İnşaat Tedarik Dergisi

İnşaat – Yatırım – Proje – Ulaştırma – Mimarlık – Enerji – Maden – Şantiye

Altınova Kentsel Dönüşüm Proje alanının zemin çalışmaları tamamlandı

Cumhurbaşkanı Kararıyla Kentsel Dönüşüm ve Gelişim Alanı ilanı edilen Altınova Mahallesi sınırları içerisinde yer alan 14.5 hektarlık  alan ile ilgili zemin araştırma çalışmaları tamamlandı.

Yapılan çalışmalar ile ilgili bilgi veren ve zemin çalışmalarının tamamlandığını belirten Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi Deprem Risk Yönetimi ve Kentsel İyileştirme Dairesi Başkanı Sevim Avcı Yener, “Söz konusu alanda zemin birimleri özelliklerinin belirlenmesi amacıyla yaklaşık 40 m derinliğinde zemin sondajları yapıldı. Ayrıca jeolojik birimlere yönelik veri toplama ve zemindeki büyütme özelliklerinin belirlenmesi amacıyla jeofizik çalışmalar gerçekleştirildi. Bu çalışmalar ışığında alana ilişkin geoteknik rapor hazırlandı. Alanda zemin sıvılaşması ve zemin oturma problemlerinin yoğun olduğu tespit edildi. Bu çalışmaların tamamlanması ile birlikte “revize 1/5000 ölçekli nazım imar planı ve 1/1000 ölçekli uygulama imar planı ile 1/500 ölçekli kentsel tasarım plan taslaklarının hazırlanması aşamasına geçildi” dedi.

Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.