İnşaat Tedarik Dergisi

İnşaat – Yatırım – Proje – Ulaştırma – Mimarlık – Enerji – Maden – Şantiye

Taze Betondan Numune Alınması, Deneylerinin Yapılması, Raporlanması Süreçlerinin İzlenmesi ve Denetlenmesine Dair Tebliğ

      Bilindiği üzere; 4708 Sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanun Kapsamında Denetimi Yürütülen Yapılara Ait Taze Betondan Numune Alınması, Deneylerinin Yapılması, Raporlanması Süreçlerinin İzlenmesi ve Denetlenmesine Dair Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ 14.11.2020 tarih ve 31034 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanmış olup, uygulamada birlikteliğin sağlanması için yapılan değişikliklere ilişkin olarak detaylı açıklamanın yapılmış olduğu Yapı İşleri Genel Müdürlüğünün 25 Kasım 2020 tarih ve E-91944163-360.99-249625 sayılı Tebliğ Değişikliği konulu yazısını ekte bilgilerinize sunarız.

T.C.
ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI
Yapı İşleri Genel Müdürlüğü

18/12/2018 tarihli ve 30629 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 4708 Sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanun Kapsamında Denetimi Yürütülen Yapılara Ait Taze Betondan Numune Alınması, Deneylerinin Yapılması, Raporlanması Süreçlerinin İzlenmesi ve Denetlenmesine Dair Tebliğ

Bilindiği üzere; 4708 Sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanun Kapsamında Denetimi Yürütülen Yapılara Ait Taze Betondan Numune Alınması, Deneylerinin Yapılması, Raporlanması Süreçlerinin İzlenmesi ve Denetlenmesine Dair Tebliğ de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ 14.11.2020 tarih ve 31034 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmış olup, uygulamada birlikteliğin sağlanması için yapılan değişikliklere ilişkin olarak aşağıdaki açıklamaların yapılmasına ihtiyaç duyulmuştur;
-Bakanlığımızdan izin belgeli laboratuvarlarca taze betondan alınan beton etiketli deney numuneleri; yapı müteaahhidi veya şantiye şefince şantiye mahallinde TS EN 12390-2 “Dayanım Deneylerinde Kullanılacak Deney Numunelerinin Hazırlanması ve Küre Tabi Tutulması” Standardına uygun olarak 16 saatten az, 3 günden daha fazla olmamak üzere yeterli sertliğe ulaşıncaya kadar, şoktan, titreşimden ve kurumadan korunacak şekilde, (20 ± 5) °C (veya sıcak iklimlerde (25 ± 5) °C) sıcaklıktaki ortam koşullarını sağlayabilecek saklama alanı veya saklama kutularında bekletilecektir.
-Beton üreticisinin beton dökümü için sevk ettiği her mikserde beton mikser etiketinin yer alması gerekmektedir. Bu etiketler, hazır beton üreticileri tarafından “www.ebistr.com” internet adresi üzerinden
online olarak talep edilebilecek ve ilk mikser etiketleri üretici tarafından beyan edilen adreslerine ücretsiz olarak gönderilecektir.
– Kare şeklinde iki boyutlu azami 4 cm QR kod türünde barkoda sahip, barkod içerisinde irsaliye seri numarası, üretici firma vergi numarası, sevk tarihi ve saati, beton miktarı, beton dayanım sınıfı, 7/28 gün dayanım gelişim oranı, kıvam sınıfı, yoğunluk sınıfı, klorür içeriği sınıfı, agreganın en büyük tane büyüklüğü, su/çimento oranı, araç plaka numarası, çimento tipi, kimyasal katkı, mineral katkı ve lif bilgilerinin yer aldığı karekodlu beton irsaliyesinin, inşaat sahasına gelen her mikserde bulunması
gerekmektedir. Bu irsaliyeler hazır beton üreticileri tarafından oluşturulacak olup, irsaliyelerin uygunluğu ise “code.ebistr.com” adresinden kontrol edilebilecektir.
-Prefabrik olarak üretilen yapı elemanları için karekodlu beton irsaliyesi ve beton mikseri etiketi gerekmemekle birlikte bu yapı elemanlarına ait veri girişleri, (prefabrik elamanın üretim aşamasında) numune alınması sırasında yapı denetim kuruluşunun gözetiminde laboratuvar personelince mobil yazılım üzerinden yapılacaktır.
-Elektronik Beton İzleme Sistemi’nin(EBİS) mobil uygulamasında karekodlu irsaliye ve beton mikser etiketine ilişkin güncellemeler tamamlanmış olup, 30.11.2020 tarihinde kullanıma açılacaktır. Bu tarihe kadar tüm beton üreticilerinin karekodlu irsaliyelerini hazırlayarak kontrolünü sağlamaları ve beton mikser etiketlerini temin ederek transmikserlerin ön camlarına görünür şekilde yapıştırmaları gerekmektedir.
Uygulamaların yukarıdaki açıklamalarımız doğrultusunda gerçekleştirilebilmesinin sağlanmasına yönelik olarak, yazımızın iliniz dahilindeki yapı ruhsatı düzenleyen tüm kurumlara, ilinizde faaliyet gösteren Bakanlığımızdan belgeli laboratuvar, yapı denetim ve hazır beton kuruluşlarına, İl Yapı Denetim Komisyonun asil ve yedek üyelerine, Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğünüzde görev yapan konuyla ilgili personele tebliğ edilmesi hususunda;
Bilgilerinizi ve gereğini rica ederim

Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.