İnşaat Tedarik Dergisi

İnşaat – Yatırım – Proje – Ulaştırma – Mimarlık – Enerji – Maden – Şantiye

“Çetin Ceviz” Ödülleri

NORM Eğitim Danışmanlık Derneği’nin başkan yardımcısı ve Türk Proje Yönetim Meslek Enstitüsü – TPYME’nin onursal başkanı olan Nedret Orbay, Türkiye’nin ilk Bilgisayar Mühendis’lerinden birisi olarak Hacettepe Üniversitesi’nden  1981 yılında mezun oldu. O günden bu yana aktif olarak sürdürdüğü iş hayatında kamu ve özel sektörde sistem uzmanlığı, proje yöneticiliği, teknik yöneticilik, bölge müdürlüğü gibi çeşitli pozisyonlarda çalıştı; çeşitli Avrupa Birliği ve Dünya Bankası projelerinde proje yöneticiliği yaptı. Halen Alfa Bilgi Teknolojileri Yönetim Danışmanlık Ltd. şirketinde yönetici ortak ve danışman olarak çalışmalarına devam etmektedir.

NORM Eğitim Danışmanlık Derneği II. Başkanı, TPYME – Türk Proje Yönetim Meslek Enstitüsü Onursal Başkanı
ALFA Bilgi Teknolojileri Ltd. Kurucu Ortağı Nedret ORBAY

Proje Yöneticisi Ulusal Meslek Standardı’nın yaygınlaştırılmasını sağlamak, mesleğe katkı verenleri teşvik ve takdir etmek amacı ile her yıl düzenlenen “Çetin Ceviz Proje Yöneticisi Ödülleri” hakkında Sayın Nedret ORBAY’dan bilgiler aldık.

‘Çetin Ceviz’ Ödülleri’nden başlayalım, kimdir bu Çetin Ceviz’ler?

NORM Eğitim Danışmanlık Derneği çatısı altında faaliyet gösteren Türk Proje Yöneticileri Meslek Enstitüsü – TPYME, proje yöneticiliği mesleğini tanıtmak, geliştirmek ve etkinliğini arttırmak amacı ile 2010 yılından beri çalışmaktadır. Bu çalışmaların en önemlilerinden birisi de ‘Çetin Ceviz Ödülleri’dir.

Bu yıl ödüllerin 10. yılı, bizim için ayrı bir önem taşıyor. Aralıksız 10 yıldır sürdürdüğümüz Çetin Ceviz Proje Yöneticisi Ödülleri, Proje Yöneticisi Ulusal Meslek Standardının yaygınlaştırılmasını sağlamak, mesleğe katkı verenleri teşvik ve takdir etmek amacı ile 2014 yılından beri veriliyor. 

“En İyi Proje Yöneticisi – Kadın ve Erkek, En İyi Genç Proje Yöneticisi, En İyi Proje Ekibi, En İyi Proje” olmak üzere toplam 5 kategoride yapılan başvurular, tanımlanmış kriterler doğrultusunda TPYME üyeleri arasından gönüllü olan jüri üyeleri tarafından değerlendiriliyor ve sonuçlar her kategoride en yüksek puanı alan 3 finalistin de katıldıkları ödül töreninde açıklanıyor.

Bir de ‘Mesleğe Katkı Onur Ödülleri’ kategorisi var. TPYME Yürütme Kurulu tarafından belirleniyor; her yıl mesleğe katkı sağlamış kişilere veriliyor.

Çetin Ceviz Ödülleri Töreni ise sponsorların da desteği ve katılımları ile bir şölen havasında geçiyor. Sponsorlarımız Çetin Ceviz’ler ve Çetin Ceviz adayları ile tanışma olanağı elde ediyor; kendi projelerini anlatarak sektörler arası dinamikler oluşturabiliyor, karşılıklı bilgi alışverişi ile yeni işbirlikleri için fırsatlar yaratabiliyorlar.

Bugüne kadar toplam 51 adet Çetin Ceviz’imiz olmuş. Finalistler ile birlikte bu sayı 100’ün üzerinde. Aday oldukları ve katkıları için hepsine buradan tekrar teşekkür etmek istiyorum.

Katılım için bir sektör koşulu yok, proje yöneten, proje ekibinde yer alan herkes aday olabiliyor.

NORM ve TPYME hakkında bilgi verir misiniz?

