İnşaat Tedarik Dergisi

İnşaat – Yatırım – Proje – Ulaştırma – Mimarlık – Enerji – Maden – Şantiye

Zorlu Holding sürdürülebilirlik raporunu yayınladı

Zorlu Holding CFO’su ve Sürdürülebilirlik Komitesi Başkanı Cem Köksal

Zorlu Holding, Akıllı Hayat 2030 sürdürülebilirlik stratejisi ve hedefleri paralelinde performansını; aynı zamanda Birleşmiş Milletler Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları’na katkısını içeren 2019 Sürdürülebilir Raporu’nu açıkladı. İş dünyasında artık paydaş temelli bir yaklaşımın oluşmaya başlamasının daha yaşanabilir ve iyi bir gelecek adına umut verici olduğunu söyleyen Zorlu Holding CFO’su ve Sürdürülebilirlik Komitesi Başkanı Cem Köksal; “Yapılan işlerin yarattığı finansal sonuçlar, ancak başta toplum olmak üzere tüm paydaşlar için bir değer yaratabiliyorsa anlamlı ve sürdürülebilir olabilir” dedi.

Zorlu Holding sürdürülebilirlik stratejisi kapsamında gerçekleştirdiği çalışmaları ve performansını, Sürdürülebilirlik Raporu aracılığıyla paydaşlarına düzenli olarak sunmaya devam ediyor. Bu kapsamda GRI Standartları “Temel” (Core) seçeneğine uygun olarak hazırladığı 2019 Sürdürülebilirlik Raporu yayınlandı. Rapor, aynı zamanda Zorlu Holding’in Birleşmiş Milletler Küresel İlkeler Sözleşmesi (United Nations Global Compact-UNGC) kapsamında 10. İlerleme Bildirimini de kapsıyor.

Raporda, Zorlu Grubu’nun sürdürülebilirliği iş yapış biçimi ve kültürüne dönüştürme yolunda attığı birçok yenilikçi uygulamaya ve projeye de yer veriliyor.

İş dünyasında artık paydaş temelli bir yaklaşımın oluşmaya başlamasının daha iyi bir gelecek adına umut verici olduğunu söyleyen Zorlu Holding CFO’su ve Sürdürülebilirlik Komitesi Başkanı Cem Köksal “Bugün, işimizi yaparken ekonomik ve ekonomik olmayan varlıklarımızı bütünleşik bir yaklaşımla yönetmek zorundayız. Etki gücümüzün farkındalığıyla; bu işin toplum, çalışanlar, müşteriler ve tedarik zinciri başta olmak üzere tüm paydaşlarımız için değer yaratması gerektiği düşüncesiyle hareket ediyoruz. İş sonuçlarımızın yarattığı değer, ancak bu şekilde anlamlı ve sürdürülebilir olabilir. Bu anlayışla uygulamaya geçirdiğimiz Akıllı Hayat 2030 stratejimiz doğrultusunda, sorumlu üretim ve büyüme yaklaşımımızla çevresel, sosyal ve yönetsel konulardaki etki ve performansımızı her geçen gün daha da iyileştirerek etkin şekilde yönetiyoruz. Geleceği akıllı sistemlerle şekillendirerek, küresel meselelere yenilikçi ve sürdürülebilir çözümler üreten bir grup olarak dönüşümün tetikleyicilerinden biri olma amacımızı bütüncül bir yaklaşımla sektörlerimizle ortak bir zeminde her geçen gün daha da güçlendiriyoruz” dedi.

2019 Sürdürülebilirlik Raporu; Kurumsal Yönetim, Çalışanlar, Çevre, Ar-Ge ve İnovasyon, Tedarik Zinciri, Müşteri İlişkileri ve Toplumla İlişkiler temel başlıkları altında, Zorlu Holding’in Akıllı Hayat 2030 stratejisi doğrultusunda gerçekleştirilen sürdürülebilirlik odaklı çalışmaları içeriyor.

Rapora ulaşmak için: http://2019.zhsurdurulebilirlikraporu.com/

Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.