İnşaat Tedarik Dergisi

İnşaat – Yatırım – Proje – Ulaştırma – Mimarlık – Enerji – Maden – Şantiye

YEKDEM’de başvuru tarihi 21 Aralık olarak belirlendi

2021 yılı YEKDEM başvurusunu yapmayan YEK belgeli üretim tesisleri için YEKDEM başvuru sistemi 21 Aralık’a kadar açılacak ve bu tesisler için 2021 yılı YEKDEM başvuruları bu tarihe kadar alınacak.

4 Aralık 2020 tarihli Resmî Gazete’de yayınlanan karara göre;

Enerji Piyasası Düzenleme Kurulunun 03/12/2020 tarihli toplantısında; 02/12/2020 tarihli ve 31322 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 7257 Sayılı “Elektrik Piyasası Kanunu İle Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun”un 13 üncü Maddesi ile yürürlüğe giren 5346 sayılı Yenilenebilir Enerji Kaynaklarının Elektrik Enerjisi Üretimi Amaçlı Kullanımına İlişkin Kanununun 6 ıncı maddesinin dördüncü fıkrası kapsamında 2021 yılı YEKDEM başvurusunu yapmayan YEK belgeli üretim tesisleri için YEKDEM başvuru sisteminin 21/12/2020 tarihine kadar açılması ve bu tesisler için 2021 yılı YEKDEM başvurularının 21/12/2020 tarihine kadar alınmasına,

karar verilmiştir.

Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.