İnşaat Tedarik Dergisi

İnşaat – Yatırım – Proje – Ulaştırma – Mimarlık – Enerji – Maden – Şantiye

TMSF “Ataşehir Modern Projesi” hakkında bilgilendirme yaptı

Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF), Ataşehir Modern Konut Projesi ile ilgili olarak, bazı medya kuruluşlarında yer alan haberlerin gerçeği yansıtmadığını belirterek şu açılamalarda bulundu;

Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF) mülkiyetinde bulunan İstanbul İli Ataşehir İlçesi  3379/2, 3380/1 ve 3385/3 ada ve parselde yer alan taşınmaz üzerinde halen devam etmekte olan Ataşehir Modern Konut Projesi ile ilgili olarak; daha önce TMSF (Fon) ile inşaatı ilk üstlenen Yüklenici Firma arasında imzalanan “Arsa Satış Karşılığı Gelir Paylaşımı İşi Sözleşmesi’’nin feshine ilişkin bazı medya kuruluşlarında yer alan ve gerçeği yansıtmayan haberler üzerine aşağıda yer alan açıklamaları yapma gereği duyulmuştur.

Fon ile bahsi geçen yüklenici firma arasında 05.02.2018 tarihinde “Arsa Satış Karşılığı Gelir Paylaşımı İşi Sözleşmesi” imzalanmış, ancak anılan proje fiziken %10 oranında tamamlanma aşamasındayken; yüklenici firma tarafından inşaat sektöründe yaşanan genel sıkıntılardan dolayı işin tasfiyesi talep edilmiştir. Bunun üzerine yargı yoluna gidilmesi halinde gerek yargı sürecinin uzunluğu gerekse teknik olarak inşaatta meydana gelecek telafisi güç ve imkansız zararlar göz önüne alındığında; sözleşmenin sulhen sonlandırılması kararlaştırılmış ve bu suretle ortaya çıkacak muhtelif tehlike ve risklerin önüne geçilmiştir.

Ataşehir Modern Konut Projesi 

Bunun yanı sıra, haberlerde iddia edilenin aksine ilgili firmaya sözleşmenin feshi nedeniyle 45 milyon TL tutarında herhangi bir tazminat ödenmemiştir. Basında yer alan söz konusu tutar ise; tasfiyenin gerçekleştiği tarihe kadar yüklenici tarafından yapılmış olan  projelendirme, ruhsat, hafriyat, zemin iyileştirme (iksa, kazık işleri) ve betonarme imalatlar gibi işlerin bedellerinden oluşmaktadır.

Diğer taraftan, sözleşmenin sulhen sonlandırılması kapsamında saptırılmaya çalışılan bir başka hususta 1.3 milyon TL tutarındaki harcın TMSF tarafından ödenmiş olmasıdır. Bahse konu harç, yapı sahibi TMSF’ye ait ruhsata ilişkin olup; zaman kaybına sebebiyet vermemek için ivedilikle Fon tarafından ödenmiş ve daha sonra faiziyle birlikte yükleniciden tahsil edilmiştir.

Sonuç olarak, sözleşmenin sulhen sonlandırılması ile ortaya çıkabilecek hukuki ve teknik riskler ortadan kaldırılmış ve projenin yeniden ihale edilmesiyle inşaatın devamlılığı sağlanmıştır. Bugün itibariyle inşaatın %22’si tamamlanmış olup; kısa bir süre içerisinde konutların satışına başlanılacaktır. Bunun sonucunda, maliyetler düşüldükten sonra yaklaşık 1 milyar TL tutarında kamu alacağının tahsili de sağlanmış olacaktır.

Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.