İnşaat Tedarik Dergisi

İnşaat – Yatırım – Proje – Ulaştırma – Mimarlık – Enerji – Maden – Şantiye

İnşaat Sektöründe Radikal İnovasyon Merkezi Consei.tech’i tanıyoruz – I “Değişim Mimarı Demet Demirer”

Değişim Mimarı İnovatif Yönetim Danışmanlığı’nın kurucusu Y.Mimar Demet Demirer ile İnşaat Sektöründe Çevik Dönüşümü ve Sektörün START-UP’ları ile yeni kurdukları CONSEI.TECH platformunu konuştuk.

Biraz firmanızdan ve çalışmalarınızdan bahseder misiniz?

20 yılı aşkın süre inşaat sektöründe proje yönetimi ve yöneticilik deneyimimden sonra 6 yıldır kurucusu olduğum DEĞİŞİM MİMARI İnovatif Yönetim Danışmanlığı (www.degisimmimari.com ) bünyesinde tasarım, inşaat, imalat, hizmet gibi farklı sektörlerdeki ve farklı ölçekteki işletmelerin değişimden potansiyel geliştirmeleri, inovasyon kapasitelerini artırmaları yani çevikleşmeleri konusunda danışmanlık/mentoluk hizmeti veriyorum.

Değişken Dünyada Çevik İş Geliştirme Ve

Değişken Dünyada Çevik Yönetim

temaları ile yürüttüğüm çalışmalarda “ÇEVİK İŞ GELİŞTİRME” sürecinde firmaların alt yapısına uygun inovasyon ve potansiyel iş alanlarının bulunması, pazarlamadan operasyona tüm bileşenleri ile karlı bir şekilde modellenmesini çalışıyoruz, birlikte firmanın stratejisini çiziyoruz. “ÇEVİK YÖNETİM” dönüşüm sürecinde ise çalışanların potansiyellerini işe aktarmalarını sağlamak ve işletmeyi hantallaştıran hiyerarşik ve bürokratik yapıyı çevikleştirmek, üretkenliği artırmak üzere organizasyonel dönüşüm süreci yürütüyoruz. Zaten bir işletmenin çevikliğinden bahsediyorsak bu ikisini birlikte düşünmek gerek. Çevik firmalar pazarın ihtiyaçlarına göre dönüşen ve gelişen organizasyonlardır.

Mottom: Mutlu çalışan, mutlu müşteri, değer katan işler; bunu yaparken de sürekli öğrenmek ve gelişmek, işletmelerle de bu temelde çalışmalar yürütüyoruz.

Kurumlara birebir yaptığınız projelerin yanı sıra sektörel dönüşüm konusunda inisiyatif aldığınız çalışmalar var. Bu konuda neler yapıyorsunuz?

Yazılım sektörü çevik yönetim yaklaşımları ve start-up girişimci ruhu ile son 20 yıldır hayatımızı çok değiştirdi, hatta yıkıcı inovasyonla birçok başka sektörü de derinden etkiledi. Bütün sektörlerin işletme yönetimindeki değişen doğruları dikkate alarak ürün geliştirme ve ürün gerçekleştirme süreçlerini gözden geçirmeleri gerekiyor. Bu konuda farkındalığı artırmak ve toplumsal olarak kalkınma sağlamak amacı ile:

2017’den beri: İNŞAAT SEKTÖRÜNDE ÇEVİK DÖNÜŞÜM – AGILECONSTRUCTION-TR
2016’dan beri: İNŞAAT SEKTÖRÜ START-UP’LARININ GELİŞTİRİLMESİ ve
2019’dan beri : TESİS YÖNETİMİNDE ÇEVİK DÖNÜŞÜM
konularında sektörel STK’larla ve kurumlarla iş birliği yaparak çalışmalar yürütüyorum.

Start-up’ları inşaat sektörüne kazandırmak için çalışmalar yürütüyorsunuz. Start-up’ların diğer firmalardan farkı nedir ve bu konu neden bu kadar önemlidir?

İnşaat sektöründe start-up’ları gündeme getirdiğim birçok ortamda “start-up” terimi sektöre yeni girmiş firma olarak algılanıyor. Start-up’ların sektöre yeni girdikleri doğrudur ancak yapıları, iş yapış şekilleri, sektöre giriş amaçları geleneksel firmalardan farklıdır. Start-up’lar sektörde gördükleri bir probleme inovatif, çoğu zaman teknolojik ve sektörün geneline büyüyebilir bir çözüm geliştiren firmalardır. Yeni bir çözüm geliştirdikleri için pazarla çözümün uyumlanması ve iş modelinin oturması zaman alır ve start-up açısından pazara ulaşma ve hayatta kalma süreci büyük riskler barındırır. En büyük problemleri pazarlama ve sektörde görünür olmaktır.