NORM Eğitim Danışmanlık Derneği, NORM, 2009 yılında ulusal ve uluslararası tüm sektörlerde ihtiyaç duyulan nitelikli insan gücünün oluşturulmasına ve istihdam edilmesinde destek olmak amacıyla kurulmuş olan ‘hizmet odaklı’ bir dernektir.

NORM ailesinin üyeleri, bir zamanlar üniversiteden mezun olduklarında aldıkları teorik bilgilerin iş hayatında etkin olmak için yeterli olmadığını deneyimlemişti. 30 yılı aşkın profesyonel iş hayatları boyunca karşılaştıkları yeni mezun üniversite öğrencilerinin de aynı sorunları yaşadıklarını görünce NORM’un ilk tohumları atılmış oldu. Üniversite öğrencilerine, değer – bilgi – deneyim birikimlerini paylaştıkları “İş Hayatınızı Yönetin” seminerleri ile NORM’un yolculuğu başlamış oldu.

Üniversite mezuniyetimiz farklı disiplinler olsa bile çoğumuz bilişim sektöründen geldiğimiz için değişik sektörlerde deneyim kazandık. Bu deneyimimizi de, 2009 yılında ulusal ve uluslararası tüm sektörlerde  ihtiyaç duyulan nitelikli insan gücünün oluşturulmasına ve istihdam edilmesine destek olmak amacıyla dernek statüsüne taşıdık. Hedef kitlemiz öncelikle gençler ve kadınlar.

Meslektaşların birbirini tanıması, itibar tescili, liyakat ve gönüllülük ilkelerine dayanan sosyal bir mesleki dayanışma platformu olarak 2010 yılında kurulmuş olan TPYME – Türk Proje Yöneticileri Meslek Enstitüsü ile işbirliği yapıldı ve TPYME faaliyetlerinin NORM çatısı altında yürütülmesine karar verildi.

Zaman içinde sadece öğrenciler için değil, kurumlar için de bir referans olmayı başaran NORM, Proje Yöneticisi Ulusal Meslek Standardı’nın tanımlanarak kabul edilmesini sağlamış, Proje Yöneticiliği mesleğinin tanıtım ve kabulüne öncülük etmiştir.

Başarılı olmanın anahtarı olan özellikle iletişim, ilişkiler, yerel ve uluslararası fon kaynaklarına ulaşma, girişimcilik, kurum itibarı, yönetim ve liderlik becerileri, proje yönetimi gibi konularda eğitim ve kurumsal danışmanlık, proje yönetimi, proje geliştirme gibi hizmetlerimiz ile nitelikli insan gücünün geliştirilmesi yolunda katkı sağlamaya devam ediyoruz.

Ne yazık ki pandemi nedeni ile “Ulusal Proje Meslek Konferansı”, “Proje=Hayat Buluşmaları” gibi yüzyüze gerçekleştirdiğimiz etkinliklere ara vermek zorunda kaldık. Ancak bu yıl yeni projelerimiz var, onun için bizi izlemeye devam edin.

Proje Yöneticisi Meslek Standardı nedir, biraz açar mısınız?

Proje Yöneticisi Ulusal Meslek Standardı; NORM ile Mesleki Yeterlilik Kurumu (MYK) arasında imzalanan işbirliği protokolü çerçevesinde, farklı sektörlerden gelen sektör temsilcilerinin de katılımı ile yapılan bir çalışma sonucunda tanımlanmıştır. Ulusal Proje Yöneticisi Meslek Standardı (Seviye-6) olarak Aralık 2013’de Resmi Gazete’de yayımlanarak, yürürlüğe girmiştir.

Standart; sektörlerden ve proje yönetimi metodolojilerinden bağımsız olarak Proje Yöneticisi’nde olması gereken asgari nitelikleri tanımlamaktadır.

Meslek Tanımı şöyle;

Proje Yöneticisi (Seviye 6), iş sağlığı ve güvenliği ile çevre koruma önlemlerini alarak kalite sistemleri çerçevesinde; iş organizasyonu yapan, yöneticisi olduğu projeyi tanımlatan / tanımlayan, yürüten, sonlandıran, bu süreç içinde proje ekibini yöneten ve mesleki gelişim çalışmalarını yürüten kişidir.

