İnşaat Tedarik Dergisi

İnşaat – Yatırım – Proje – Ulaştırma – Mimarlık – Enerji – Maden – Şantiye

İyidere Lojistik Merkezi ve Liman İnşaatı

Rize’nin uzun süredir beklediği “İyidere Lojistik Merkezi”nin ihalesini 1.370.106.030,20 TL ile Cengiz İnşaat ve Yapı ve Yapı ortaklığı kazandı.

Proje kapsamında dolgunun büyük bölümü taşlarla yapılacak olup rıhtım betonları, ana dalgakıran koruma tabakalarının bir kısmı (antifer bloklar) betonla oluşturulacak. Projenin inşaat aşamasında dolgu için anroşman taşın kullanılacak. İhtiyaç olunan taş dolgu yakın çevredeki maden sahalarından karşılanacak. Doğu Karadeniz Bölgesi, Avrupa ve Orta Asya’ya açılan Kafkasya Koridoru üzerindeki konumu ile stratejik öneme sahiptir. Ovit tünelinin tamamlanması bu ulaştırma koridorundaki Kuzey-Güney yük hareketinde ve özellikle İran transit yükünde avantaj kazanılmasına imkân sağlayacaktır. Doğu Karadeniz Endüstriyel Gelişme Bölgesi Rize ili İyidere ilçesi Hazar Mahallesi ile Trabzon ili Of ilçesi Eskipazar Mahallesi sınırları dâhilindedir. Söz konusu bölge ilk olarak Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın 20.09.2013 tarih ve 14601 sayılı Olur’u ile “Özel Proje Alanı” olarak onaylanmıştır .İlk ilan edilen bölge yaklaşık olarak 132 hektar (ha)’dır. Özel Proje Alanı aşağıdaki gerekçeden dolayı büyütülerek yeniden Bakanlık Olur’u almıştır: “Ovit Tüneli Projesi’nin Karadeniz’i ve Kuzey Kafkasya’yı Doğu ve Güneydoğu Anadolu’ya oradan da Orta Asya ve İran’a bağlayacak önemli bir ulaşım güzergâhının en kritik geçişini oluşturduğu; Karadeniz Sahil Yolu’nu İkizdere üzerinden İspir’e oradan da Erzurum’a bağlayacak bu ulaşım güzergahının, ticaretten turizme kadar her alanda bölgenin potansiyelini harekete geçirecek stratejik bir proje olduğu hususları dikkate alınarak Bakanlık Makamının 10.10.2013 tarih ve 15964 sayılı Olur’ları ile sınırları genişletilerek yeniden düzenlenmiştir”.

Yeniden düzenlenerek büyütülen Özel Proje Alanı 214 ha’a çıkarılmıştır. Yapımı devam etmekte olan yol projeleri ile Güneydoğu Anadolu Projesi (GAP) ürünlerinin önemli bir bölümünün Doğu Karadeniz Endüstriyel Gelişme Bölgesine ve Limanına çıkarılarak dünya pazarlarına ulaştırılması sağlanacaktır. Ovit tünelinin açılmasıyla Endüstriyel Gelişme Bölgesi ile Erzurum bağlantı yolu yıl boyunca ulaşıma açık kalacaktır. Bu bağlantı yolu mesafe ve zaman açısından avantaj sağlayacağından, GAP’ta yetişen ürünler, Mersin Limanından daha erken bir zamanda İyidere-Of havzasına ulaşabilecektir. Ayrıca bu yol, Doğu ve Orta Doğu’da yer alan komşularımızın da Karadeniz’e ulaşımını sağlayacak, ihracat ve ithalatlarını bölgede yapılacak olan liman üzerinden gerçekleştirmelerine imkân verecektir.

Planlama alanında inşa edilecek olan liman, İran’ın Tebriz şehrinin dış pazarlara açılacağı en yakın liman olacaktır. İran kuzeydeki eyaletleri için 25 milyar dolarlık ithalatını Dubai limanlarından yapmaktadır. Buradan malların kuzeye gelmesi bir ay kadar sürebilmektedir. Ovit tüneli ile İran ticaretini Karadeniz limanları üzerinden yapabilecek ve bu süre 15 güne kadar inebilecektir. Bununla birlikte, bölgeye en yakın komşu ülkeler olan Gürcistan, Rusya Federasyonu ve Azerbaycan ile yaklaşık 60 milyar dolarlık ticaret hacmimiz bulunmaktadır. Yukarıda bahsedilen stratejik avantajları dikkate alındığında İyidere-Of havzasında kurulacak olan Endüstriyel Gelişme Bölgesiyle birlikte inşa edilecek limanın hem bölge illeri hem de ülkemiz ekonomisine büyük katkı sağlayacaktır.

İhale hakkında;
Ulaştırma Ve Altyapı Bakanlığı Bakan Yardımcılıkları Altyapı Yatırımları Genel Müdürlüğü 16.07.2020 tarihinde teklifleri toplanan Rize İyidere Lojistik Limanı İnşaatı İşi ihalesini kazanan firma ile 19.08.2020 tarihinde sözleşme imzalandı. 1.719.780.618,18 TL yaklaşık maliyetli işi 1.370.106.030,20 TL bedel ile Cengiz İnşaat + Yapı Ve Yapı İnşaat İş Ortaklığı aldı. İşin süresi 1200 takvim günüdür.

Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.