Pazarda kullanıcısına yarattığı değer ile karşılaştırıldıklarında satış maliyetleri çok düşüktür ancak davranış ve iş yapış şeklinde değişiklik getirdikleri için pazarın onların sundukları değeri anlaması zaman alır.

Çok büyük bir değişim sürecinin içinden geçiyoruz, dünyada inşaat sektörü, yalın ve çevik yönetim yaklaşımları ile ve start-up’ların yaptığı inovasyonlarla büyük bir dönüşüm yaşıyor. Bu durum, önlem almazsa Türk İnşaat Sektörünün uluslararası rekabette çok geride kalmasına neden olacak. Birçok yeni fikir sahibi sektördeki bu hantallık nedeni ile fikrini pazara sunmaya çekiniyor ve geleneksel firmalarda maaşlı çalışarak fikirlerini ziyan ediyor ya da deniyor ancak ürününü tutunduramıyor. Öte yandan oldukça başarılı olmuş ve Türk İnşaat sektöründen ümidini kesip yabancı pazarlarda tutunmaya başlamış start-up’larımız da var. Kendi değerlerimiz biz sahip çıkmadığımız için rakiplerimizi güçlendiriyor.

Nisan 2021’de 43. Yapı Fuarı ile birlikte İnşaat Sektöründe Çevik Dönüşüm ve İnşaat Sektörü Startup’ları konusunda iki organizasyon gerçekleştirdiniz. Bu projelerle sektörde nasıl bir gelişim yarattınız?

İlk 2017- 2018’de İstanbul Proje Yönetim Derneği (www.ipyd.org) bünyesinde, Yapı Merkezi, Metal Yapı ve Muum Mimarlık pilot projeleri ile sektörün ilk çevik yönetim deneyimlerini geliştirdik, bu o dönemde dünya ölçeğinde öncü bir çalışma idi. Bu konuda geliştirdiğimiz deneyimi 2018’de İPYD’nin 2. Dinamik İnşaat Yönetimi Zirvesinde sektöre sunduk. Bu zirvede İnşaat sektörüne ürün geliştiren 3 start-up’ı bir panel oturumunda sektörle tanıştırdık.

Daha sonra da inşaat sektörüne özel yazılarım, seminerlerim, eğitimlerim daha çok bireysel bazda devam etti.

2019’da Sektörel gelişme için İnşaat Sektöründe Çevik Dönüşüm ve İnşaat Sektörü Start-up’ları ile ilgili iki projeyi YAPI FUARI’na götürdüğümde çok ilgilendiler ve her iki konuya da sahip çıktılar. İnşaat sektörünün en köklü ve yakın coğrafyanın en önemli organizasyonunun bu iki konuya sahip çıkması sektör için çok kıymetli. Diğer sektörel aktörlere de örnek olmasını diliyorum.

Pandemi nedeni ile 2020’de Fuar düzenlenemedi ancak bizim arka planda çalışmalarımız hep devam etti. Bu süreçte yeni start-up’lara ulaşma imkanı yakalamış olduk. Yapı Fuarı, sektörün çevik dönüşümü ve Start-up’ları fark etmesi, inovasyona alan açması için önemli bir adım oldu.
Bir seneyi aşan duyurular sürecinde ülkemizde dağınık olarak bulunan start-up’ları ortaya çıkarma, tutkusunun peşinden gitmeye çekinen girişimcileri cesaretlendirme ve daha fuara gelmeden duyuru ve bültenlerle konuyu sektöre ulaştırma olanağı bulduk.

Öte yandan sektörün tüm start-up’ları bir araya gelerek ortak düşünce geliştirme olanağı buldular. Bu çok değerli, amaç birliği için güçleri ve olanakları birleştirmeyi çok önemsiyorum.

Bir sonraki adımınız nedir?

Birlikten kuvvet doğar düşüncesi ile YAPI TECH GARAGE’da yer alan start-up’larla CONSEI.TECH adında bir platformu kurduk. Bu isim “Contech Startup Entrepreneurs Initiative” tanımının kısaltmasından oluşuyor. Dünyada başka “sanal ve otonom kuluçka merkezi” var mı bilemiyorum. Birlikte sektöre yarattığımız değeri nasıl daha fazla büyütebiliriz, sektörün farkındalığını nasıl artırabiliriz diye projeler üretiyoruz. Başka start-up’ların da bizlere katılması ve sektörün diğer aktörlerinin de destek çıkması ile Türk İnşaat Sektöründe uluslararası düzeyde fark yaratacak çözümler geliştirebiliriz.

