İnşaat Tedarik Dergisi

İnşaat – Yatırım – Proje – Ulaştırma – Mimarlık – Enerji – Maden – Şantiye

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’nın 2021 yılı bütçesi TBMM Genel Kurulunda kabul edildi

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, ocak-kasım döneminde organize sanayi bölgelerinde 851 yeni fabrikanın üretime başladığını kaydederek, “Ülkemizin katma değer üssü sanayi bölgeleri, çevre dostu üretimle Türkiye’nin ekonomisini büyütüyor. 2020 yılında kurulan 11 OSB ile toplam OSB sayısı 325’e, kredi desteği verdiğimiz sanayi sitesi sayısı ise 480’e ulaştı.” dedi.

Bakan Varank, TBMM Genel Kurulunda, Bakanlığı ile bağlı ve ilgili kuruluşlarının 2021 yılı bütçesine ilişkin konuştu. Dünyanın, yakın tarihte benzerini yaşamadığı küresel bir kriz döneminden geçtiğini kaydeden Bakan Varank, konuşmasında özetle şunları söyledi: 

COVID-19’UN ETKİLERİ: Salgın; insan sağlığına olan etkilerinin yanında, çöken üretim ve tüketim kanallarıyla ülkelerin ekonomik dengelerini alt üst etti. Uluslararası kuruluşlar; küresel büyüme, ticaret ve doğrudan yatırımlarda son 60 yılın en ciddi daralmasını bekliyor. Tüm dünyada başta turizm olmak üzere, hizmetler sektörünün durumu ortada. Aşı ve tedavi konusunda başarıya ulaşan her adım, aslında çok hızlı bir küresel toparlanmayı da beraberinde getirecek.

YATIRIMLAR HIZ KESMİYOR: Bu dönemi, değişikliklere hızla adapte olabilen sanayimiz sayesinde, başarılı bir şekilde yönettik. Normalleşme adımlarının da etkisiyle, üçüncü çeyrekte yüzde 6,7’lik bir büyüme gerçekleşti. Bu performansta sevindirici olan taraf, yatırımlardaki yüzde 22,5’luk artış. Yatırımların alt kalemlerine baktığımızda, makine-teçhizat’ta yüzde 23,5’luk bir büyüme görüyoruz. İnşaat yatırımlarındaysa; yüzde 14,7’lik bir artış var. Dördüncü çeyreğe ilişkin öncü göstergeler, üçüncü çeyreğe kıyasla bir miktar yavaşlamaya işaret etse de yatırımlar cephesinde hız kesilmediğini görüyoruz.

851 YENİ FABRİKA: Sadece ocak-kasım döneminde, organize sanayi bölgelerinde 851 yeni fabrika üretime başladı. 13 bin 546 imalat sanayi tesisi sanayi sicile kaydolarak üretime geçti. Bugün itibarıyla sanayi bölgelerinde 4 bin 69 tesisin inşaatı devam ediyor.

EKİM AYI REKORU: İmalat sanayi alt sektörlerinde bu sene önemli başarılara imza attık. Makine sektörümüz 1.7 milyar dolarlık ihracatla Cumhuriyet tarihinin ekim ayı rekorunu kırdı. Çelik sektörümüz yılın ilk 10 ayında, Almanya’yı geride bırakarak, Avrupa’da birinci, dünyada yedinci sıraya yükseldi.

TEKNOLOJİ ODAKLI SANAYİ HAMLESİ: Teknoloji Odaklı Sanayi Hamlesi Programını başlattık. İlk aşamada çağrıya çıktığımız makine sektöründe titiz bir değerlendirmeyle 20 proje için destek kararı aldık.  Servo motorlar, CNC tezgâhlar, robotlar, eklemeli imalat makineleri ve daha pek çok yüksek teknolojili ürün, hamle programı sayesinde artık yerli olarak üretilecek. Çok yakında; kimya, eczacılık, ilaç, tıbbi cihaz, ulaşım ve elektronik gibi yüksek teknolojili diğer sektörlerde de yeni çağrılara çıkarak, uçtan uca tasarladığımız destek mekanizmasıyla katma değer üretmek isteyen müteşebbislerin yanında olacağız.

