İnşaat Tedarik Dergisi

İnşaat – Yatırım – Proje – Ulaştırma – Mimarlık – Enerji – Maden – Şantiye

Doğu Karadeniz’e 125 adet taşkın erken uyarı istasyonu kuruluyor

Doğu Karadeniz Bölgesi, Ülkemizde en çok yağış alan ve buna bağlı olarak en çok taşkın yaşanan bölge konumundadır. Bölgede DSİ 22. Bölge Müdürlüğünce bugüne kadar çok sayıda taşkın ve rüsubat kontrol tesisi hayata geçirildi. Son yıllarda ise son teknik yapılar dünyadan örnek alınarak Doğu Karadeniz’ bölgesinde de uygulanmaya başlandı. Ancak taşkınlarda yapısal tedbirlerin dışında, yapısal olmayan tedbirlerin de büyük önemi bulunmaktadır. Bunlardan bir tanesi de Taşkın Erken Uyarı Sistemidir.

DSİ Genel Müdürlüğü olarak, bu taşkın risklerini en aza indirmek için çeşitli projeler hayata geçirmektedir. Bu kapsamda Doğu Karadeniz için hayati öneme sahip,  “Taşkın Erken Uyarı Sistemi” kurulum sözleşmesini imzaladık. İş kapsamında Doğu Karadeniz Bölgesinde yoğun yerleşimlerin memba kesimlerindeki dere yataklarında 125 adet taşkın erken uyarı istasyonu kurulacak. Bu sayede dere yataklarındaki su yükselmeleri ve bunların yerleşim yerlerini tehdit etme durumu anında tespit edilerek ilgili birimler ile yöre halkının uyarılması ve gerekli tedbirleri alması sağlanacak.

DSİ 22. Bölge Müdürlüğünce son 2 yılda pilot olarak 3 istasyon ile deneme çalışmaları yapılmış ve başarılı sonuçlar alınmıştı. İmzalanan sözleşme ile ise 125 istasyon 1 yıl süre sonunda hayata geçirilecektir. Ülkemizde bu anlamda ilk defa kurulacak sistem sayesinde can ve mal kayıplarının azaltılmasına büyük katkı sağlanmış olacaktır.

Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.