İnşaat Tedarik Dergisi

İnşaat – Yatırım – Proje – Ulaştırma – Mimarlık – Enerji – Maden – Şantiye

Kars Açık Ceza İnfaz Kurumu Besi Çiftliği Kesimhane Tesisi’ne Arhan Proje İmzası

Proje, İmalat ve Montaj hizmetleri ile Türkiye’nin bir ucundan diğerine Arhan Proje Mühendislik olarak Endüstriyel yapılara ilişkin bilgi ve tecrübesi ile Projenin ısıtma tesisatlarında kullanılan Çelik Atık Gaz Bacalarının yapım ve montaj işlerini gerçekleştiriyor.

Kars Açık Cezaevi Modern Besi Çiftliği ve Kesimhane Projesi açık cezaevinde bulunan hükümlülerin rehabilitasyonu bakımından da son derece önemlidir. Hükümlüler yatırıma konu entegre tesis sayesinde piyasa koşullarında karşılığı olan bir mesleği edinme imkanına kavuşacaklar ve ayrıca cezaevinde geçirdikleri süre zarfında kendilerine maddi olarak da kazanç sağlayacak bir işle meşgul olacaklardır. Bunun yanında tesisin işletme dönemine ilişkin öngörüleri içeren mali tablolar göstermektedir ki, gerek imalat sürecindeki maliyet avantajı gerekse hazır bir pazarın bulunmasının sağladığı avantajlar nedeniyle karlılık düzeyi yüksek bir yatırım olacaktır. 

Kars ili tarım sektörünün canlanmasına ve gelişimine önemli katkı sunacak olan Kars Açık Cezaevi Modern Besi Çiftliği ve Kesimhane Projesigerek şehirde yaşayan insanların günlük et ihtiyacının gerekse ülke genelindeki cezaevlerinin et talebinin karşılanması noktasında mevcut açığı kapatması yönüyle önemli bir adım olacaktır.

Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.