TÜRKİYE’NİN OTOMOBİLİ: Türkiye’nin Otomobili Projesi, bir araba üretmenin çok daha ötesinde bir vizyona sahip. Otomobillerin artık sadece ulaşım aracı olmaktan çıkıp; elektrikli, otonom, ağa bağlı ve akıllı cihazlara dönüştüğü bu dönemde TOGG; Türkiye’nin gururu oldu. Türkiye’nin Otomobili tersine beyin göçünü de ciddi manada teşvik ediyor. Küresel tecrübesi olan genç mühendislerimiz, yazılımcılarımız, yöneticilerimiz; yurt dışındaki işlerini bırakıp Türkiye’nin Otomobili için vatanlarına döndüler.

TOPLAM OSB SAYISI: Ülkemizin katma değer üssü sanayi bölgeleri, çevre dostu üretimle Türkiye’nin ekonomisini büyütüyor. 2020 yılında kurulan 11 OSB ile toplam OSB sayısı 325’e, kredi desteği verdiğimiz sanayi sitesi sayısı ise 480’e ulaştı. Üretime geçen bu bölgelerde yaklaşık 2 buçuk milyon vatandaşımıza istihdam imkânı sağladık. Yılsonu itibarıyla; 13 OSB ile 3 sanayi sitesi projesini, 2021 yılındaysa; 19 OSB ile 6 sanayi sitesi projesini tamamlayacağız. Endüstri bölgelerimizin sayısı 22’ye, bu bölgelerdeki istihdam 13 bin kişiye ulaştı.

YATIRIM YERİ TAHSİS DESTEĞİ: 8 yılda 2 bin 745 yatırıma, yatırım yeri tahsis desteği verdik. Son 2 senede bakanlık kredisi kullanan OSB’lerde 1265 yatırım tamamen veya kısmen bedelsiz arsa tahsisinden faydalandı.

TEŞVİK SİSTEMİ: Yatırımcıların önünü açacak politikalar uyguluyoruz. Yatırım teşvik sistemimizi, sahadan aldığımız geri bildirimlerle sürekli iyileştiriyoruz. Yıllardır beklenen ilçe bazlı bölgesel teşvik sistemini ocak ayından itibaren uygulamaya başlıyoruz. Bu noktada, savunma sanayinden başka bir sektörü teşvik etmediğimizi söyleyenler öğrensin diye de ifade edeyim. Düzenlediğimiz 47 bin 285 teşvik belgesinin sadece yüzde 1’i yani 443 tanesi savunma sanayine ait.

DÜNYAYA NEFES: Savunma sanayimizle kazandığımız mühendislik kabiliyetleri aslında sadece SİHA’larda kullanılmıyor. İşte solunum cihazımız. Bakanlığımız destekleriyle kurulan Biosys isimli start-up, yine bakanlığımız koordinasyonunda 3 firmayla bir araya gelerek bu cihazı üretti. Hangi firmalar bunlar? Baykar; bir savunma sanayi şirketi. Aselsan; bir savunma sanayi şirketi. Arçelik; bir teknoloji şirketi. Bu cihazla sadece ihtiyacımızı karşılamakla kalmadık, bunlardan 5 bin tane ihraç ettik. Biz, Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın kıtaları aşan vizyonuyla dünyaya nefes olduk; olmaya da devam edeceğiz.

YENİLİKÇİ FİNANSMAN MEKANİZMALARI: Girişimciliği, Milli Teknoloji Hamlesi’nin sürükleyici gücü olarak görüyoruz. Teknoloji tabanlı girişimlerin uzun vadeli finansman sorunlarını, bankalar yerine sermaye yatırımı yoluyla çözmelerini çok önemsiyoruz. Bu amaçla yenilikçi finansman mekanizmalarını devreye aldık. Tech-invesTR, bölgesel kalkınma fonu, teknoloji ve inovasyon fonu ile Bilişim Vadisi Girişim Sermayesi Fonu erken aşama girişimlere yatırım yapacak.

