İnşaat Tedarik Dergisi

İnşaat – Yatırım – Proje – Ulaştırma – Mimarlık – Enerji – Maden – Şantiye

Mersin Cumhuriyet Meydanı ve Atatürk Caddesi Çamlıbel Kentsel Tasarım Yarışması

Mersin Büyükşehir Belediyesi Cumhuriyet Meydanı ve Atatürk Caddesi Çamlıbel Kentsel Tasarım Yarışması ilan edildi.

Yarışmanın Amacı, Türü, Şekli ve Konusu
Mersin Büyükşehir Belediyesi tarafından ekte verilen belgelerde sınırları tanımlanan alanda; 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun 23. Maddesi ile “Mimarlık, Peyzaj Mimarlığı, Mühendislik, Kentsel Tasarım Projeleri, Şehir ve Bölge Planlama ve Güzel Sanat Eserleri Yarışmaları Yönetmeliği” uyarınca serbest, ulusal ve tek kademeli olarak “Cumhuriyet Meydanı ve Atatürk Caddesi Çamlıbel Kentsel Tasarım Yarışması” açılmıştır.

Mersin kentinin merkezinde, kuzeydoğudan güneybatıya uzanan Atatürk Caddesi üzerinde konumlanan Cumhuriyet Meydanı ve Çamlıbel bölgesinde kentsel kamusal alanların tasarımı yarışmanın konusunu oluşturmaktadır. Kent belleğinde önemli bir yere sahip olan Çamlıbel Mahallesi’nin geçmişte yoğun bir biçimde kullanılan, canlı bir yerleşim bölgesi konumundayken, kentin batıya ve kuzeye doğru gelişim göstermesiyle birlikte son dönemde bu özelliğini kaybettiği izlenmektedir. Bu bağlamda Cumhuriyet Meydanı ve Atatürk Caddesi Çamlıbel Kentsel Tasarım Yarışması’nın amacı:

 • Alanın kendine özgü karakterini koruyarak geliştirecek,
 • Bölgedeki yaşam kalitesine katkı sağlayacak,
 • Atatürk Caddesi ve Çamlıbel’in kentin kültür yaşamıyla bütünleşen bir kentsel odak ve yeniden çekim merkezi haline gelmesini sağlayacak,
 • Mersin kentinin en önemli meydanı olan Cumhuriyet Meydanı’nın, tören alanı olması yanı sıra, kentliler tarafından sürekli ve etkin bir biçimde kullanılan bir kent meydanı olmasına katkı sağlayacak,
 • Tüm toplumsal grupların kamusal mekânları kullanımını gözeten, çevresel koşullarla ve iklimle uyumlu, uygulanabilir, ekonomik, sürdürülebilir, erişilebilir, nitelikli ve özgün kentsel tasarım projelerinin elde edilmesidir.

Yarışmaya Katılım Koşulları

 • Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliğinin, yarışmanın türüyle ilgili odasının üyesi olmak ve meslekten men cezalısı durumunda olmamak,
 • Ekip olarak katılımlarda idareye karşı ekibi temsilen bir ekip başı belirlemiş olmak,
 • Jüri üyelerini ve raportörleri belirleyen ve atayanlar arasında olmamak,
 • Jüri üyeleri (danışman, asli, yedek) ve raportörlerle bunların 1. dereceden akrabaları, ortakları, yardımcıları ve çalışanları arasında olmamak,
 • Jüri çalışmalarının herhangi bir bölümüne katılmamış olmak,
 • Şartname alıp isim ve adreslerini yarışma raportörlüğüne kaydettirmek (Ekip olarak katılanlardan bir kişinin bu şartı yerine getirmesi yeterlidir),
 • Yarışmayı açan idarede, yarışma ile ilgili her türlü işlemleri hazırlamak, yürütmek, sonuçlandırmak ve onaylamakla görevli olmamak,
 • Yarışmayı açan idare adına hareket eden danışmanlar ile bunların çalışanları arasında olmamak,
 • 4734 ve 4735 sayılı kanunlar ile diğer kanunlardaki hükümler gereğince geçici veya sürekli olarak kamu ihalelerine katılmaktan yasaklanmış olmamak,
 • Bu şartlara uymayanlar, yarışmaya katılmış olsalar dahi projeleri yarışmaya katılmamış sayılır ve isimleri yarışmaya kabul edilmeme gerekçeleri ile birlikte üyesi oldukları meslek odalarına bildirilir.
 • Yarışmaya içinde en az bir şehir plancısı, bir mimar ve bir peyzaj mimarı olması koşulunu sağlayan ekipler katılabilir. Yarışmacı olmak koşulu ile Mimar, Şehir Plancısı, Peyzaj Mimarı Ekip Temsilcisi olabilir. Gereksinim duyulması halinde diğer meslek alanlarından kişiler, ekipte danışman veya yarışmacı olarak da yer alabilir.
 • Yarışmaya katılmak isteyenlerin 50 TL şartname bedelini “Mersin Büyükşehir Belediyesi Cumhuriyet Meydanı ve Atatürk Caddesi Çamlıbel Kentsel Tasarım Yarışması” açıklaması ile Mersin Büyükşehir Belediyesi veznesine veya Mersin Büyükşehir Belediyesinin Vakıflar Bankası Mersin Şubesi hesabına “IBAN:TR56 0001 5001 5800 7287 3534 36 ” yatırması; alınacak dekontu yarışma raportörlüğüne elden veya e-posta ortamında teslim etmesi gerekmektedir. Yarışmacıların isim ve adreslerini, yarışma web adresinde yer alan yarışma katılım belgesini doldurarak dekont ile birlikte raportörlüğe elden veya e-posta yolu ile iletmesi gerekmektedir. Ekip temsilcisinin bu şartı yerine getirmesi yeterlidir. Yarışmaya kayıt için son tarih projelerin son teslim tarihidir. Projelerin son teslim 26.03.2021 Cuma günü saat 17:00’dan önce yarışmaya kayıt yaptırmamış olan yarışmacıların projeleri şartname bedeli ödenmiş olsa da teslim alınmaz.

Yarışma Takvimi

 • Yarışmanın İlan Tarihi : 25.12.2020
 • Son Soru Sorma Tarihi : 29.01.2021
 • Soruların Yanıtlarının İlan Tarihi : 08.02.2021
 • Projelerin Son Teslim Tarihi : 26.03.2021
 • Kargo ile Teslim Alım İçin Son Gün : 30.03.2021
 • Jüri Değerlendirme Başlangıç Tarihi : 09.04.2021
 • Jüri Değerlendirme Bitiş Tarihi : 16.04.2021

Jüri Üyeleri ve Raportörler

Danışman Jüri Üyeleri

 • Vahap Seçer: Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı
 • Mine Liman: Mimar

Asli Jüri Üyeleri

 • Prof. Dr. Tamer Gök, Şehir Plancısı /Mersin Üniversitesi
 • Prof. Dr. F. Cânâ Bilsel, Mimar/Kentsel Tasarımcı/ Orta Doğu Teknik Üniversitesi
 • Dr. Sinan Burat, Peyzaj Mimarı/Kentsel Tasarımcı /Mersin Üniversitesi
 • Doç. Dr. