İnşaat Tedarik Dergisi

İnşaat – Yatırım – Proje – Ulaştırma – Mimarlık – Enerji – Maden – Şantiye

Akaryakıt Bayilerinin Denetiminde Yeni Dönem…

Bayi denetim sisteminin kurulması ve uygulanması için tüzel kişilerin yetkilendirilmesinde aranacak idari, mali ve teknik koşullar ile otomasyon şirketleri ve dağıtıcı lisans sahiplerinin hak ve yükümlülükleri kurul kararıyla belirlendi. Bu karar ile otomasyon firmalarının yeterli sayıda personel ile en kaliteli şekilde hizmet vermesi amaçlanıyor. Yetki belgesi bulunmayan ve ehil olmayan otomasyon firmalarının piyasayı olumsuz etkileyecek faaliyetlerde bulunmaları engellenecek. Ayrıca mevzuata aykırı faaliyette bulunan otomasyon firmaları bu tarihten sonra idari para cezası ile cezalandırılabilecek.

Kararla, piyasada otomasyon sistemlerinin kurulması, bakım ve onarımı için EPDK’den yetki almak üzere başvuruda bulunacak şirketlere faaliyetlerin sürekliliğini sağlayacak sayıda personel istihdamı, gerekli sayıda yetkili servis ağı, faaliyete ilişkin kalite belgeleri, mali yeterliliği sağlayacak sermaye, nakit ve cari oranlara sahip olması şartı aranırken yetkili servislerde de yapılacak işin niteliğine göre gerekli koşullara sahip olma zorunluluğu getirildi.

Konuyu değerlendiren EPDK Başkanı Mustafa Yılmaz, düzenlemenin hem bayi faaliyetlerinin aksamaması hem de denetimlerin daha etkin yapılabilmesi açısından büyük önem taşıdığını vurguladı. Yaklaşık 52 dağıtıcı ve 13 bin bayilik lisansı sahibinin otomasyon sistemlerine ilişkin süreci en kısa zamanda tamamlanması gerektiğini hatırlatan EPDK Başkanı Yılmaz şunları söyledi: 

“1 Ocak 2022’den itibaren akaryakıt sektöründe yeni bir dönem başlayacak. Otomasyon sistemi piyasanın sağlıklı şekilde işleyişi için çok önemli. Gerek dağıtıcı gerek bayilik lisansı sahipleri otomasyon konusunda beklediğimiz adımları atmazsa faaliyetlerini durdurmak zorunda kalabiliriz. Dağıtıcı lisansı sahipleri, bayi denetim sisteminin kurulması, bakım ve onarımı için kurumumuzdan yetki alan otomasyon şirketleri dışındaki firmalar ile bu tarihten itibaren çalışamayacak, bu firmaların hizmet verdiği bayilerine akaryakıt ikmali yapamayacak. Bu durumdan tüketicilerimizin de olumsuz etkilenmemesi için ilgili sektör temsilcilerimizden gereken hassasiyeti göstermelerini ve üzerlerine düşeni yapmalarını bekliyoruz”. dedi

Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.