NİTELİKLİ BİLİM İNSANLARI: Uluslararası Lider Araştırmacılar Programıyla, kritik projelerde görev almak üzere dünyanın her yerinden araştırmacıları, nitelikli bilim insanlarını ülkemize getirdik. Gururla yürüttüğümüz bu program kapsamında, 2021 yılında açacağımız yeni çağrıyla en az 100 üst düzey araştırmacıyı daha ülkemize kazandıracağız. Burada bir bilim diplomasisi yürütüyor, bir vizyon ortaya koyuyor, tersine beyin göçü için çalışıyoruz.

ÜRETEN ŞEHİRLER PROGRAMI: Kalkınma ajanslarımızla şehirlerimizin potansiyelini açığa çıkarıyoruz. Ajanslarımız bugüne kadar 22 bin projeye 9,2 milyar lira mali destek sağlayıp, 15,7 milyar liralık yatırım hacmi oluşturdu. 2021 yılında imalat ve ihracat merkezi konumundaki şehirlerimize yönelik Üreten Şehirler Programını başlatıyoruz.  GAP, DAP, DOKAP VE KOP Bölge Kalkınma İdareleri, 3 bin 474 projeye 4.2 milyar lira kaynak aktardı.

AŞI VE İLAÇ ÇALIŞMALARI: TÜBİTAK Covid-19 Türkiye Platformu çatısı altında aşı ve ilaç alanında 17 proje başarıyla yürütülüyor. Hayvan deneylerini tamamlayan 4 aşı adayımız var. Bu aşıların üretileceği iki tesis, insan deneylerine geçmek için gerekli olan güvenli üretim onayını Sağlık Bakanlığımızdan aldı. Tekirdağ ve Adıyaman’da bulunan bu tesislerde üretilecek inaktif ve adenovirüs tabanlı aşılarla Faz-1 insan klinik çalışmaları başlatılacak. Faz-2 ve Faz-3 çalışmalarına da geçmek için hazırlıklarımıza süratle devam ediyoruz.

YENİ DÖNEMİN RUHU: Türkiye ekonomisini, katma değerli üretim, inovasyon ve girişimcilik öncülüğünde, yeni dönemin ruhuna uygun, reformcu bir anlayışla büyüteceğiz. Gözü kara girişimcilerimizin, Türkiye’nin geleceğine güvenen sanayicilerimizin, bilim insanları ve emekçilerimizin yol arkadaşlığında ülkemizi dünyanın en büyük ekonomileri arasına sokacağız. 11. Kalkınma Planındaki hedeflerimizle uyumlu olacak şekilde, Sayın Cumhurbaşkanımızın tensipleriyle Bakanlığımızın Ar-Ge bütçesi teklifi 2 kat, sanayi bölgeleri bütçe teklifi 5 kat arttı. Milletimizden bize emanet olan bütçenin her bir kuruşunu en verimli şekilde kullanacağımızı belirtmek istiyorum.

İLGİLİ KURULUŞLAR

TBMM Başkanvekili Celal Adan başkanlığında toplanan Genel Kurulda, Rekabet Kurumu, Helal Akreditasyon Kurumu, GAP Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı, Doğu Anadolu Projesi Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı, Konya Ovası Projesi Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı, Doğu Karadeniz Projesi Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı, Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı, Türk Standartları Enstitüsü, Türk Patent ve Marka Kurumu, Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu, Türkiye Bilimler Akademisi Başkanlığı ile Türkiye Uzay Ajansı’nın bütçeleri de ele alındı.

2021 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Teklifi, TBMM Genel Kurulu’nda kabul edildi.

Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.