İnşaat Tedarik Dergisi

İnşaat – Yatırım – Proje – Ulaştırma – Mimarlık – Enerji – Maden – Şantiye

BİTÜDER Yeni Yönetim Kurulu Başkanı Alper DOĞRUER ile Sektör Üzerine Konuştuk

BİTÜDER – Bitümlü Su Yalıtımı Üreticileri Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Alper Doğruer

Türkiye’de tüm polimer bitümlü örtü üreticilerini birleştirerek, su yalıtımının kalite standartlarını yükseltmeyi ve sektörün sağlıklı büyümesini amaçlayan Bitümlü Su Yalıtımı Üreticileri Derneği (BİTÜDER) yeni yönetimini belirledi. 9 Eylül’de gerçekleştirilen 7.  Olağan Genel Kurul’da derneğin Yönetim Kurulu Başkanlığı’na RBS RAVAGO Türkiye Bina Çözümleri Ticari Direktörü Alper Doğruer, Başkan Yardımcılığı’na ONDULİNE’den Fulya Koçak, dernek Saymanlığı’na BTM’den Orkun Ürkmez oybirliğiyle seçildi.

Önümüzdeki dönemde faaliyetlerine hız kesmeden devam edecek olan BİTÜDER’in, Genel Kurul kapanış konuşmasını yapan yeni Yönetim Kurulu Başkanı Alper Doğruer, standartlara uygun ürün ve uygulamaların artması konusundaki çalışmaların yeni dönemde de devam edileceğini açıkladı. Doğruer, Bitüder’in CE kalite Standartları ve etiket beyan değerlerine uygun üretim konusunda çalışmaların artarak devam edeceğini vurguladı, şimdiye kadar olduğu gibi, derneğin üye firmaları ile sektörde, kaliteli su yalıtımının güvencesi olmaya devam edeceğini, bu amaçla yeni çalışmalarla Kalite ve Denetim olgusu üzerinde hassasiyetle durulacağını sözlerine ekledi. Doğruer, Su Yalıtım Yönetmeliği’nin yayınlanmış olmasının ülkemiz ve yalıtım sektörü için önemli bir gelişme olduğunu, Yönetmeliğin sahada sağlıklı şekilde uygulanması için sektör derneği olarak çalışmalara etkin şekilde katkı vermeye devam edileceğini de hatırlattı. 

Sektör için önemli olan Su Yalıtım Yönetmeliği mevzuatı, sektöre yansımaları, panedemi sürecinde üreticilerin yönelebileceği pazarlar hakkında birçok konuyu BİTÜDER – Bitümlü Su Yalıtımı Üreticileri Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Alper Doğruer ile konuştuk.

Binalarda Su Yalıtımı Yönetmeliği, 2018 itibari ile yürürlüğe girdi. Bu yönetmeliğin hayatımıza girdiği bu birkaç yıllık süreçte, su yalıtımında bilinç ve uygulama noktasında hangi yollar kat edildi?

Sektör olarak Su Yalıtım Yönetmeliği’nin yayınlanmış olmasını çok önemsiyoruz. Bitüder ve diğer sektör derneklerinin Bakanlık ile işbirliği yaparak hazırladığı ve inşaat sektörü için önemli bir kazanım olan bu mevzuat, şimdiye kadar yapılan eksik ve yanlışların telafisi için ciddi bir adım olacak inancındayız. Uygulamalardan izlediğimiz kadarı ile bilinç düzeyinde ve kalite kriterlerinde önemli gelişmeleri görüyoruz. Yeni yapılan inşaatlarda, standartlara uygun ürünlerin seçimi, doğru detaya doğru malzeme seçimi vb konularda oldukça hassas davranılıyor. Ağustos 2020 itibari ile Yönetmeliğin uygulama kılavuzunun da yayınlanmış olması, önemli bir gelişme. Her zaman vurguladığımız gibi kamu adına denetim mekanizmasının daha etkin yapılması ile yönetmelik amacına çok daha iyi ulaşacaktır.

