İnşaat Tedarik Dergisi

İnşaat – Yatırım – Proje – Ulaştırma – Mimarlık – Enerji – Maden – Şantiye

Sinop Nükleer Santralı Projesi ÇED Olumlu Raporuna Dava Açıldı

TMMOB, Sinop’ta Abalı Köyü, İnceburun mevkiindeki EUAS International ICC Merkezi Jersey Adaları Türkiye Merkez Şubesi tarafından yapılması planlanan `Sinop Nükleer Güç Santrali Projesi`ne ilişkin olarak Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından verilen “Çevresel Etki Değerlendirmesi Olumlu” kararının iptali istemiyle dava açtı.
 

Çok büyük bölümü yurtdışından temin edilecek kredilerle karşılanacak ve geri ödemesi yıllar sürecek yüksek yatırım tutarı, üretilecek elektriğe çok yüksek fiyatlarla verilen uzun süreli alım garantileri gibi topluma yüklenen ağır bedelli ekonomik yükümlülüklerinin yanı sıra, çalıştığı her dakika bir risk kaynağı olan, kapatıldıklarında sökümleri ve bıraktıkları atıkların tasfiyesi de riskli,  sorunlu ve yüksek maliyetli olan,  kaza halinde çok geniş alanlarda ve uzun erimli telafisi imkansız tahribatlara yol açan, enerjide dışa bağımlılığı arttıracak olan Sinop Nükleer Güç Santralinin kurulması amacıyla; dayanağı olmayan, geçersiz bir projeye dayalı olarak hazırlanan ÇED Raporu kapsamında tesis edilen ÇED Olumlu kararının hukuka aykırı olması dolayısıyla TMMOB raporun iptalini istedi.

Bilimsel veri ve hesaplamalarla “Sinop Nükleer Güç Santraline İhtiyaç Bulunmadığı” ortaya konan dilekçede; genel olarak nükleer enerji santrallerinin etki ve risklerinin ortaya konmasının ardından Sinop NGS projesinin dışa bağımlılığı arttıran, enerji arz ve temin güvenliğini sekteye uğratan bir proje olduğu belirtilerek, belirlenen amaç ile çelişen ve esasında gerçekleştirilmesi amaçlanan tüm hususların aksine sonuç doğuran Sinop NGS projesine ilişkin olarak tesis edilen dava konusu ÇED Olumlu kararında hukuka uyarlık bulunmadığı ifade edildi.

Dilekçede  ÇED Raporu da kabul ve varsayımlara dayalı olarak hazırlandığı, geçerliliği bulunmayan bir projeye ilişkin olması bakımından dayanaksızlığı ortaya konularak, Anayasaya, 2872 sayılı Yasaya ve çevresel etki değerlendirmesi sürecinin esasına aykırı ÇED Olumlu kararının iptali istendi.

Projeye ilişkin pek çok esaslı unsuru ÇED sürecinin dışında bırakan rapora dayalı olarak verilen ÇED olumlu kararının ve Sinop NGS projesinin kamu yararına aykırılığı da vurgulanan dilekçede; öncelikle ve ivedilikle işlemin yürütmesinin durdurulması ve yapılacak inceleme neticesinde iptali istendi.

Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.