İnşaat Tedarik Dergisi

İnşaat – Yatırım – Proje – Ulaştırma – Mimarlık – Enerji – Maden – Şantiye

2020 Yılı Yapı Yaklaşık Birim Maliyetleri Yayınlandı

Mimarlık ve mühendislik hizmet bedellerinin hesabında kullanılacak 2020 yılı Yapı Yaklaşık Birim Maliyetleri, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından 10 Mart 2020 tarihli ve 31064 sayılı Resmi Gazetede yayınlandı.

Yapı yaklaşık birim maliyetleri, yapının mimarlık hizmetlerine esas sınıfları dikkate alınarak KDV hariç, genel gider (%15) ve yüklenici karı (%10) dahil belirlenir. Yayınlanan yapı yaklaşık birim maliyetleri 01.01.2020 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere 10 Mart 2020 tarihinde yürürlüğe girer. Yayımlanan yeni tebliğe göre KDV hariç, genel giderler (%15) ile yüklenicikârı (%10) dâhil edilerek hesaplanan yapı yaklaşık birim maliyetleri 2020 yılı için geçerli olmak üzere en düşük 210 lira en yüksek 3 bin 800 lira olarak uygulanacak. Açıklanan rakamlara göre yapının mimarlık hizmetlerine esas olan sınıfına göre yapının birim maliyeti şu şekilde hesaplanacak;

1.SINIF YAPILAR
A Grubu Yapılar İçin 2020 Birim Maliyeti 210 Lira
B Grubu Yapılar İçin 2020 Birim Maliyeti 310 Lira

 1. SINIF YAPILAR
  A Grubu Yapılar İçin 2020 Birim Maliyeti 510 Lira
  B Grubu Yapılar İçin 2020 Birim Maliyeti 750 Lira
  C Grubu Yapılar İçin 2020 Birim Maliyeti 820 Lira
 2. SINIF YAPILAR
  A Grubu Yapılar İçin 2020 Birim Maliyeti 1.100 Lira
  B Grubu Yapılar İçin 2020 Birim Maliyeti 1.450 Lira
 3. SINIF YAPILAR
  A Grubu Yapılar İçin 2020 Birim Maliyeti 1.550 Lira
  B Grubu Yapılar İçin 2020 Birim Maliyeti 1.850 Lira
  C Grubu Yapılar İçin 2020 Birim Maliyeti 2 Bin Lira
 4. SINIF YAPILAR
  A Grubu Yapılar İçin 2020 Birim Maliyeti 2 Bin 400 Lira
  B Grubu Yapılar İçin 2020 Birim Maliyeti 2 Bin 900 Lira
  C Grubu Yapılar İçin 2020 Birim Maliyeti 3 Bin 250 Lira
  D Grubu Yapılar İçin 2020 Birim Maliyeti 3 Bin 800 Lira

Tebliğ şöyle; Çevre ve Şehircilik Bakanlığından: Mimarlık Ve Mühendislik Hizmet Bedellerinin Hesabında Kullanılacak 2020 Yılı Yapı Yaklaşık Birim Maliyetleri Hakkında Tebliğ

Yapı yaklaşık birim maliyetleri
Madde 1 –
(1) 16/7/1985 tarihli ve 85/9707 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Mimarlık ve Mühendislik Hizmetleri Şartnamesinin 3.2 maddesi gereğince, mimarlık ve mühendislik hizmet bedellerinin hesabında kullanılacak 2020 yılı Yapı Yaklaşık Birim Maliyetleri, yapının mimarlık hizmetlerine esas olan sınıfı dikkate alınarak; KDV hariç, genel giderler (%15) ile yüklenici kârı (%10) dâhil edilerek gösterilmiştir.

Yapının mimarlık hizmetlerine esas olan sınıfının belirlenmesine ilişkin açıklamalar
Madde 2 – (1)
Benzer yapılar, ilgili gruptaki yapılara kıyasen uygulayıcı kurum ve kuruluşlarca Mimarlık ve Mühendislik Hizmetleri Şartnamesinin ilgili hükümlerinden yararlanılarak belirlenecektir. (2) Tebliğin revizyonu çalışmalarında sınıfı veya grubu değiştirilen veya tebliğden çıkarılan yapılar için, 2020 yılından önceki tebliğlere göre yapı sınıfı ve grubu belirlenmiş mimarlık ve mühendislik hizmetlerinde; belirlendiği yılın tebliğindeki yapı sınıfı ve grubu değiştirilmeksizin 2020 yılı tebliğinde karşılığı olan tutar esas alınmak suretiyle hesap yapılacaktır. (3) Tebliğdeki sınıf ve gruplar yapım aşamasında belirlenirken tereddüte düşülmesi halinde, o yapının yapı yaklaşık maliyeti; yapının projesine göre hazırlanacak metrajlara Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Birim Fiyatlarının uygulanması suretiyle hesaplanacaktır.

Yürürlük
Madde 3 –
(1) Bu Tebliğ 1/1/2020 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme
Madde 4 –
(1) Bu Tebliğ hükümlerini Çevre ve Şehircilik Bakanı yürütür.

Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.