İnşaat Tedarik Dergisi

İnşaat – Yatırım – Proje – Ulaştırma – Mimarlık – Enerji – Maden – Şantiye

2030 Yılında Enerji Verimliliğiyle 18 Milyon Hanenin Elektrik Tüketimine Eşdeğer Tasarruf Sağlanabilir

SHURA Enerji Dönüşümü Merkezi Yönlendirme Komitesi Başkanı Selahattin Hakman

COVID-19 döneminde enerji dönüşümü ve temiz enerji kaynaklarına erişimin önemi artarken SHURA Enerji Dönüşümü Merkezi Türkiye’nin enerji verimliliği potansiyelini gelecek 10 yıl için değerlendiren raporunu açıklıyor.

-Rapora göre, 2020 ila 2030 yılları arasında enerji verimliliği, elektirifikasyon ve dağıtık enerjiyi hayata geçirmek için 54 milyar dolar yatırım gerekiyor.

-Yatırımlarla Baz senaryoda 459,2 TWh olan 2030 yılı elektrik talebi, SHURA senaryosunda 416,9 TWh seviyesine düşüyor. 2030’da 18 milyon hanenin harcadığı kadar elektrik, yani net 42,3 TWh tasarruf edilebilir.

-Enerji verimliliği teknolojilerinin uygulanması için 2030 yılında harcanan 1 ABD doları karşılığında yatırımcıya sağlanan mali fayda ise 1,2 ila 1,5 ABD doları arasında.

-Raporda enerji verimliliğinin, mali faydasının yanı sıra elektrik üretiminde yenilenebilir enerjinin payını artırma, CO2emisyonlarını azaltma, kömür ve doğa gaza olan talebi Baz senaryoya kıyasla azaltarak enerji tedarik güvenliğini güçlendirme gibi faydalar sağlayacağı vurgulanıyor.

SHURA Enerji Dönüşümü Merkezi, hazırladığı enerji verimliliği raporunu açıklıyor.

‘Türkiye Elektrik Sistemi İçin En Ekonomik Katkı: Enerji Verimliliği ve Yeni İş Modelleri’ raporunda enerji verimliliği ile ilgili yapılabilecek yatırımlarla ilgili öneriler ve enerji verimliliğinin sağlayacağı faydalar yer alıyor.

Bugün düzenlenen lansmana Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, Enerji Verimliliği ve Çevre Dairesi Başkanı Dr. Oğuz Can ile TÜSİAD Enerji Çalışma Grubu Başkanı Kıvanç Zaimler ve Uluslararası Enerji Ajansı Kıdemli Analisti Heymi Bahar katılıyor.

SHURA Enerji Dönüşümü Merkezi Yönlendirme Komitesi Başkanı Selahattin Hakman, “Enerji verimliliği teknoloji ve çözümlerinin çeşitliliği, maliyetlerinin düşük olması ve enerji dönüşümünün hızlanması için getirdiği birçok faydayla ön plana çıkıyor. Enerji verimliliği, yenilenebilir enerji kaynaklarının yanı sıra ülkemizin en başta gelen yerli enerji kaynaklarından biri” diyor.

Enerji verimliliğinin tüm stratejilerin merkezinde yer aldığına dikkat çeken SHURA Enerji Dönüşümü Merkezi Direktörü Dr. Değer Saygın ise “Enerji verimliliği yerli ve geri ödeme açısından bakıldığında düşük maliyetli bir kaynak olarak ilk seçenek. Tedarikten tüketime, elektrik sektörünün tüm değer zincirinde incelediğimiz teknolojilere yapılan yatırıma baktığımızda, bu yatırımlar sayesinde elde edeceğimiz enerji tasarrufu net fayda sağlayarak 2030 yılındaki tasarruf potansiyelinin yüzde 80’ine denk gelecek” açıklamasını yapıyor.

SHURA Enerji Dönüşümü Merkezi Direktörü Dr. Değer Saygın

Saygın, raporun amacını “Ulusal Enerji Verimliliği Eylem Planı 2017-2023’ün devamındaki Türkiye’nin enerji verimliliğinin teknik ve ekonomik potansiyelinin 2030 yılına kadar değerlendirilmesi, hayata geçirilmesi için gerekli olan mevzuat, iş, politika ve finansman modellerinin belirlenmesi ve bu modellerin ticarileşme potansiyelinin analiz edilmesi” şeklinde özetliyor.

2030’DA YILDA 42,3 TWh NETELEKTRİK TASARRUFU SAĞLANABİLİR

Rapor, ‘SHURA’ ve ‘Baz’ olmak üzere iki ana senaryo üzerinden hazırlandı. Baz senaryo, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı’nın ‘Türkiye Elektrik Enerjisi Talep Projeksiyonu Raporu’ temel alınarak oluşturuldu. SHURA senaryosu ise beş alanda 16 enerji verimliliği çözümünün enerji üretimi, iletim&dağıtımı ve 21 son tüketim alanında hayata geçirilmesiyle ulaşılacak yüksek enerji verimli bir senaryo. Baz senaryoda 2030 yılında elektrik talebi 459,2 TWh iken SHURA senaryosunda 416,9 TWh seviyesine gelebileceği gösterildi.

