İnşaat Tedarik Dergisi

İnşaat – Yatırım – Proje – Ulaştırma – Mimarlık – Enerji – Maden – Şantiye

Suruç Ovası Pompaj Sulaması’nda çalışmalar devam ediyor

Suruç Ovası Pompaj Sulaması, proje sahası; Güneydoğu Anadolu Bölgesinde, Fırat Havzasında, Atatürk Barajının güneyinde, Fırat Nehrinin doğusunda, Harran Ovasının batısında yer almaktadır. Kuzeyden Yaylak Sulaması ve Atatürk Barajı rezervuarı; batıdan Fırat Nehri, güneyden Suriye sınırı ve doğudan Harran Ovası ve Suruç Ovalarını birbirinden ayıran Cudi Dağları ile sınırlanmıştır.

Suruç Ovası Pompaj Sulaması kapsamında Suruç İlçe Merkezi ve 134 yerleşim yerine ait toplam 95 097 hektar alan sulanacaktır. Projenin tamamı pompaj sulaması sınıfındadır. Basıncın yeterli olduğu bölgelerde yağmurlama sulama yapılırken, %10 civarındaki bölgede basınç yetersiz olduğu için Kaliforniya tipi salma sulama yapılmaktadır.

Suruç Ovası Pompaj Sulaması su kaynağı Atatürk Baraj gölüdür. Baraj gölü minimum su seviyesi 526, maksimum su seviyesi 542 dir. Sulamanın toplam ihtiyacı olan 90,10 m³/sn debili su, P1 ana pompa istasyonu ile 60 m terfi ile 586 kotuna basılmaktadır. Toplam 49 269 m uzunluğundaki Suruç Ana İletim kanalına alınan su, kanal üzerinde yapılan projeleri hazır olan ve tünel öncesinde yer alan P2 ve P3 ana pompalarının ihtiyacı olan suyu da karşılayacaktır.

Suruç Ana İletim Kanalı sonunda 70,0 m³/sn debili suyu Taşbasan Depolaması’na taşımaktadır. Taşbasan Depolaması, Suruç Ovası Pompaj Sulaması kapsamında projelendirilmiş olan Taşbasan Sol ve Sağ Ana kanallarına regülasyonu sağlamak amacıyla düşünülmüştür.

Taşbasan Depolaması mansabında su Taşbasan Sağ Ana kanalına alınmaktadır. Taşbasan Sağ Ana kanalı km:0+665’den Taşbasan Sol Ana kanalı ayrılmaktadır. Taşbasan Sol Anakanalı üzerinden ayrılan TP4 pompa istasyonu ve diğer yedekler vasıtasıyla toplam 331 bin 930 dekar alan sulanmaktadır. Ayrıca projesinde işletmede olan Urfa Kanalı’na da 3,62 m³/sn takviye debisinin Taşbasan Sol Ana kanalı yedekleri vasıtasıyla iletilmesi planlanmıştır. Taşbasan Sağ Ana Kanalı üzerinden ayrılan TP1 pompa istasyonu ve diğer yedekler vasıtasıyla şu anda toplam 231 bin 20 dekar alan sulanmaktadır.

Suruç Ovası Pompaj Sulaması Projesi tamamlandığında Taşbasan Sol ve Sağ Ana kanalları vasıtasıyla toplam 736 bin 900 dekar alan sulanacak.  Taşbasan Sağ Ana Kanalı 24 603 m, Taşbasan Sol Ana Kanalı 46 304 m uzunluğundadır. Projenin GAP Eylem Planında yer alan 562 bin 950 dekar’lık kısmının inşaatı tamamlanarak sulamaya açılmıştır.

Suruç Sulama Projelerinin tamamının hizmete açılması halinde, yıllık toplam 637 milyon TL gelir artışı ve yaklaşık 190 bin kişiye istihdam sağlanması hedefleniyor.

Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.