YAPI FUARI en büyük destekçimiz olarak arkamızda olmaya devam ediyor, onlarla da dijital ve fiziksel ortamda görünürlük için yeni projeler üretme konusunda görüşüyoruz.

İnşaat Tedarik Dergisi gibi vizyoner sektörel yayın kuruluşlarının konuya ilgisi büyük, onlarla da projeler geliştiriyoruz.

Platform olarak bulabildiğimiz desteğe bağlı olarak projeler üretmeye devam edeceğiz.


İlgilenen sektör firmaları ve çatı kurumları www.consei.tech üzerinden bize ulaşabilir, start-up’ların geliştirdikleri ürünlerin işlerini nasıl geliştireceği konusunda görüşebilirler.

İnşaat Sektöründe çok önemsediğim, Çevik Yönetim yaklaşımı için de bu konuya ilgi duyanların bir araya geldiği bilgi paylaşım organizasyonları yapmaya devam edeceğim. Maalesef sektörümüz firmaları oldukça hantal, ama neyse ki vizyoner profesyoneller var.

Sektöre büyük gelişim olanağı sağlayacak CONSEI.TECH oluşumu için sektörden beklentiniz nedir?

2019’sonunda projeyi YAPI FUARI’na götürdüğümde hali hazırda benim tanıdığım mentorluk yaptığım dört-beş start-up vardı bunlar çok dağınıktılar ve sektörün bu konuda farkındalığı yoktu. Birçok sektörün teknoloji geliştirme ve kuluçka merkezleri var. İnşaat sektöründe bilgi çok dağınık o nedenle gelişim çok yavaş, Sektörü çevikleştirmeye ve start-up’lara henüz hiçbir çatı kurum sahip çıkmadı. Az sayıdaki sektör start-up’ımız karma kuluçka merkezlerinde arka planda ve ilgisiz kalıyorlar. Yatırımcılar sektörü bilmedikleri ve hızlı geri dönüş arayışında oldukları için sektörümüzün startup’ları ile ilgilenmiyorlar. Bu nedenle sektörel çatı kuruluşların, STK’ların, üniversitelerin ve özellikle asıl faydayı edinecek olan sektörün ticari işletmelerinin inovasyon ve gelişim için start-up’lara sahip çıkması gerekiyor.

Akla ilk yatırımcı olmak gelse de sadece para vermek bir start-up’a faydadan çok zarar verebilir. “Smart Money” dediğimiz bir kavram var hem yatırım yapıp hem de ürünün geliştirilmesi sürecine destek olabilirler.

Platformumuzu destekleyerek, start-up’larımıza nitelikli eğitim, mentorluk ve tanıtım desteği verilmesini sağlayabilirler.

Sektör firmaları odaklarını start-up’lara çevirirlerse hem inşaat sektöründe kendi firmaları kazanır hem yatırımcı olarak start-upların artan değerinden kazanırlar hem de sektörümüzün gelişmesine katkı sağlamış olurlar. Konu ile ilgilenenler start-up’ları daha yakından tanımak, kendi süreçlerindeki problemlere inovatif çözümler bulmak için bizimle www.consei.tech üzerinden iletişime geçebilirler.

Bir gün her işletme çevik olacak, çünkü sadece onlar hayatta kalacak. O nedenle sektör firmalarının Start-up’ların geliştirdikleri teknolojileri yakından takip ederek, düşünen gelişen, çalışan ve müşteri odaklı çevik dönüşüm sürecine girmeleri gerekiyor.

Bu keyifli sohbet için teşekkür eder, Sektördeki çevik dönüşüm ve CONSEI.TECH olarak çalışmalarınızda başarılar dileriz.

Aşağıda kısa bilgileri bulunan start-up firmalarımızı www.consei.tech sitesinden inceleyebilir, kendileri ile iletişime geçebilirsiniz. İnşaat Sektöründe Çevik Dönüşüm ile ilgili yazı dizimizi takip edebilirsiniz.