Depremlerde yapı güvenliği ülkemizin ana gündemlerinden. Yasal olarak getirilen zorunluluklarla birlikte, su yalıtımı konusunda toplumda bilincin arttığı da aşikar. Ancak, Gerek doğru ve kaliteli ürün gerek uygulama kalitesi ile ilgili denetimlerinin sağlanması noktasında ülkemizin güncel durumuyla ilgili nasıl bir değerlendirme yaparsınız? BİTÜDER olarak bu konuda gerçekleştirdiğiniz güncel iş birlikleri ve çalışmalar var mı? Ürün ve uygulama kalitesi ve denetimi konularında Bitüder olarak yaptığınız özel çalışmalar var mı? 

Deprem tehlikesi altında bulunan Türkiye’de, yapı güvenliği açısından büyük öneme sahip su yalıtımı konusunda önemli bir adım atıldı ve ‘Binalarda Su Yalıtımı Yönetmeliği’ yayınlandı. Biz de dernek olarak, Su Yalıtım Yönetmeliğinin doğru anlaşılarak, uygulanması için bu konudaki eğitimlere ağırlık verdik. Hem yeni yönetmelikle ilgili, hem de kalite ve denetimle ilgili Sektör paydaşlarına bilgilendirme seminerleri yaparak bu konularda mümkün olduğunca bilinç düzeyinin artmasını hedefliyoruz. Başta kamu otoritesi olmak üzere, inşaat sektöründeki tüm paydaşların (işveren, mimar, mühendis, kontrol mekanizması, müşavir..vb tüm kurumların) su yalıtımı ve yönetmeliğin içeriği konusunda tam  donanımlı olması ve kendisini sorumlu hissetmesi gerekir. Çünkü bizim Bitüder olarak her fırsatta hatırlattığımız gibi ‘’ Binaları deprem değil, korozyondan zayıflamış olan taşıyıcı sistem yıkıyor.’’ Doğru su yalıtımı yapılmamış binalarda, taşıyıcı sistemdeki demir donatılar paslanmaya (korozyona) maruz kalarak 10 yıl içinde taşıma kapasitesinin % 66’sını kaybediyor. Bu gerçeği yaptığımız sektörel seminerler ile mümkün olduğunca hatırlatarak bilinç düzeyinde belirgin bir artış hedefliyoruz.

Son yıllarda iç pazarda yatırımların azalması ve inşaat sektörünün küçülmesi sebebi ile rekabet koşulları zorlaştı. Bu ortamda standart dışı ürünlerin pazardan mümkün olduğunca ayıklanması ve haksız rekabetin önüne geçilmesi gerekiyor. Bu konuda denetimlerin artması için dernek olarak bazı kurumlar ile işbirliği çalışmaları yapıyoruz. Şantiyelerde kullanılan ürünlerin CE Prosedürüne uygunluğu ve etiket beyan değerlerini sağlayıp sağlamadığı ile ilgili test çalışmalarımız var. Bu kapsamda sahada kullanılan Bitümlü Örtüler test amacı ile derneğimize gönderiliyor, akredite bir laboratuvarda test çalışmaları ile kalite testlerini kurum olarak yapıyoruz. Bu çalışma ile, aktif bir sektör derneği olan Bitüder’in kalite konusunda ne kadar duyarlı olduğunu ve sağlıklı pazar büyümesinin ancak ve ancak kalite standartlarına uygun kalarak mümkün olacağını anlatmaya çalışıyoruz.

Su yalıtımında tasarım aşamasından inşa sürecinin tamamlanmasına kadar, her aşamada dikkat edilmesi gereken uygulama kuralları nelerdir? Bununla birlikte, bitümlü su yalıtım malzemelerinin sahip olması gereken kalite standartları nelerdir?

