İnşaat Tedarik Dergisi

İnşaat – Yatırım – Proje – Ulaştırma – Mimarlık – Enerji – Maden – Şantiye

Kentsel Dönüşümde Su Deposunun Önemi

Kentsel dönüşüm kısaca kentin imar planına uymayan, ruhsatsız binaların yıkılıp plana uygun olarak toplu yerlerinin oluşturulmasıdır. İmar planına uygun olmamasıyla birlikte riskli ve tehlikeli yapılar da bu sınıfta yer alarak kentsel dönüşüm programları içerisine dahil edilir. Kentsel Dönüşüm Kanunu olarak da bilinen 6306 Sayılı Kanun kapsamında özellikle deprem ve diğer doğal afetlere maruz kalındığında vatandaşlarımızın can güvenliği açısından tehdit oluşturan yapılar önemli bir husus olarak dikkate alınmalıdır. 2023 yılının Şubat ayında Kahramanmaraş merkezli depremin ülkemizde ne denli büyük can kaybına yol açtığının, tedbirlerin de ne kadar hayati öneme sahip olduğunun farkına bir kez daha vardık. Bu sebeple ruhsatsız kurulan, herhangi bir imar ya da proje programı dahilinden kontrol edilmeyen, onay verilmeyen bina, konut ve yapıların kentsel dönüşüme uygun olacak şekilde yıkılıp imara uygun bir şekilde yeni konutların yapılması çok büyük önem arz etmektedir.

Kentsel dönüşüm ile birlikte ülke genelinde, sağlıklı, güvenli ve yaşanılabilir çevreler oluşturmak hedeflenmiştir. Çarpık kentleşme sonucunda bu sağlıklı, güvenilir, yaşanabilir alanlardan uzak bir yaşam alanında barınan vatandaşlarımız için de kentsel dönüşüm önemli bir stratejiyle yürütülmektedir. Bu çerçevede yeni yapılarda güvenli ve yaşanabilir şartların sağlanması kanunen de belirlenmiştir. Bu şartlar içerisinde su depoları da mevcuttur. Planlı imarlar kanunu kapsamında su depolarının yapılarda bulunması zorunlu hale getirilmiştir. Deprem, yangın, heyelan, sel vb. doğal afetlerde konut, mesken ve diğer yapılarda yer alan su depolarının varlığı insanlarımızın hayati ihtiyaçlarının temeli olan suya ulaşmak noktasında en önemli faktördür. Hayati öneme sahip suya erişmek olmazsa olmazımızdır. Ancak sadece kullanım maksatlı değil aynı zamanda yangın suyu depolama açısından da su depolarının varlığı bir başka fonksiyonel bir unsurdur. Aynı şekilde yağmur suyu depolamada su kaynaklarının tükenmesi ve gelecek yıllarda su tasarrufunun önemimin artacağı düşünüldüğünde su deposunun bu açıdan da kıymeti yadsınamaz bir gerçektir. Bahçe sulama maksadıyla kullanılan su depoları kaynaklarımızın kontrollü ve tasarruflu kullanılması için de çok değerlidir.

Su kaynaklarımızın tükenmeye yüz tutmuş ve kuraklığın her geçen gün yaklaştığı içerisinde bulunduğumuz çağda; su ve su kaynaklarımızın depolanmasının önemi kentsel dönüşüm projeleri açısından da göz ardı edilmeyecek bir etmendir. Göksun Modüler Su Depoları olarak her türlü kullanım maksadına ve imalata uygun su depolarımızla hizmet vermekten gurur duymaktayız.

Geleceğimiz için su kaynaklarımızı koruyalım.

Dünyanın Suyunu Depoluyoruz.

Göksun Modüler Su Depoları…

Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.