İnşaat Tedarik Dergisi

İnşaat – Yatırım – Proje – Ulaştırma – Mimarlık – Enerji – Maden – Şantiye

Mimar Sinan Müzesi ve Mimarlık Merkezi Ulusal Mimari Proje Yarışması ilan edildi

Yarışmanın Amacı

Kayseri Büyükşehir Belediyesi ve TMMOB Mimarlar Odası Kayseri Şubesi tarafından ortaklaşa düzenlenmekte olan “Mimar Sinan Müzesi ve Mimarlık Merkezi Ulusal Mimari Proje Yarışması” ile Büyük Usta Mimar Sinan’ın hayatının, eserlerinin tanıtıldığı bir müze yapısı, ülkemizde örneği az bulunan kente değer katan bir mimarlık merkezi binası ve bu yapılara hizmet edecek açık-yarı açık kamusal mekânların tasarım sorununun çözülmesi amaçlanmaktadır. Söz konusu yarışma ile elde edilecek proje sonucunda; hem Büyük Usta Mimar Sinan adına yapılmış bir müze, hem de mimarlık ve tasarım alanında çalışma yapmak isteyen herkesin kullanabileceği, kent ile bütünleşen bir mimarlık merkezi binası elde edilmiş olacaktır.

 Yarışmanın Türü ve Şekli
4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun 23 ve 53. maddeleri kapsamında, Mimarlık, Peyzaj Mimarlığı, Mühendislik, Kentsel Tasarım Projeleri, Şehir ve Bölge Plânlama ve Güzel Sanat Eserleri Yarışması Yönetmeliği uyarınca; serbest, ulusal ve tek kademeli mimari proje yarışmasıdır.

Yarışma Yeri ve Konusu

Yarışma arsası; Kayseri İli, Melikgazi İlçesi, Erenköy Mahallesi, 10442 Ada-6 parselde yer alan ve yapımı devam eden millet bahçesi içerisindeki, şartname ekinde sınırları belirtilen alanı kapsamaktadır. Bu alan, şartname eki ‘4.c.Vaziyet Planı (yarışma sınırını içeren)’dosyasında işaretlenmiştir. Askeri Alan- Talas Bulvarı- Erenköy Mahallesi- Kartal Kavşağı ve Hisarcık Yolu sınırları arasında kalan, yaklaşık 1.260.000 m2 lik yüzölçümüne sahip millet bahçesinin yapımı devam etmektedir.

Yarışma konusu; şartname ekinde bilgileri verilen sınırlar içinde; istenilen kriterler doğrultusunda, bulunduğu parkın yakın çevresi ile ilişkilendirilerek Mimar Sinan’ın anlatıldığı ve ona dair bilgi ve belgelerin bulunduğu bir müze ile mimarlık merkezi binası tasarlanmasıdır.

Yarışmaya Katılım Koşulları
Yarışmaya ekip halinde ya da bireysel olarak katılmak mümkündür. Ekip olarak katılımlarda; ekipteki her bir kişinin bu maddenin (i) bendi dışında, kalan koşulların tamamına uymaları zorunludur.

Ekip halinde katılım için, kimlik dosyasında idareyle ilişkilerin yürütülmesiyle sınırlı olmak üzere, ekip içerisinden bir üyenin ekip başı olarak belirtilmesi ve mimar olması zorunludur. Yarışmaya ekip olarak katılan yarışmacıların her biri idareye karşı müştereken ve müteselsilen sorumludurlar.

Yarışmaya katılacaklarda aranacak koşullar:

a)  TMMOB Mimarlar Odası üyesi olmak ve meslekten men cezası almamış olmak,
b)  Yarışma şartnamesinde öngörülen koşullara uymak,
c)  Jüri üyelerini ve raportörleri belirleyen ve atayanlar arasında olmamak,
d)  Jüri üyeleri (danışman, asıl, yedek) ve raportörlerle; bunların birinci dereceden akrabaları, ortakları, yardımcıları ve çalışanı olmamak,
e)  Jüri çalışmalarının herhangi bir bölümüne katılmamış olmak,
f)  Yarışmayı açan idarede yarışmayla ilgili her türlü işlemleri hazırlamak, yürütmek, sonuçlandırmak ve onaylamakla görevli olmamak,
g)  Yarışmayı açan idare adına hareket eden danışmanlar ile bunların çalışanları arasında olmamak,
h)  4734 ve 4735 sayılı kanunlardaki hükümler ve yönetmelikler gereğince geçici ve sürekli olarak kamu ihalelerine katılmaktan yasaklı olmamak,
i)  Yarışmacıların şartname alarak isim ve adreslerini yarışma raportörlüğüne kaydettirmeleri gerekmektedir. (Ekip olarak katılanlardan bir kişinin bu şartı yerine getirmesi yeterlidir).
Şartname; Kayseri Büyükşehir Belediyesi’nin https://www.kayseri.bel.tr/yarisma internet sayfasında yayınlanacaktır.

Bu şartlara uymayanlar tasarımlarını yarışma raportörlüğüne göndermiş olsalar da tasarımları yarışmaya katılmamış sayılır ve bu durum yarışmaya kabul edilmeme gerekçeleriyle birlikte tutanağa işlenir.

