İnşaat Tedarik Dergisi

İnşaat – Yatırım – Proje – Ulaştırma – Mimarlık – Enerji – Maden – Şantiye

İstanbul’da yer Alan “Kamu Binalarında Enerji Verimliliği” Onarımı İşi için ihaleye çıkıldı

Türkiye Cumhuriyeti Çevre ve Şehircilik Bakanlığı

Yapı İşleri Genel Müdürlüğü’nden;

Kamu Binalarında Enerji Verimliliği (KABEV) Projesi (Kredi No: IBRD-9015)

İstanbul’da Yer Alan Kamu Binalarında Enerji Verimliliği Onarımı İşi (EEPB/WB/MOEU/REN-WORKS-P03)

Yayınlanma Tarihi: 17.02.2021

1. Türkiye Cumhuriyeti Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, “Kamu Binalarında Enerji Verimliliği (KABEV) Projesi” kapsamında kamu binalarında enerji verimliliği tadilatlarında kullanılmak üzere Uluslararası İmar ve Kalkınma Bankasından (IBRD) finansman temin etmiştir. Söz konusu finansman tutarının bir bölümü İstanbul’da Yer Alan Kamu Binalarında Enerji Verimliliği Onarımı İşi (EEPB/WB/MOEU/REN-WORKS-P03) kapsamındaki ödemeler için kullanılacaktır.

2. Türkiye Cumhuriyeti Çevre ve Şehircilik Bakanlığı – Yapı İşleri Genel Müdürlüğü, İstanbul’da Yer Alan Kamu Binalarında Enerji Verimliliği Onarımı İşi dâhilinde aşağıdaki listede verilen binalarda enerji verimliliği onarımının uygulaması (inşaat) işi için isteklileri, Dünya Bankası satın alma esas ve usulleri doğrultusunda, ulusal rekabetçi ihale yöntemiyle kapalı zarf ile tekliflerini sunmaya davet etmektedir.

3. İhale, Temmuz 2016’da yayınlanan, Kasım 2017 ve Ağustos 2018’te revize edilen “Dünya Bankası IPF Borçluları için Satın Alma Düzenlemeleri – Yatırım Projesi Finansmanında Satın Alma Tedarik, Yapım İşleri, Danışmanlık Dışı Hizmetler ve Danışmanlık Hizmetleri” (Satınalma Düzenlemeleri) ile 15 Ekim 2006’da yayınlanan, Ocak 2011’de ve 1 Temmuz 2016’da revize edilen Dünya Bankası’nın “IBRD İkrazları, IDA Kredileri ve Hibeleri ile Finanse Edilen Projelerde Yolsuzluk ve Sahteciliği Önleme ve Mücadele Kılavuzu” (Kılavuz) hükümlerinde belirtilen şekilde Teklife Çağrı (RfB) yapılarak ulusal rekabetçi ihale yöntemiyle gerçekleştirilecek olup, Satın Alma Düzenlemelerinde tanımlanan tüm Teklif Sahiplerine açıktır.4. İlgilenen uygun Teklif Sahipleri Yapı İşleri Genel Müdürlüğü’nün aşağıda belirtilen iletişim kanallarından mesai saatleri içinde daha fazla bilgi alabilir ve ihaleye ilişkin yeterlilik şartlarına aşağıdaki internet bağlantısından ulaşılabilirler.

5. İlgilenen uygun Teklif Sahipleri elektronik ortamda Türkçe olarak hazırlanan ihale dokümanlarını, aşağıdaki adrese yazılı veya e-posta ile başvurarak ve geri ödemesiz 500 TL ödeyerek temin edebilirler. İhale doküman bedelinin, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın Merkez Saymanlık Müdürlüğünün Merkez Bankası Ankara Şubesinde bulunan TR 08 0000 1001 0000 0350 1540 24 numaralı hesabına, açıklamada projenin adı ve ihalenin referans numarası olacak şekilde yatırılması gerekmektedir. Bu işlemin dekontu ile aşağıda belirtilen adreslere yapılacak yazılı veya e-posta başvuruları sonrasında İhale Dokümanları elektronik ortamda iletilecektir.

6. Tekliflerin en geç veya 31 Mart 2021 günü saat 15:00’a kadar aşağıda verilen adrese teslim edilmesi gerekmektedir. Elektronik Tekliflere izin verilmeyecektir. Geç teslim edilen Teklifler değerlendirilmeye alınmayacaktır ve açılmadan iade edilecektir. Teklifler Yapı İşleri Genel Müdürlüğü’nün aşağıda verilen adresinde Teklif Sahibi temsilcilerinin ve katılmak isteyebilecek başka tarafların huzurunda 31 Mart 2021 tarihinde saat 15:10’da açılacaktır. 7. Tüm Tekliflerin beraberinde en az 2.000.000 TL karşılığı Geçici Teminat Mektubu sunulması gerekmektedir. Teklifler, teklif açılış tarihinden itibaren en az 120 takvim günü ve teklif eki geçici teminat mektupları ise en az 150 takvim günü süreyle geçerli olmalıdır.

8. Bu ihale, 4734 sayılı Kamu İhale Kanununa ve 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanununa tabi değildir.

9. Yukarıda atıfta bulunulan adres(ler) aşağıda verilmiştir:

Esra TURAN TOMBAK

Yapı İşleri Genel Müdürlüğü (YİGM) Dış Kaynaklı Yatırımlar Daire Başkanlığı

Mustafa Kemal Mah. Eskişehir Devlet Yolu (Dumlupınar Bulvarı) 9. km. No: 278 Çankaya / Ankara

Telefon : + 90 312 480 07 50  

 Faks : +90 312 480 90 40

E-Posta : kabevkayit@csb.gov.tr

Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.