Bina Su Yalıtım detaylarının tasarım aşamasında oluşturulması çok önemli, çünkü yapının işlevine, zemin su durumuna ve bunun gibi pek çok parametrenin değerlendirilip doğru malzemenin seçilmiş olması gerekiyor. Tam da bu noktada Su Yalıtım Yönetmeliği ve uygulama kılavuzunun yayınlanmış olması önemli bir rehber oldu sektör için. Tüm standart ve yönetmeliklerin referans verdiği ürün ve uygulamalar ulusal ve uluslararası kalite standartlarına uygun ürünlerdir. Bu noktada Yapı Malzemeleri Yönetmeliğine uygun şekilde CE sertifikasyonu Bitüder olarak çok önem verdiğimiz bir parametre. Yapılarda kullanılacak Bitümlü Örtüler, tüm yapı malzemelerinde olduğu gibi CE Prosedürüne uymak zorunda. CE denetimine çok önem verilmesi gerektiğini her fırsatta tüm paydaşlarımıza vurguluyoruz.

Su yalıtımı özelinde konuşacak olursak, pandemi sürecinde üreticilerin dış pazardaki faaliyetleri ve ihracat nasıl etkilendi?  Bundan sonraki süreçte dış pazardaki güç dengeleri ile ilgili nasıl bir değişim öngörüyorsunuz?  Üreticilerimiz ihracatta hangi pazarlara yönelmeli ve küresel rekabetteki etkinliğini sürdürmek için nelere dikkat etmeli?

Pandemi süreci her bireye, her kuruma, her sektöre yeni şeyler öğretti. Yeni Normal dediğimiz süreç sektörümüz için de bazı dinamikleri değiştirdiğini söylemek mümkün. Küresel boyutta ihracat potansiyelimiz arttı, çünkü küresel pazarda hakimiyeti olan bazı ülkelerin yavaşlayan üretim süreci, bizim gibi hazır kapasitesi ve yetkinliği olan ülkelerin önünü açtı. Daha önce var olmadığımız bazı ülkelere de ihracatımız arttı, dolaysı ile tüm üreticilerimizin ihracat potansiyelinde gözle görülür artış var. Tabii bu durumda Türkiye’nin küresel rekabette kaliteli ürünleri ile anılan bir ülke olmasını temenni ederim. Bu noktada Bitüder üyesi sanayicilerimizin bu alanda ‘’Kalite’’ olgusu üzerinde hassasiyetle durduğunu vurgulamak isterim. Yine kamu otoritesi tarafından ihracat potansiyelimizi arttırıcı teşviklere daima ihtiyacımız olduğunu unutmamak gerekir.

Son olarak Bitüder’in yeni Yönetim Kurulu Başkanı olarak eklemek istedikleriniz var mıdır?

Bitüder misyonu itibari ile sağlıklı Pazar büyümesini hedefleyen, haksız rekabetin önüne geçerek, kaliteli ürün ve bilinçli su yalıtımının güvenli binaların vazgeçilmez unsuru olduğunu vurgulayan bir sektör derneğidir. Dernek başkanı olarak bu vizyon doğrultusunda, sektörde bilinci arttırıcı faaliyetlere devam edeceğimizi bildirmek isterim. Derneğimize üye tüm sanayiciler ile işbirliği halinde çalışmalarımız artarak devam edecektir.

Bir deprem ülkesi olduğumuzu hiç unutmadan, sağlıklı ve sağlam yapılarda yaşamak hepimizin hakkı. Doğru Su Yalıtımının uygulamalarının binanın kalitesine katkısı yadsınamaz. Bu konuda tekrar tüm paydaşları bilinçli ve dikkatli olmaya davet ediyorum. Aynı zamanda toplumda da bu bilincin artması için, ev alırken kiralarken, su yalıtımlı olup olmadığına dikkat edilmeli, sorgulanmalıdır.  Bitüder olarak üzerinde durduğumuz ‘’Kalite’’ algısı, ancak toplumsal olarak bu konuda bilincin yükseldiği oranda artacaktır. Vatandaşlarımızı da bu konuda dikkatli olmaya, depreme dayanıklı uzun ömürlü binalara sahip olmak için ‘’ Su Yalıtımı’’ olan binaları tercih etmelerini öneririm.

BİTÜDER – Bitümlü Su Yalıtımı Üreticileri Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Alper Doğruer’e yeni görevinde başarılar diler, önemli bilgileri içeren bu röportaj için bize ayırdıkları zamana çok teşekkür ederiz.

Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.