İnşaat Tedarik Dergisi

İnşaat – Yatırım – Proje – Ulaştırma – Mimarlık – Enerji – Maden – Şantiye

Üntel Kablo Ar-Ge Merkezi kurulumunu tamamladı

İnovasyon ve Ar-Ge; rekabetin sürdürebilirliği için vazgeçilmez iki unsur haline gelmiştir. İşletmelerin  hayatlarını devam ettirebilmeleri verimli ve etkili yeni ürün ve süreç geliştirme yeteneklerine bağlıdır. Bu kapsamda Ar-Ge ve inovasyon yatırımlarının planlanması, geliştirilecek projelerle de desteklenmesi gerekmektedir. İşletmelerin Ar-Ge faaliyeti gerçekleştirerek kontrollü ve güvenilir üretim yapması ve üretimini ticarileştirerek markalaşabilmesi global pazarda rekabet edebilirliğinin ve ekonomisini geliştirmenin sürdürülebilirliği için çok önemlidir. Bunun için Ar-Ge Merkezi yatırımı büyük önem kazanmıştır.

İşletmelerde Ar-Ge Merkezleri; Sanayi ve Ticaret Bakanlığı’nın 5746 sayılı Kanun kapsamında faaliyet göstermektedir. İşletme içerisinde ayrı bir birim şeklinde oluşturulmuş, devlet tarafından çeşitli teşvik ve muafiyetlerle donatılmış “Ar-Ge Merkezleri” gerçekleştirdikleri Ar-Ge faaliyetleriyle işletmede verimlilik ve karlılık artışının ve ihtiyaç duyulan dönüşümün sağlanmasına fayda sağlayacaktır. Bu kapsamda 5746 sayılı Kanun ile İşletmemizin ve Ülkemizin, uluslararası rekabet gücünün artırılması, yenilikçilik kapasitesinin geliştirilmesi ve inovasyona uygun bir sanayi altyapısının oluşturulması amaçlanmaktadır. Bu açıdan değerlendirildiğinde, Ar-Ge merkezlerinde geliştirilen ürün ve hizmetler hem firmaya fayda sağlarken hem de ülkemize katkı sağlamaktadır. Belgesini almış resmi bir “Arge Merkezi” Sanayi ve Ticaret Bakanlığı tarafından finansal olarak desteklemekle birlikte yaptığı denetimler ve verdiği ödevlerle de “Ar-Ge Merkezi” nin sürekli yeni projeler üretmesini, kendisini ve teknik altyapısını geliştirmesini de garanti altına almaktadır.

Bilindiği gibi yaklaşık 50 yıldır kablo sektöründe faaliyet gösteren özel ve kauçuk kablolar üreticisi Üntel Kablo, kapasitesini ve kalitesini sürekli iyileştirerek ve geliştirerek büyümesine devam etmektedir. 1972 yılında başladığı üretim hayatına Dilovası tesislerinde devam etmektedir.  15.000 den fazla ürün çeşitliliği ile Üntel Kablo Türkiye Petrolleri (TPAO) ESP Kablo Tasarım ve İmalat Projesi, Tünel Delme Makinesi (TBM Anadolu), Çok Maksatlı Amfibi Hücum Gemisi TCG Anadolu, Ultramarine Kutup Araştırma Gemisi,  Petronas Maghtumguly Sondaj Platformu gibi birçok ulusal ve uluslararası projelere kablo tedariği sağlamıştır. Özel kablo üreticisi olarak bu tarz ulusal ve uluslararası projelere dahil olmak sağlam bir teknik alt yapı, personel kalitesi ve proaktif yaklaşım ile sağlanmaktadır.

Üntel Kabloları üst yönetim hedefleri ve ar-ge müdürlüğü çalışmaları kapsamında; uzun yıllardır firma bünyesinde zaten yapılmakta olan arge, tasarım ve inovasyon çalışmalarını bir basamak daha yükselterek “Arge Merkezi” çatısı altında toplamıştır. Yapılan çalışmalarla ilgili olarak Üntel Kabloları Ar-Ge Müdürü Gürcan Gül şunları belirtti.  “Hem kendimizi daha da geliştirmek, hem de yapılan ar-ge çalışmalarını ve ar-ge çalışmalarına ayrılan bütçeyi resmileştirerek ülkemizin uluslararası platformlarda yapılan ülkeler bazındaki ar-ge harcamaları sıralamasında daha iyi yerlere gelmesi için bizim de katkımızın olmasını hedefledik.  Bu nedenle yola çıkarak başvurularımızı yaptığımız merkezimiz için 5746 Sayılı kanun kapsamında ar-ge merkezi olma şartlarına uygunluk konusunda denetimleri başarıyla tamamladık ve kurulumu tamamladık.

Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.