CONSEI.TECH Start-up Girişimlerini ve sektör firmalarına sundukları katma değeri önümüzdeki sayılarda yakından tanımaya devam edeceğiz.BIMCrone – AKILLI ÇÖZÜM

BIMCRONE, bir yapı projesinin tüm süreçlerini gerçek zamanlı izlenebilir, raporlanabilir, gerçek zamanlı veri ile yönetilebilir halde getiren bir bulut yazılım çözümüdür. www.bimcrone.com

BIMMade – YAPI ENDÜSTRİSİNİN BIM KÜTÜPHANESİ


BIMMade yüksek kalitede üç boyutlu BIM akıllı eleman modellerini yaygın BIM yazılımlarını kullanarak son kullanıcıların çevrimiçi platformlarda kullanımı için sınırsız erişime açar. www.bimmade.com

ELTA VR SOLUTIONS


Gayrimenkul ve inşaat sektörü başta olmak üzere reklam ve satış süreçlerini güçlendirecek pazarlama yazılımları ve görsel araçlar üretiyor. ELTA Uygulaması sayesinde hazırladıkları sanal turlar, yer-zaman-lokasyondan bağımsız olarak, web sitesinden, tüm akıllı cihazlardan ve VR/AR başlıklarından ulaşılabiliyor. vrelta.com

FUNSEF – HAYAL ET GERÇEĞİ SANALDA KEŞFET


Mimari ve İç Mimari projeleri, henüz uygulanmadan 3 boyutlu olarak sanal gerçeklik üzerinden deneyimletiyor. Özellikle küçük parçalı ve bütünde hayal edilmesi güç ürünleri veya ağır tonajlı lojistiği zahmetli ürünleri mekanlara uygulanmış şekilde sunarak, maliyet yükünü hafifletmekte ve büyük kolaylık sağlıyor. funsef.com

INSUPPLIERS – İNŞAAT SEKTÖRÜNÜN PROFESYONEL AĞI


Sektörün paydaşları arasında çevik networking imkanı sağlayarak, işveren ve iş yapan firmaların kendilerine en uygun iş ortaklarını doğrudan bulmalarını kolaylaştıran global bir platformdur. İnşaat sektörüne hizmet eden küçük, orta ve büyük ölçekteki firmalara ait güncel bilgi ve yetkililerine erişmenizi sağlar. www.insuppliers.com

iyiMakina – IKINCI EL İŞ MAKİNASI ALIP SATMANIN EN İYİ YOLU


İkinci el iş makinalarının alım/satım süreçlerini online açık artırma yöntemi ile optimize edip taraflar için hızlı, adil ve güvenilir sonuç yaratan bir çeşit online pazar yeri ve açık artırma platformudur.
www.iyimakina.com

OPTIO STUDIO – YAPAY ZEKA İLE KONUT TASARIMI


Yapı tasarımı süreci otomasyonu ve optimizasyonu sağlayan bir yapay zekadır. Optio ile sadece dakikalar içerisinde tasarım alternatiflerini arsanıza ve isteklerinize özel olarak oluşturabilir, yapıda olmasını düşündüğünüz daire oranlarını istediğiniz gibi değiştirebilir, değişikliklere bağlı sayısal verilerin, fiziksel özelliklerin ve maliyetin nasıl değiştiğini anlık görebilirsiniz www.optiostudio.com

OTTAN STUDIO


OTTAN, insanların sürdürülebilir, eğlenceli ve estetik ürünler yarattığı ve aynı zamanda “yeşil” inovasyon, tasarım ve ileri dönüşüm stüdyosu olan bir sosyal girişimdir. Gıda atıkları ve yaprakları ileri-dönüştürerek sürdürülebilir, estetik ve dayanıklı yapı malzemeleri ile ürünler geliştiriyor, tasarlıyor ve üretiyorlar. tr.ottanstudio.com

PLANTICKET


Şantiye süreçlerini en verimli şekilde yönetmenize yardımcı olmak üzere geliştirilmiş bir web ve mobil uygulamasıdır. Projelerinizi tüm detaylarıyla dijital ortama taşıyarak kesintisiz bir süreç yönetimi deneyimi sunar. Dahil olduğunuz tüm projeleri tek bir platformdan aynı anda yönetebilir, tüm süreçleri dijital olarak raporlayabilirsiniz. www.woowapp.co

“Consei.tech’i Tanıyoruz” Yazı Dizisinin Diğer Bölümleri

İnşaat Sektöründe Radikal İnovasyon Merkezi CONSEI.TECH’i Tanıyoruz -II-

InSuppliers’ın kurucusu Güliz Fiş 

Woow!App kurucu/ortağı Bora Yiğit Şentürk.

Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.