İnşaat Tedarik Dergisi

İnşaat – Yatırım – Proje – Ulaştırma – Mimarlık – Enerji – Maden – Şantiye

Avrupa’da şirket satın alma ve birleşme fırsatları

Macaristan, Slovakya, Romanya ve Polonya, Şirket Satın Alma ve Birleşmeleri (M&A) konusunda cazip fırsatlar barındırıyor. 

Koronavirüs salgınının global ekonomik etkileri devam ederken krizi fırsata dönüştürmeye çalışan şirketler, iş hacmini genişletmek, maliyet avantajları yakalamak, dağıtım kanallarını güçlendirmek ve global pazarlara açılmak amacı ile şirket birleşmelerine yöneliyor. Özellikle mali yapıları güçlü ve nakit akışlarını iyi yöneten şirketler ise şirket satın almalar ile büyüme fırsatları yakalıyorlar.

Özellikle Orta Avrupa ülkelerinde şirket birleşme ve satın almaları (M&A) konusunda cazip fırsatlar olduğunun altını çizen Dinamo Danışmanlık Kurucusu, Kamu Özel Ortaklığı (PPP) ve Proje Finansmanı Uzmanı Fatih Kuran, “Salgınla birlikte 2020 yılından itibaren global ekonomik atmosfer bir dönüşüm geçirmektedir. Yaşadığımız süreçte hem yatırım yapılacak sektörlerde bir önceliklendirme farklılığı hem de uygun maliyetlerle bol fon kaynağının olması dünya genelinde 2020 yılı ikinci yarısından itibaren şirket birleşme ve satın alma işlemlerine hız kazandırmıştır. Özellikle teknoloji sektörü işlem adetleri ve toplam işlem hacmi itibari ile rekorlar kırmaktadır. Teknoloji sektörünü, sağlık, dağıtım ve lojistik, gıda, telekomünikasyon, otomotiv gibi sektörler izlemektedir.

2021 yılına ilişkin şirket birleşme ve satın alma işlemleri öngörülerinde, en hareketli coğrafyalardan birinin Avrupa Birliği ülkeleri olacağı tahmin edilmekte ve bu yılın ilk çeyrek verileri de bu durumu teyit etmektedir.

AB ülkelerinde cazip fonlama imkanları, salgının yol açtığı ekonomik gerçeklikle birlikte ön plana çıkan sektörlere yeni yatırımlar yapılma ihtiyacı, aile şirketlerinde kuşaklar arası geçişte sorunlar yaşanması ve bu ülkelere yönelik yatırımlarda AB geneli ve ülkeler bazında cezbedici teşvikler bulunması bu ülkeleri cazip hale getirmektedir.

Türk yatırımcılar da bu potansiyelden yararlanarak stratejik büyüme hedeflerini gerçekleştirmek için yeni yatırım ve şirket satın almaları yoluyla Avrupa Birliği pazarlarını mercek altına almaktadır. AB ülkeleri arasında Macaristan, Slovakya, Romanya ve Polonya cazip teşvik imkanları ve cazip yatırım fırsatları ile dikkat çekmektedir.” dedi.

Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.