İnşaat Tedarik Dergisi

İnşaat – Yatırım – Proje – Ulaştırma – Mimarlık – Enerji – Maden – Şantiye

İnşaat Sektörünün Radikal İnovasyon Merkezi CONSEI.TECH’i Tanıyoruz -V-

Dergimizin Mayıs-Haziran sayısında başlamış olduğumuz CONSEI.TECH (Contech Startup Entrepreneurs Initiative) yazı dizimizin beşincisinde İnşaat Sektörünün sanal ve otonom kuluçka merkezi CONSEI.TECH STARTUP’larını tanımaya devam ediyoruz.  Daha önceki 4 sayımızda Kurucu Mentor Demet Demirer’le CONSEI.TECH’in kuruluş amacı ve faaliyetleri üzerine sohbet etmiş, WOOW.APP’ı, inSuppliers’ı, BIMCRONE’u, BIMMade’i, FUNSEF’i ve ARVENTEK’i tanımış sektördeki büyük verimsizliğe nasıl çözümler geliştirdiklerini konuşmuştuk.

Bu sayımızda gruptan son iki üye; ikinci el makine alım satımın işini yeniden şekillendiren iyiMakina‘nın kurucusu Sinan Zabunoğlu ve yapay zekayı konut tasarımından son teslim noktasına kadar sürece dahil eden OPTIO Studio’nun kurucusu Ufuk Baydilek misafirimiz.

Öncelikle iyiMakina’yı tanımak üzere Sinan Zabunoğlu ile röportajımıza başlıyoruz:

Bize kendinizden ve iyiMakina’dan bahseder misiniz?

İsmim Sinan Zabunoğlu, 1987 İzmir doğumluyum. Ortadoğu Teknik Üniversitesi Mühendislik Fakültesi’nden 2010 yılında mezun oldum. Takiben yaklaşık 3,5 yılı Doğu Avrupa’da geçen 4 yıllık profesyonel mühendislik tecrübesinin ardından girişimci kimliğimle memlekete dönerek 2015 yılında iyiSahne A.Ş.’yi kurup 3 yıl boyunca yönettim. 2018 yılında iyiSahne rakibimiz düğün.com tarafından satın alındıktan sonra, 2019 yılının Haziran ayında girişimcilik hikayemi farklı bir boyuta taşıyabilmek adına ikinci el iş makinası deyince akla gelen ilk marka olma hedefiyle iyiMakina A.Ş.’yi kurdum.

iyiMakina, ikinci el iş makinası satış süreçlerini açık artırma kavramı üzerinden optimize edip taraflar için hızlı, adil, güvenilir ve verimli sonuç yaratan bir online pazaryeri platformudur. İnşaat ve madencilik başta olmak üzere iş makinası ile hemhal tüm sektörlerinin ihtiyaçlarını karşılamak üzere geliştirilmiş, gelişmiş ülkelerde başarısı kanıtlanmış ve ölçeklenmiş bir iş modelinin Türkiye merkezli coğrafya özelindeki ilk ve tek temsilcisidir. TÜBİTAK destekli olarak İTÜ Teknokent bünyesinde kurulmuş, 2020 yılında Türkiye’nin en köklü girişimcilik yarışması ODTÜ Yeni İşler Yeni Fikirler’de OSTİM tarafından da desteklenen Özel Ödüle layık görülmüş, aynı zamanda 2021 yılı itibariyle Borsa İstanbul Özel Pazar’a üye bir teknoloji girişimidir.

iyiMakina’yı kullanan iş makinası sahipleri, satış süreci profesyonel olarak yönetildiği için herhangi bir operasyonel zorluk ya da sıkıntı ile karşılaşmaz, güvenilir bir ortamda makina alım satım deneyimini daha önce hiç olmadığı kadar pürüzsüz bir biçimde yaşamış olurlar. Kontrollü bir online pazaryeri olarak konumlandırılan iyiMakina, 2020 yılının şubat ayından beri kapalı beta versiyonunda yapılan denemeler doğrultusunda bugünkü halini piyasanın geri bildirimleri ışığında aldı diyebiliriz.

An itibariyle Zaman Ayarlı açık Artırma ve Pazarlık Usulü Açık Artırma yöntemlerinin yerelleştirilmiş hallerinin Türkiye pazarı içinde kullanmaya çalışıyor, 5’i uzun dönemli stajyer olmak üzere, kendimi hariç tutarsam, yaklaşık 15 kişilik bir ekiple çalışmalarımıza devam ediyoruz. 2022 yılı ocak ayının ilk günleri itibariyle 1,5 yılı aşan pandemi ile süslenmiş kapalı beta versiyonundan çıkıp ilk defa halka açık bir açık artırma düzenleyerek ölçeklenme serüvenimizi başlatıyoruz diyebilirim.

iyiMakina sektör açısından nasıl bir öneme sahip?

iyiMakina’nın ikinci el iş makinası satış süreçlerinin şeffaf, adil ve güvenilir yöntemler üzerinden ilerlemesini mümkün kıldığı için sektöre yeni bir soluk getirdiğini düşünüyoruz. Aklımıza gelen tüm gelişmiş memleketlerde iyi kötü bize benzeyen ve başarılı olmuş firmalar olduğunu bildiğimiz için bu boşluğun Türkiye’de mutlaka doldurulması gerektiğine inanıyoruz. Platformumuzda satışa çıkarılacak olan makinalar satıcının tercihi doğrultusunda “Pazarlık Usulü Açık Artırma” veya ‘‘Zaman Ayarlı Açık Artırma’’ yöntemleri ile aleniyete intikal eder ve potansiyel alıcılar tarafından makinalara verilen tüm teklifler eş-zamanlı rekabeti tetikler ve platform üzerinden anlık olarak takip edilebilir. Platformu ziyaret eden tüm kullanıcılar, teklifleri şeffaf bir şekilde görebilir, ücretsiz ekspertiz raporuna ulaşabilir. Kolay, hızlı ve güvenilir yollarla; ‘olduğu gibi’ ve olduğu yerde’ satılan ikinci el iş makinaları için ek lojistik maliyetlere katlanılmaz.

iyiMakina.com kimlere fayda sağlayacak?

İkinci el iş makinalarının elden çıkarılması, satış tecrübe ve pratikliğine sahip olmayan kurum ve kuruluşlar için var olan büyük bir sorun, ortaya koyduğumuz değer vaadiyle çözülmüş olurken, ikinci el iş makinası almak isteyen potansiyel müşteriler içinse takip edilmesi faydalı yepyeni bir kanal doğmuş oluyor. Bir ya da birden fazla makinasını sebebi ne olursa olsun elden çıkartmak isteyen şirketler özelinde, satılması planlanan makinalar piyasa şartlarında hak ettiği şekilde şeffaf, adil, değerinde ve hızlı bir biçimde ve sahibini yormaksızın kolaylıkla nakde dönmüş olurken, alıcılar ise ne olduğu belli, tüm detayları ulaşılabilir bir makinayı ciddiyeti test edilmiş potansiyel alıcılar ile rekabet halinde satın alma şansına sahip oluyorlar.

İkinci konuğumuz OPTIO Studio kurucusu Ufuk Baydilek ile röportajımıza devam ediyoruz.

Optio’nun hikayesinden biraz bahsedebilir misiniz?

Optio, yapı sektöründe yaşanan problemleri kendi geliştirdiği teknolojiler ile çözüm üretmek üzere 2020 yılında TÜBİTAK desteği ile kurulmuş bir teknoloji şirketidir. Optio, geliştirdiği yapay zeka etkileşimli tasarım sistemi ile bir arazi için en iyi ve en verimli alternatifi bulabilir, bunun için binlerce tasarım alternatifi üretebilir, ürettiği alternatiflerin uygulama projesine dönüşümünü kolaylaştırabilir ve sağladığı tedarik zinciri faydalarıyla bir inşaatın ekonomik ve karlı bir şekilde üretilmesini sağlayabilir.

İnşaat sektöründeki mevcut durumu nasıl görüyorsunuz? Optio nasıl bir ihtiyaçtan doğdu?

İnşaat sektörü oldukça geleneksel hatta kalıplaşmış uygulamalarla sürdürülmeye çalışılan, fakat yaşanan gelişmeler ve artan ihtiyaçlar ile birlikte giderek kontrolden çıkan bir durumda. Bu durum sürecin en başından en sonuna kadar veri odaklılık, şeffaflık, yalınlık gibi bazı temel durumların gözetilmiyor oluşundan kaynaklanıyor. Bir yapı söz konusu olduğunda maalesef erken tasarım (konsept proje), inşaat ve kullanım aşamalarında birçok karar yeterince veri kullanılmadan, alternatifler gözetilmeden ve sonraki aşamalara olacak etkileri değerlendirilmeden veriliyor. Bu durum inşaat sektöründe önemli bir verimsizlikle sonuçlanıyor ve tüm bunların vahim sonuçlarını yüksek inşaat maliyetleri ile karşılaşan son kullanıcı, azalan karlılık ve artan problemlerle uğraşmak durumunda kalan inşaat şirketleri ve yapı malzemesi üreticileri yaşıyor. Bir inşaat projesindeki aktör sayısının fazlalığı sebebiyle sektördeki birçok verinin dağıtık, düzensiz ve karmaşık halde olması ve bu verinin herkesin faydalanabileceği bir bilgi birikimine dönüşmesinin mevcut durumda mümkün olmadığını rahatlıkla söyleyebiliriz. Günümüz teknolojileriyle dahi inşaat sürecinde birçok inovatif yaklaşım sergilenerek verimlilik konusunda önemli adımlar atılabilecekken bunları kullanmak bir yana, inşaat sektörünü yeni teknolojilere tamamen kapalı bir sektör olarak görmek de mümkün. Bu noktada artık radikal ve yeni bir anlayışa, yeni nesil bir inşaat yapılanmasına ihtiyaç olduğunu görüyoruz. Optio bu noktada devreye giriyor.

İnşaat dünyasında bugün ve gelecekte bizi neler bekliyor?

Son yıllarda hızlanarak artan gelişmeler inşaat dünyasının çıkmazları gibi görünen yerlere ışık tutabilecek düzeyde. Tasarım, projelendirme ve planlama aşamalarında kullanılmaya başlanan versiyon kontrol, yapı bilgi modellemesi (BIM) gibi teknolojiler; inşaat aşamalarındaki BIM temelli proje yönetimi, otonom saha izleme sistemleri, akıllı tedarik zinciri yazılımları, robotik gibi sektörde belirli bir potansiyeli yakalamış teknolojiler; Optio olarak bizim de geliştirdiğimiz sektöre giriş için gün sayan yapay zeka etkileşimli üretken tasarım sistemleri, dijital ikiz gibi teknolojiler yakın zamanda kaçınılmaz olarak inşaat sektörüne nüfuz ederek sektörü dönüştürecektir diye düşünüyoruz.

İnşaat sektöründe faaliyet gösteren ve bu değişime yön verecek olan Optio gibi teknoloji şirketleri sayesinde daha şeffaf, görünür, verimli ve ekonomik bir döneme geçebileceğiz.  Globalde inşaat şirketleri teknoloji şirketleri ile çözüm ortağı olarak inşaat sektörüne teknoloji ışığında yön vermeye başladılar bile.

Optio inşaat dünyasının bu sorunları için nasıl çözümler üretiyor?

Öncelikle bugünün ve yarının çözümlerini geleneksel bir yapıda olan inşaat şirketleri yerine bir teknoloji şirketinin başarabileceğini anlamak gerekiyor. Bu bağlamda Optio, inşaat dünyasının mevcut problemlerini teknolojiyi sahiplenerek ve geleceğin ihtiyaçlarını şimdiden karşılayabilmek adına süreci dijitalleştirerek yeni bir anlayış getiriyor.

Bu yeni anlayışla birlikte Optio, arazi verilerinin otomatik olarak alınmasından tasarım kararlarının yapay zeka etkileşimli şekilde verilmesine, uygun malzemeler ekonomik çerçevede belirlenerek hızlıca projelendirilmesinden şantiyenin daha az hata ile tamamlanmasına kadarki bütün süreci verimli kılmaya yönelik bütüncül bir sistem öneriyor. Bu sayede tüm süreci kesintisiz ve verimli bir şekilde ilerletme imkânı doğduğu için sonradan ortaya çıkması muhtemel hatalı durumlar öngörülerek önlenebilmiş oluyor.

Böylelikle kullanıcılarımız hayalini kurdukları konutun arazisinin bulunması aşamasından anahtar teslim aşamasına kadar olan süreci bütüncül bir deneyim içerisinde tamamlayabiliyorlar.

Optio iş ortaklarımıza ise müşterilerine çağın gereksinimlerine uygun teknolojik bir alt yapı ile uçtan uca ve eşsiz bir deneyim yaşatan karlı bir iş modeli sunuyoruz.

Sayın Sinan Zabunoğlu ve Ufuk Baydilek vermiş olduğunuz bilgiler için teşekkür eder sektörde iyiye güzele doğru değişimi başarmanızı dileriz.

Demet Demirer mentörlüğünde kurulmuş olan Türkiye’nin ilk ve tek sanal otonom kuluçka merkezi CONSEI.TECH’in üyesi sekiz Contech Startup girişimcisi ile röportaj serimizi tamamlamış bulunuyoruz. Tüm süreçte vermiş olduğu destek için Demet Demirer’e ayrıca teşekkür ederiz. CONSEI.TECH’i ve üyelerini www.consei.tech web sitesinden takip edebilir sorunlarınıza geliştirdikleri çözümler için iletişime geçebilirsiniz.  Bu girişimlerin ve geliştirdikleri çözümlerin sektörde süreçlerin karmaşıklığı, teknolojinin ve verinin yeterli derecede kullanılmaması nedeni ile oluşan verimsizliğe ve mutsuzluğa çözüm getirmesini umuyoruz.

Startup girişimcileri iyi bir iş fikri, bilgi birikimi ve zihin gücü ile sektörlerdeki problemlere çözüm arıyorlar. Sektöre gerekli değişimi getirebilmeleri için sektörün çatı kurumlarının ve liderlerinin bu teknolojileri kullanması gelişmesi için geri bildirim vermesi ve desteklemesi gerekiyor. Dünyada sektörel kuluçka merkezleri kuruluyor ve teknolojinin gelişmesine önayak olacak faaliyetler yürütülüyor. Ülkemizde de bu çalışmaların gerekli dikkati çekmesini umuyoruz.

CONSEI.TECH Eylül 2022’de CONTECHVERSE olarak marka değişikliğine gitmiştir. Kurumun web sitesi www.contechverse.com olarak değişmiştir.

“Consei.tech’i Tanıyoruz” Yazı Dizisinin Diğer Bölümleri

İnşaat Sektöründe Radikal İnovasyon Merkezi Consei.tech’i tanıyoruz-I

Değişim Mimarı – Sosyolog Y.Mimar Demet Demirer

İnşaat Sektöründe Radikal İnovasyon Merkezi CONSEI.TECH’i Tanıyoruz -II-

InSuppliers’ın kurucusu Güliz Fiş 

Woow!App kurucu/ortağı Bora Yiğit Şentürk

İnşaat Sektöründe Radikal İnovasyon Merkezi CONSEI.TECH’i Tanıyoruz -III-

BIMMade kurucusu Serdar Birden

BIMCRONE kurucu ortağı Nesrin Öztabak

İnşaat Sektörünün Radikal İnovasyon Merkezi CONSEI.TECH’i Tanıyoruz -IV

Funsef / Şule – Fatih ERKINAY

Arventek / Merve – Sedat MANÇA

Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.