İnşaat Tedarik Dergisi

İnşaat – Yatırım – Proje – Ulaştırma – Mimarlık – Enerji – Maden – Şantiye

Ulus Modern Kültür Ve Sanat Merkezi Ulusal Mimarlık Yarışması

Yarışmanın Şekli ve Türü

4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun 23. maddesine istinaden Mimarlık, Peyzaj Mimarlığı, Mühendislik, Kentsel Tasarım Projeleri, Şehir ve Bölge Planlama ve Güzel Sanat Eserleri Yarışma Yönetmeliği doğrultusunda Ankara Büyükşehir Belediyesince açılan yarışma, serbest, ulusal ve tek kademeli mimari proje yarışmasıdır.

Yarışmanın Yeri ve Konusu

Ankara Büyükşehir Belediyesinin “Yarışmayla Ankara” programı kapsamında açılan yarışmanın konusu, Başkent’in tarihi merkezi Ulus’ta inşa edilecek bir “Kültür ve Sanat Merkezi” olarak belirlenmiştir. “Ulus Modern” adıyla açılan yarışmanın yeri, 2003 yılında geçirdiği yangının ardından yıkılmış olan Modern Çarşı arsasıdır. Arsanın konumu, Ulus’un farklı katmanlarını temsil eden yapılara ve kent dokularına komşu durumdadır. Yarışmacılardan beklenen, Ankara kent tarihinin önemli yapı ve kentsel ögelerini içeren bu alana, nitelikli bir çağdaş yapının kazandırılmasıdır.

Ulus’un canlı bir ticaret ve iş merkezi olmanın yanında, sosyal ve kültürel merkez kimliğini de yeniden kazanması, gün boyunca yoğun kullanılabilen çekici ve güvenli mekânların artmasına bağlıdır. Bu doğrultuda, Ulus’a kültür ve sanat etkinliklerini çekecek, kullanıcı profilini çeşitlendirecek, etkinlik üreten jeneratör işlevlere ihtiyaç vardır. Modern Çarşı, döneminin öncü yapılarından biri olarak, bulunduğu semtin sınırlarını aşan bir etkiye sahipti. Bugün yerine gelecek olan Ulus Modern ise Başkent’e çoğulcu, katılımcı ve esin verici buluşma mekânları kazandıracak bir odak yapı olarak öneriliyor.

Yarışmaya Katılma Koşulları

Yarışmaya katılacakların aşağıdaki koşulları yerine getirmesi zorunludur. Ekip olarak katılanların her birinin koşulların tamamına uymaları zorunludur. Ekip olarak katılanların idareyle ilişkilerin yürütülmesiyle sınırlı olmak üzere bir kişiyi ekip temsilcisi olarak belirtmesi gerekir. Yarışmaya ekip olarak katılan ortakların her biri idareye karşı müştereken ve müteselsilen sorumludurlar. Yarışmaya katılacaklarda aranacak koşullar:

1.    TMMOB Mimarlar Odası üyesi olmak ve meslekten men cezalısı durumunda olmamak.
2.    Jüri üyelerini ve raportörleri belirleyenler ve atayanlar arasında olmamak.
3.    Jüri üyeleri (danışman, asli, yedek) ve raportörlerle bunların 1. dereceden akrabaları, ortakları, yardımcıları ve çalışanları arasında olmamak.
4.    Jüri çalışmalarının herhangi bir bölümüne katılmamış olmak.
5.    Şartname alıp isim ve adreslerini yarışma raportörlüğüne kaydettirmek. (Ekip olarak katılanlardan bir kişinin bu şartı yerine getirmesi yeterlidir.)
6.    Yarışmayı açan idarede, yarışma ile ilgili her türlü işlemleri hazırlamak, yürütmek, sonuçlandırmak ve onaylamakla görevli olmamak.
7.    Yarışmayı açan idare adına hareket eden danışmanlar ile bunların çalışanları arasında olmamak.
8.    4734 ve 4735 sayılı kanunlar ile diğer kanunlardaki hükümler ve yönetmelikler gereğince geçici ve sürekli olarak kamu ihalelerine katılmaktan yasaklanmış olmamak.

Yarışma Takvimi

Yarışmanın İlanı                    : 12 Nisan 2021
Soru Sorma İçin Son Tarih                : 10 Mayıs 2021
Yanıtların Yarışmacılarla Paylaşılması        : 17 Mayıs 2021
Yarışmaya Kayıt için Son Tarih             : 13 Temmuz 2021
Projelerin Son Teslim Tarihi                        : 3 Ağustos 2021
Projelerin Kargo ile Teslim Alımı İçin Son Tarih    : 5 Ağustos 2021
Jüri Değerlendirmesi Başlangıç Tarihi        : 14 Ağustos 2021
Sergi ve Kolokyum                    : Tarih kesinleştiğinde duyurulacaktır.

