bahseder misiniz?

İsmim Nesrin Akın Öztabak, Marmara Üniversitesi Bilgisayar, Atılım Üniversitesi Endüstri Mühendisliği mezunuyum. 17 yıl yazılım sektöründe süreç iyileştirme, izlenebilirliğin ve verimliliğin artırılması ile ilgili projelerde çalıştım. Ekibim ile birlikte süreçlerin kalite ve veriminin artırılması amacıyla 300’den fazla projeyi başarıyla tamamladım.  Eşim ve ortağım Sinan Öztabak ODTÜ mezunu inşaat yüksek mühendisidir. Marmaray ve büyük ölçekli nitelikli gayrimenkul projelerinde 20 yıla yakın süre tecrübe sahibidir. Biz günlük konuşmalarımız sırasında ihtiyacı fark ettik. Derinlemesine bir araştırma ile önce BIM kavramına, sonrasında ise mevcut pazardaki ihtiyaçlara ulaştık. Bir arge projesi olarak Tübitak 1512 fonuna başvurduk ve kabul aldık. Tübitak 1512 desteği ile birlikte şirketimizi kurduk ve projemizi geliştirdik. BIMCRONE bir yapı projesini ilk tasarımdan, yıkıma kadar uçtan uca takip edebileceğiniz bir ortam sunuyor. Tüm bileşenleri ile dijital ikiz oluşturuyor, bu ikizi canlı tutarak hem bazı hatalardan kaçınılmasını sağlıyor hem her şeyi kayıt altına alıyor hem de projeksiyon ile gerçek veriler ile planlama yapılmasını sağlıyoruz. BIMCRONE ile karda minimum %20, verimlilikte ise %35 artış sağlamak mümkün.

BIMCRONE nasıl çalışıyor ve hedef kitleniz kimlerden oluşuyor?

BIMCRONE yapı projelerinin planlama aşamasından başlayarak tüm hikayesini kayıt altına almak için geliştirildi ve geliştirilmeye devam ediyor. Örneğin mimari projedeki değişiklikleri, projedeki anlık ilerleme durumunu, herhangi bir yapı elemanı ile ilgili şartname, garanti belgesi, bakım şartları gibi tüm dokümanları gerçek zamanlı olarak kayıt altına alıyor ve ilgili kişilere sunabiliyoruz. Taşeron-hakediş modülümüz ile bir taşeron olarak sadece kendi çalışma alanım ile ilgili mimari proje detaylarını, dokümanları görebilirken ilerlemeyi kayıt altına alarak kalite ekibine sistem üzerinden gönderebiliyorum. Böylece ilgili ekiplerin onayı ile hakediş tutarım, verdiğim fiyatlar üzerinden metraj + işçilik gibi tüm detaylar ile otomatik olarak çıkartılabiliyor. BIMCRONE, planlama, yapım sırasındaki tüm veriyi işletme sürecine aktarabiliyor ve işletme sürecinde de dijital bir yönetim sağlayabiliyor.

Öncelikli hedef kitlemiz inşaat firmaları, işveren ve paydaşları. Bununla birlikte nihai hedefimiz sektörün tüm paydaşları. İnşaat sektörü her bireyin hayatının bir parçası, inşaat ekonominin lokomotiflerinden biri iken son kullanıcı olarak da yapı sektörünün kalite ve çıktılarından oldukça etkileniyoruz. Geliştirdiğimiz çözüm tam anlamı ile dijital bir şehir yönetimini mümkün kılarken, son kullanıcı olarak yaşadığınız ev ile ilgili tüm bilgilere sahip olmanıza da imkan veriyor. İnşaatların verisi herkes için çok önemli, bu veriyi kayıt altına almak, rol ve yetkilere bağlı olarak hem şirketler hem toplum hem de dünya kaynaklarının faydası için kullanılmasını hedefliyoruz.

BIM kullanımının bazı ülkelerde yasal zorunluk olduğunu biliyoruz, bu anlamda yurtdışı hedefiniz var mı?

Yurtdışı bizim için ilk günden beri çok sıcak bir başlık, çok hızlı bir şekilde yurtdışına açılmak istiyoruz. Yurtdışında BIM olgunluğu oldukça yüksek, bu da bizim pazara hızlı girişimizi sağlayacaktır. Türkiye ile birlikte hedefimiz İngiltere, MENA ve Avrupa pazarları. İngiltere merkezli bir girişim yarışmasına katıldık ve finalist olduk, bu yıl içerisinde İngiltere ofisimizi açmayı planlıyoruz. Önümüzdeki 8 yıl içerisinde BIMCRONE ile tüm dünyaya çözüm sağlamayı hedefliyoruz.

Son söz olarak ne söylemek istersiniz? Müşteri adayları size nasıl ulaşabilirler.

İşimizi severek ve en iyi şekilde yapıyoruz, çözümümüze ve kendimize güvenimiz tam. BIMCRONE ile ilgili daha fazla bilgi almak isterseniz direk web sayfamız veya eposta ile bize ulaşabilirsiniz. www.bimcrone.com, info@bimcrone.com, nesrin@bimcrone.com

Her iki girişimcimize de verdikleri bilgiler için teşekkür ederiz.  Sektörümüzün onlarla birlikte gelişmesini dileriz.

Önümüzdeki sayıda CONSEI.TECH‘e üye Startup’ları tanımaya; yapay zeka ile yapı tasarımı konusunda çalışan Optio Studio ve VR teknolojileri ile gerçeği sanalda keşfetmeyi sağlayan FUNSEF ile devam edeceğiz.

CONSEI.TECH Eylül 2022’de CONTECHVERSE olarak marka değişikliğine gitmiştir. Kurumun web sitesi www.contechverse.com olarak değişmiştir.

“Consei.tech’i Tanıyoruz” Yazı Dizisinin Diğer Bölümleri

İnşaat Sektöründe Radikal İnovasyon Merkezi Consei.tech’i tanıyoruz-I

Değişim Mimarı – Sosyolog Y.Mimar Demet Demirer

*****

İnşaat Sektöründe Radikal İnovasyon Merkezi CONSEI.TECH’i Tanıyoruz -II-

InSuppliers’ın kurucusu Güliz Fiş 

Woow!App kurucu/ortağı Bora Yiğit Şentürk

Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.