İnşaat Tedarik Dergisi

İnşaat – Yatırım – Proje – Ulaştırma – Mimarlık – Enerji – Maden – Şantiye

Bursa Atatürk Spor Salonu Mimari Proje Yarışması

Yarışmanın Amacı
“Bursa Atatürk Spor Salonu Mimari Proje Yarışması” ile yarışmaya konu tasarım sorununun çözülmesi amaçlanmaktadır. Söz konusu sorun çözülürken ekonomik, özgün ve nitelikli tasarım yaklaşımlarının, günümüz mimarisine de ışık tutabilecek işlevsel ve yenilikçi çözümlerin öne çıkarılması; çağdaş bir çevre ve mimari anlayışı ortaya koyan proje ve müelliflerin saptanması; güzel sanatların teşviki, ilgili mesleklerin gelişmesi, etik değerlerin yerleşmesi, ekiplerin ulusal rekabet gücü kazanmalarına uygun ortamın sağlanması amaçlanmaktadır.

Yarışmanın Türü ve Şekli

Mimarlar Odası Bursa Şubesi tarafından, TMMOB Mimarlar Odası Yarışmalar Yönetmeliği’ne istinaden Mimarlık, Peyzaj Mimarlığı, Mühendislik, Kentsel Tasarım Projeleri, Şehir ve Bölge Planlama ve Güzel Sanat Eserleri Yarışma Yönetmeliği çerçevesinde ulusal, serbest, mimari proje yarışması olarak düzenlenmiştir.

Yarışmanın Yeri ve Konusu

Yarışma arsası Bursa ili Osmangazi ilçesi, Gaziakdemir Mahalle sınırları içinde yer alan ve mülkiyeti Gençlik Ve Spor Bakanlığı Spor Genel Müdürlüğü’ne ait olan 3907 ada 3 parselde bulunmaktadır. Yarışma konusu bu alanda yapılacak olan Atatürk Spor Salonu’nun çevresindeki açık alanlarla ilişkili olarak yeniden tasarımıdır.


Yarışmaya Katılma Koşulları

 • Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliğinin, Mimarlar Odası üyesi olmak ve meslekten men cezalısı durumunda olmamak.
 • Jüri üyelerini ve raportörleri belirleyenler ve atayanlar arasında olmamak.
 • Jüri üyeleri (danışman, asli, yedek) ve raportörlerle bunların 1. dereceden akrabaları, ortakları, yardımcıları ve çalışanları arasında olmamak.
 • Jüri çalışmalarının herhangi bir bölümüne katılmamak.
 • Şartname alıp isim ve adreslerini yarışma raportörlüğüne kaydettirmek. (Ekip olarak katılanlardan bir kişinin bu şartı yerine getirmesi yeterlidir.)
 • Yarışmayı açan idarede, yarışma ile ilgili her türlü işlemleri hazırlamak, yürütmek, sonuçlandırmak ve onaylamakla görevli olmamak.
 • Yarışmayı açan idare adına hareket eden danışmanlar ile bunların çalışanları arasında olmamak.
 • 4734 ve 4735 sayılı kanunlar ile diğer kanunlardaki hükümler ve yönetmelikler gereğince geçici ve sürekli olarak kamu ihalelerine katılmaktan yasaklanmış olmamak.

Yarışmaya katılmak isteyenler 100 TL (Yüz Türk Lirası) karşılığında yarışmaya kayıt yaptıracaklardır. Yarışma bedeli “” açıklaması ile idareye ait banka hesabına yatırılacaktır. Dekont, isim ve iletişim bilgileri ile birlikte raportörlük adresine e-posta veya faks yoluyla gönderilecektir.

Bu şartlara uymayanlar yarışmaya katılmış olsalar da tasarımları yarışmaya katılmamış sayılır ve isimleri yarışmaya kabul edilmeme gerekçeleriyle birlikte üyesi oldukları meslek odalarına bildirilir.  


Yarışma Takvimi

Yarışma İlanı                             : 08.10.2020
Soru sormak için son tarih         : 19.10.2020
Cevapların ilanı                         : 23.10.2020
Projelerin teslimi                       : 07.12.2020
Jüri çalışması başlangıcı           : 11.12.2020

Kolokyum ile serginin tarihi ve yeri daha sonra ilan edilecektir.

Jüri Üyeleri ve Raportörler Danışman Jüri Üyeleri

 • Hakan Bebek – Bursa Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Daire Başkanı
 • Cihan Atabey – Bursa Büyükşehir Belediyesi Etüd Proje Şube Müdürü
 • Salih Başparmak – Bursa Gençlik ve Spor İl Müdürü
 • Şirin Rodoplu Şimşek – TMMOB Mimarlar Odası Bursa Şube Başkanı
 • Necla Yörüklü – TMMOB Peyzaj Mimarları Odası Bursa Şube Başkanı
 • Osman Zeybek – Uludağ Üniversitesi Peyzaj Mimarlığı Bölümü
 • Efe Aydan – Milli Basketbolcu

Asli Jüri Üyeleri

 • Süleyman Akkaş – Mimar
 • Sevince Bayrak – Mimar
 • Deniz Dokgöz – Mimar (Jüri Başkanı)
 • Kerem Yazgan – Mimar
 • Hakan Tacattin Türker- İnşaat Mühendisi

Yedek Jüri Üyeleri

 • Faruk Özgökçe – Mimar
 • Murat Cellat – Mimar
 • Deniz Dalgıç – İnşaat Mühendisi

Raportörler

 • Ali Öztaş – Mimar
 • Alperen Kibar – Mimar
 • Eren Balabanoğlu – Mimar
 • Murat Emrah Saka – Mimar

Yarışma Ödülleri:

 • 1. Ödül             : 80.000 TL      
 • 2. Ödül             : 60.000 TL
 • 3. Ödül             : 40.000 TL
 • 1. Mansiyon      : 25.000 TL
 • 2. Mansiyon      : 25.000 TL
 • 3. Mansiyon      : 25.000 TL
 • 4. Mansiyon      : 25.000 TL
 • 5. Mansiyon      : 25.000 TL

İdare jüriye satınalmada değerlendirilmek üzere 30.000 TL ayırmıştır.

Jüri değerlendirme sonuçlarının ilanından sonra, yukarıda yazılı ödül ve mansiyon tutarları, 193 sayılı Gelir Vergisi Kanunu’nun 29. maddesine göre, yarışmacılara en geç 30 gün içinde net olarak ödenecektir.


Yer Görme
Bu yarışmada yer görmek zorunlu değildir.


Yarışmayı Düzenleyen İdareye İlişkin Bilgiler:

Yarışmayı Açan Kurum: TMMOB Mimarlar Odası Bursa Şubesi
Adres: Bursa Akademik Odalar Birliği Yerleşkesi Odunluk Mah. Akademi Cad. No: 8 A/3 Nilüfer / BURSA
Telefon: 0224 453 56 00
Fax: 0224 453 56 01
E-posta: ataturksporsalonuyarisma@bursamimar.org.tr
Web: bursamimar.org.tr
Banka hesap bilgisi: İş Bankası Fevzi Çakmak Şubesi
Şube Kodu : 2201
IBAN No : TR20 0006 4000 0012 2010 8751 72
Yarışma şartname ve eklerine yarışma web adresinden ulaşabilirsiniz.

Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.