İnşaat Tedarik Dergisi

İnşaat – Yatırım – Proje – Ulaştırma – Mimarlık – Enerji – Maden – Şantiye

FSRU Gemi İskelesi Projesi’nde çevreci çalışmalar

BOTAŞ tarafından SAROS Körfezi’nde gerçekleştirilecek FSRU Gemi İskelesi Projesi ile hem doğal gaz iletim sistemine hem de proje kapsamında bölgede gerçekleştirilmeye başlanan ağaç dikimi ile çevreye büyük bir katkı sağlanması hedeflenmektedir. FSRU Projesinin yürütüm sürecinde BOTAŞ tarafından çevreye dair her unsur titizlikle ele alınmakta ve bölge ekosisteminin korunması adına çalışmalar çevreye duyarlı bir perspektifle, bilimsel ve teknik yaklaşımlarla yürütülmektedir.

Ağaç Varlıklarımız BOTAŞ’ın Korumasında 

“En Çevreci Kuruluş Olma” düsturuyla proje ve faaliyetlerine yön veren BOTAŞ, proje sahasındaki ağaç varlıklarını koruma altına aldı.

Projenin en başından beri bölgedeki ağaç ekosisteminin korunması, BOTAŞ’ın en öncelikli ilkelerinden biri olmuştur. BOTAŞ tarafından, Projede kara boru hattının olabildiğince orman yangın önleme şeridinden, orman yolu kenarından veya yola yakın olarak geçmesine dikkat edilmektedir. Proje sahasındaki ağaçlar hakkında özel ve profesyonel bir çalışma yapılmış olup yaklaşık 7591 ağacın proje sahasında bulunduğu hesaplanmıştır.

BOTAŞ tarafından, proje sahasındaki taşınabilir durumda olan ağaçlar taşınmaktadır.

BOTAŞ, Saros FSRU Projesi kapsamında Orman Genel Müdürlüğü ile yaptığı protokol çerçevesinde proje güzergâhında bulunan; Keşan Orman İşletme Müdürlüğü Saros Şefliği, Çamköy Şefliği, Koru Dağı Şefliği sorumluluk sınırları içerisine, 100 bin orman fidanının dikilmesi çalışmalarına başlamış ve ilk fidanlar toprakla buluşturulmuştu. Ocak ayında başlayan ağaç dikim çalışmaları kapsamında bugüne kadar yaklaşık 85 bin ağaç dikilmiş olup Mart ayının ilk haftasında 100 bin ağaç dikimi tamamlanmış olacaktır. Yine bu bölgede bulunan, projeden etkilenen her bir ağaç için de ayrıca 10 katı ağaç dikecektir.

Ülkemizde İlk Defa Deniz Çayırları BOTAŞ Tarafından Taşındı

BOTAŞ çevre duyarlılığını ve projenin kara kısmında gösterdiği hassasiyeti deniz canlıları için de azami derecede göstermektedir. Planlanan projenin, deniz ve kıyı ekosistemi üzerindeki etkilerini değerlendirmek amacıyla uzman hidrobiyologlardan görüş alınarak süreç yürütülmüştür. Uzmanlar tarafından yapılan saha çalışmasında tespit edilen canlı türlerinde uluslararası sözleşme koşullarına göre tehdit altında ya da tehlike altında olduğu bildirilen hiçbir tür bulunmamaktadır.

Proje alanında bulunan deniz çayırlarının (Posidonia oceanica ve Cymodocea nodosa) taşınması, ülkemizde ilk olarak BOTAŞ tarafından gerçekleştirilmekte, inşaat faaliyetleri öncesinde belirlenen uygun bölgeye nakledilmektedir. Taşıma çalışmalarına deniz biyologları ve hidrobiyologlar koordinasyonunda  Aralık ayında başlanmış ve bugüne kadar yaklaşık 6000 m2 deniz çayırı taşınmıştır. Ayrıca bu özel proje Türkiye’de akademik çalışmalara da konu olmaktadır.

Deniz Ekosistemi Mercek Altında

Yapım sürecinde gerçekleştirilmesi devam eden faaliyetlerin deniz ekosistemine olası etkileri Hidrobiyologlar tarafından izlenmekte, üçer aylık periyotlar halinde(mevsimlik izleme) ilgili ihtisas kuruluşlarına raporlama yapılacaktır. Projenin işletme aşamasına geçildiğinde, izleme çalışmaları ilk yıl için 6 aylık, devamında ilkbahar mevsiminde yıllık periyotlar şeklinde uygulanacak ve raporlanacaktır. İzleme çalışmaları, hidrobiyolog ve deniz biyologları koordinasyonunda yürütülecek ve 3 yıl boyunca devam edecektir. Böylelikle deniz ekosistemi hem inşaat hem de işletme dönemlerinde kontrol altında tutulacaktır.

Proje kapsamında gerçekleştirilen dip taraması sonuçlarına göre, bütün süreç titizlikle yürütülmektedir. Proje alanı içerisinde ve etki alanında deniz canlılarıyla birlikte bütün canlıların korunmasına özen gösterilmekte, sürdürülebilirliğe aykırı bütün etkiler önlenmektedir.

BOTAŞ çevreye olan hassasiyetini ‘koruma’ ile birlikte ‘çevreyi zenginleştirme’ anlamında da başarıyla göstermektedir. Deniz çayırlarının inşai faaliyet öncesinde, proje lokasyonunda uygun bölgeye nakledilmesiyle, çeşitliliği yüksek bir ekolojik habitat, biyolojik yaşam bakımından zenginleşme oluşması beklenmektedir.

Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.