Yarışmaya katılmak isteyenler yarışma adını “Mimar Sinan Müzesi ve Mimarlık Merkezi Ulusal Mimari Proje Yarışması” açıklaması ile 100 TL’yi (Yüz Türk Lirası) idari iletişim bilgilerinde verilen banka hesabına ya da elden Büyükşehir Belediyesi tahsilat veznelerine isim bilgisi ile yatıracaklardır. Ekip üyesi herhangi bir kişinin bu şartı yerine getirmesi gerekmektedir.

Yarışmacılar, şartname bedelini yatırdıklarına dair banka ödendi belgesinin taranmış kopyasını, adı, soyadı, açık posta adresi, telefon, faks ve e-posta adresleri ile birlikte yarışma raportörlüğü e-posta adresine (yarisma@kayseri.bel.tr) göndererek kaydettireceklerdir. Yarışma şartnamesi ve ekleri iletişim bilgileri bölümünden verilen adresten dijital olarak indirilebilecektir. Yarışma şartnamesi almak için son tarih, yarışma takviminde projelerin teslimi olarak belirtilen gündür. Bu şartlara uymayanlar yarışmaya katılmış olsalar da projeleri yarışmaya katılmamış sayılır.

Yarışma Takvimi

 • Yarışma ilanı: 05 Mart 2021
 • Soru sormak için son gün: 02 Nisan 2021
 • Soruların yanıtlarının ilanı: 09 Nisan 2021
 • Projelerin son teslim tarihi: 04 Haziran 2021
 • Jüri değerlendirmesi başlangıcı tarihi: 11 Haziran 2021
 • Sonuçların ilanı: 18 Haziran 2021
 • Kolokyum ve ödül töreni: Yarışma sonuçlarının ilanıyla birlikte duyurulacaktır.

Jüri Üyeleri ve Raportörler

Danışman Jüri Üyeleri

 • Memduh BÜYÜKKILIÇ, Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı
 • Halil ÇEVİK, Mimarlar Odası Kayseri Şube Başkanı
 • Hamdi ELCUMAN, Kayseri Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yrd.
 • Serdar ALTUNTUĞ, Mimar

Asli Jüri Üyeleri

 • Celal Abdi GÜZER, ODTÜ Mimarlık Bölümü Öğretim Üyesi
 • Han TÜMERTEKİN, Serbest Mimar
 • Murat SÖNMEZ, TOBB ETÜ Mimarlık Bölümü Öğretim Üyesi
 • Murat TABANLIOĞLU, Serbest Mimar
 • Mustafa ATEŞ, Serbest İnşaat Mühendisi
 • Nur URFALIOĞLU (Jüri Başkanı), YTÜ Mimarlık Bölümü Öğretim Üyesi
 • Semra UYGUR, Serbest Mimar

Yedek Jüri Üyeleri

 • Hakan ÖZKAN, Serbest Mimar
 • Cem KOZAR, Serbest Mimar
 • Ahmet Erdem TOZOĞLU, AGÜ Mimarlık Bölümü Öğretim Üyesi
 • Ahmet Şeref BAHÇECİOĞLU, KBB – Etüt ve Projeler Dairesi Başkanı

Raportörler

 • Burcu İMAMOĞLU, Mimarlar Od. Kayseri Şubesi Sekreter Üye
 • Murtaza ER, Mimarlar Od. Kayseri Şubesi Başkan Yrd.
 • Zeliha KÖSE, KBB – Etüt ve Projeler Dairesi Başkanlığı
 • M. Utku KÖKSALDI, KBB – Etüt ve Projeler Dairesi Başkanlığı

Raportör Yardımcıları

 • Aynur OKÇU, KBB – Etüt ve Projeler Dairesi Başkanlığı
 • Ezgi ŞAHİN, Mimarlar Odası Kayseri Şubesi

Ödüller ve Ödeme Şekli

 • 1. Ödül             : 100.000 TL
 • 2. Ödül             : 80.000 TL
 • 3. Ödül             : 60.000 TL
 • 1.Mansiyon       : 35.000 TL
 • 2.Mansiyon       : 35.000 TL
 • 3.Mansiyon       : 35.000 TL
 • 4.Mansiyon       : 35.000 TL
 • 5.Mansiyon       : 35.000 TL

Yarışmacılara ödenecek ödül bedelleri, yarışma sonucunun duyurulmasını izleyen otuz (30) gün içinde, yarışmacılara ya da yasal vekillerine 193 sayılı Gelir Vergisi Kanunu’nun 29. Maddesine göre net olarak ödenir. Yarışmada, bir kişi bir kere ödül alır, başkasıyla birlikte olsa dahi ikinci bir ödül almışsa bu ödül hükümsüz sayılır. Yarışmayı açan kurum, kazananların maddi ödüllerini “Ekip Başı“ olarak katılımcı tarafından belirlenen isme ödeyecektir.

Yer Görme
Yarışmada yer görme jüri tarafından tavsiye edilmekte olup, zorunluluğu yoktur.

Yarışmayı Düzenleyen İdare ve İletişim Bilgileri

Yarışmayı Açan Kurum: Kayseri Büyükşehir Belediyesi
Adres: Kayseri Büyükşehir Belediyesi Etüt ve Projeler Daire Başkanlığı Mustafa Kemal Paşa Bulvarı No:15 38010 Kocasinan-KAYSERİ
Telefon: (0 352) 207 16 59 / 207 16 06
Fax: (0 352) 207 16 68
E-posta: yarisma@kayseri.bel.tr
Web adresi: https://www.kayseri.bel.tr/yarisma

Detaylı bilgi ve yarışma şartnamesi ve ekleri için idarenin web sayfasını ziyaret edebilirsiniz.

Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.