Buna göre 2030 yılında net 42,3 TWh tasarruf sağlanabilecek. Bu tasarruf Türkiye’deki 18 milyon hanenin veya tekstil ve ana metal sanayi sektörlerinin günümüzdeki toplam elektrik tüketimiyle eşdeğer. Büyük oranda enerji verimliliğini artıracak teknoloji ve önlemler sayesinde tasarruf edilebilecek. Ayrıca talep tarafında enerji tüketiminin yönetimi ve optimizasyonu gibi yöntemlerle önemli kazançlar sağlanacak.

Enerji verimliliği teknolojilerinin uygulanması için harcanan 1 ABD doları karşılığında yatırımcıya sağlanan mali fayda ise 1,2 ila 1,5 ABD doları arasında. Rapora göre, 2030 için hesaplanan yıllık toplam tasarrufu sağlayabilmek için gerekli enerji verimliliği teknolojilerinin yüzde 82’sinin maliyeti, elektrik tarifelerinden daha düşük. Söz konusu teknolojiler yatırımcıya doğrudan fayda sağlıyor. Maliyeti elektrik tarifesinden daha düşük olan enerji verimliliği teknolojileri aydınlatma, sanayide proses ısıtma ve soğutma, değişken hız sürücüsü uygulamaları ve dağıtık elektrik üretim teknolojileri olarak öne çıkıyor.

2020 İLA 2030 YILLARI ARASINDAKİ ELEKTRİK ÜRETİMİYLE İLGİLİ CO2EMİSYON ARTIŞI YÜZDE 5 İLE SINIRILANDIRILABİLİR

SHURA senaryosunda belirlenen tasarruf potansiyeli doğal gazdan üretilen elektrik talebini de yaklaşık yarı yarıya indirirken ithal kömüre olan bağımlılığı ise yüzde 10 oranında azaltıyor. 2030 yılında elektrik santrallerinin doğal gaz tüketimi elektrik talebinin azalmasıyla birlikte 8,7 milyar m3’e düşüyor. Doğal gaz tüketimindeki 8,7 milyar m3net azalmanın 2030 yılında yaklaşık olarak 2,4 milyar dolar fayda sağlayacağı tahmin ediliyor.

Elektrik santrallerinin kömür tüketimi SHURA senaryosunda yüzde 3 azalarak 108,2 milyon tona düşüyor. İthal kömüre olan bağımlılığın azalmasından gelen tasarruflar da doğal gaz tüketiminde azalmayla ortaya çıkan faydaya eklendiğinde toplam fayda 2,7 milyar dolara eşdeğer oluyor.

Elektrik sektörüyle ilgili yıllık CO2emisyonları 2030 yılında, SHURA senaryosunda Baz senaryoya kıyasla 25,1 milyon ton azalıyor. Elektrik sektörü kaynaklı CO2salımlarının günümüze oranla artışı yüzde 5’lik bir büyümeyle sınırlandırılabiliyor.

VERİMLİLİK YATIRIMLARI İÇİN YERLİ KAYNAKLAR KULLANILMALI

SHURA senaryosunun hayata geçmesi için 2020-2030 döneminde 54 milyar dolar eşdeğerinde bir yatırıma ihtiyaç duyulacağı hesaplanıyor. Yatırım ihtiyacının 30 milyar dolarını enerji verimliliği, 11 milyar dolarını dağıtık üretim, 13 milyar dolarını ise elektrifikasyon oluşturuyor.

30 milyar dolar seviyesindeki enerji verimliliği yatırımlarının 15 milyar dolarını elektrikli ev aletleri, 5 milyar dolarını sanayideki enerji verimliliği yatırımları, 3 milyar dolarını akıllı evler, 2 milyar dolarını klimalar, 2 milyar dolarını yemek pişirme ve kalan 3 milyar dolarını ise diğer son tüketim alanları meydana getiriyor.

Raporda bu yatırımların özellikle Türkiye’de üretilen teknoloji ve ekipmanla yapılmasının dış ticaret bağımlılığının azaltılmasında önemli rol oynayacağı vurgulanırken şu ifadelere yer veriliyor:

“Daha fazla yenilenebilir enerji payına sahip ve enerji verimliliği artan bir sektör için gerekli teknoloji ve hizmetlerin tedarik edilmesi mevcut istihdam seviyesini de artıracak. Daha temiz kaynaklardan enerji sağlayan sanayi daha düşük maliyetli ve değer zincirinde daha az emisyonlu ürünleri piyasaya sunacak. Aynı zamanda ülkenin ihracat gücüne de destek sağlayabilecek.

Ekonomik faydalarının yanında, enerji verimliliği hava kirletici emisyonların azaltılmasına da büyük oranda katkı sağlayacak. Enerji verimliliği ayrıca Türkiye’nin doğal gaz gibi yerli kaynaklarının kullanımını daha etkin kılarak Türkiye’nin enerji ihtiyacını daha uzun yıllar karşılamasını destekleyecek.”

SHURA’nın ‘Türkiye Elektrik Sistemi İçin En Ekonomik Katkı: Enerji Verimliliği ve Yeni İş Modelleri’ raporuna ek olarak beş alanda 16 enerji verimliliği çözümünün incelendiği ‘Mevzuat’, ‘Piyasa Temelli Politika Mekanizması Araçları’ , ‘İş Modelleri’, ‘Finansman Mekanizmaları’ ve ‘Sistem Verimliliği’ raporları da yayınlandı.

Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.