Proje yöneticisi, orkestra şefidir. Projesinde genel müdürün yetkilerine sahip olan kişidir. Belirlenen bütçe, zaman, kaynak ile hedeflenen işlerin tamamlanmasını sağlar. Yönetmesi gereken gerçek ekibi tüm  paydaşlarıdır. Paydaş kelimesi artık günlük yaşantımıza girmiş durumda. Paydaş dediğimizde projeyi etkileyen tüm tarafları düşünmemiz gerekir. Malzemeyi temin eden, üreten, finans birimi, müşteri, sponsor, ekip, üst kurul, hatta ve hatta dolaylı etkilediğiniz kişiler, topluluklar. İletişim – İlişkiler becerisi çok  ortaya çıkıyor. Duygusal Zeka ile Proje Yöneticisi = kendini tanıma, duyguları yönetebilme, motivasyon, empati, sosyal beceriler. Yönetim ve liderlik becerilerini de artırıyor.

Proje yöneticisinin başarılı olması için süre ve bütçesi içerisinde projesini bitirebilmesi için yönetim becerileri çok önemlidir. İşverenin / sponsorun, finansörün de o gözle bakarak Proje Yöneticisine gereken önemi vermesi gerekiyor. Çatlak ses çıkartmadan senfonisini bitirmesine ve orkestrasını yönetmesine destek olmalıdır. Ne yazık ki Türkiye’de var olan Akdeniz Kültüründen dolayı projeler ‘otoriter baba’ rolü ile yürütülmektedir. Bir çok projenin sonu ise hüsran; ya bütçenin 5-6 katı fazla insan, maliyet ve süre ile bitmekte ya da tamamlanmadan başarısızlık hikayesi olarak rafa kaldırılmaktadır.

Bir başka açıdan bakalım; ülkemizde proje yöneticilerimiz her yıl 160 milyar doların akıbetini belirliyor. Yıllık %1 veya %5 (8 Milyar dolar) lik bir verimlilik artışı ile ülkeyi her yıl yeniden demir ağlarla örmek veya aya ilk Türk astronotunu göndermek veya tüm enerji açığımızı kapatacak santral yatırımlarını finanse etmek gibi bir katkı sağlanabilir. Bu verimlilik artışı için ise büyük araştırmalara gerek yok; daha özenli, farkındalığı yüksek ve yönetim becerileri gelişmiş proje yöneticilerinin görevlendirilmeleri yeterli olacaktır.

Geleceğe Yönelik Hedefleriniz Neler?

NORM olarak Proje Yöneticisi Ulusal Meslek Standardı ve Ulusal Yeterliliğine yönelik bir eğitim merkezi olmak.

Ulusal boyutta, Çetin Ceviz Ödüllerimizin farkındalığı artırmak ve sürdürülebilirliğini destekleyici kuruluşlarla devam ettirmek. Tüm sektörlerden destek bekliyoruz…

Kamu kurumlarından beklentimiz ise uluslararası sertifikalar gibi MYK tarafından verilen Ulusal Proje Yöneticisi Sertifikasına da geçerlilik kazandırmaları. İhalelerinde, danışmanlık ve hizmet alımlarında MYK’nın Ulusal Proje Yöneticisi Sertifikasını da istemeleri, aramaları ve kabul etmeleridir.

Avrupa Birliğinde e-skills (elektronik beceriler) liderlik becerilerinin ölçülmesinin sağlanması konusunda çalışmalar yapmak.  Proje Yönetiminin değil, Proje Yöneticisinin ölçümlenmesinin sağlanması için girişimlerde bulunmak.

Çetin Ceviz Ödüllerine Aday Nasıl Olunur?

Proje yöneticiliği günümüzde yükselen bir meslek. Proje Yöneticilerini, Proje Ekip üyelerini ve hatta Proje Ekip Üyesi olmayı hedefleyen herkesi ödüllere aday olmaya bekliyoruz. Ayrıca her kategoride kendiniz aday olabileceğiniz gibi aday da gösterebilirsiniz.

Aday kayıtları 15 Mart 2023 tarihine kadar devam ediyor; Çetin Ceviz ödüllerine aday olmanızı ve Mayıs’ta düzenlenecek ödül törenine katılımlarınızı bekliyoruz…


Ayrıntılı bilgiye www.norm.org.tr  ve www.tpyme.org adreslerinden ulaşabilirsiniz.

Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.