Jüri Üyeleri ve Raportörler

Danışman Jüri Üyeleri
Mansur YAVAŞ, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı
Hacı Ali BOZKURT, ABB Kültür ve Sosyal İşler Daire Başkanı
İlhan Selim KURAL, Mimar, Atılım Üniversitesi, Çankaya Üniversitesi
Aydan BALAMİR, Mimar, Orta Doğu Teknik Üniversitesi
Özgür Ceren CAN, Seramik Sanatçısı, Rahmi M. Koç Müzesi

Asıl Jüri Üyeleri
Danyal KUBİN, İnşaat Mühendisi
Esin BOYACIOĞLU, Mimar
Güven Arif SARGIN, Mimar
Mehmet KÜTÜKÇÜOĞLU, Mimar
Semra UYGUR, Mimar

Yedek Jüri Üyeleri
Başak UÇAR, Mimar
Bekir Özer AY, İnşaat Mühendisi
Berna TANVERDİ, Mimar

Raportörler
Emine ÖZTÜRK, Şehir Plancısı, ABB Kültür ve Tabiat Varlıkları Dairesi
Ezgi ÖZPAMİR ESKİÜNÜRLÜ, Mimar
Merve YENER, Mimar, ABB Kültür ve Tabiat Varlıkları Dairesi

Ödüller             

1. Ödül: 120.000 TL
2. Ödül: 100.000 TL
3. Ödül:   80.000 TL
1. Mansiyon: 50.000 TL
2. Mansiyon: 50.000 TL
3. Mansiyon: 50.000 TL
4. Mansiyon: 50.000 TL
5. Mansiyon: 50.000 TL

Satın Alma ödülleri için jürinin kullanımına 25.000 TL ayrılmıştır.

Jüri değerlendirme sonuçlarının ilanından sonra, yukarıda yazılı ödül ve mansiyon tutarları, 193 sayılı Gelir Vergisi Kanunu’nun 29. maddesine göre, yarışmacılara en geç 30 gün içinde net olarak ödenecektir.

Şartname ve Eklerinin Temini

Yarışmaya katılmak isteyenler 100 TL (Yüz Türk Lirası) karşılığında yarışmaya kayıt yaptıracaklardır. Yarışma bedeli “Ulus Modern TC Kimlik No ” açıklaması ile idareye ait banka hesabına müelliflerden birinin ismi ile yatırılacaktır. Dekontun aslı taratılarak aynı müellifin isim ve iletişim (telefon, e-posta, adres) bilgileriyle birlikte raportörlük adresine e-posta yoluyla gönderilecektir. Yarışmaya kayıt için son tarih, 13 Temmuz 2021 günüdür. Bu şartlara uymayanlar yarışmaya katılmış olsalar da, tasarımları yarışmaya katılmamış sayılır ve isimleri yarışmaya kabul edilmeme gerekçeleriyle birlikte üyesi oldukları meslek odalarına bildirilir.

Yer Görme

Yer görme zorunlu olmamakla birlikte jüri tarafından önerilmektedir.

Projelerin Teslim Yeri ve Koşulları

Yarışma şartnamesinde belirtilen esaslara göre hazırlanacak proje ve ekleri, yarışma takviminde belirtilen son teslim tarihine kadar elden veya kargo ile teslim adresine ulaştırılabilecektir.

Proje ve ekleri, yarışma teslim adresine elden imza karşılığı, yarışma takviminde “Projelerin Son Teslim Tarihi” olarak belirtilen 03.08.2021 tarihi saat 17.00’a kadar teslim edilebilir. Posta veya kargo yoluyla teslim edilmeleri durumunda proje ve eklerinin (son teslim tarihi ve saatinden önce kargoya verildiğini gösterir) alındı makbuzu, “Projelerin Son Teslim Tarihi” olarak belirtilen 03.08.2021 tarihi saat 19.00’a kadar yarışma raportörlüğünün e-posta adresine iletilecektir.

Yarışma takviminde “Projelerin Kargo ile Teslim Alımı İçin Son Tarih” olarak belirtilen 05.08.2021 tarihine kadar teslim adresine ulaşmayan katılımlardan ve kargoda gerçekleşebilecek hasarlardan idare sorumlu değildir.

Teslim adresi: Atatürk Kapalı Spor ve Sergi Sarayı, Anafartalar Mahallesi, Cumhuriyet Caddesi No.5, Altındağ/Ankara

İdarenin İletişim Bilgileri

Ankara Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Tabiat Varlıkları Dairesi Başkanlığı
Adres: Kale Mahallesi Konya Sokak No: 46 Altındağ/ANKARA
Telefon: +90 312 507 40 01, +90 312 507 40 02, +90 312 507 40 03.   
E-posta: yarismayla2@ankara.bel.tr                 
Web adresi: yarismayla.ankara.bel.tr/

Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.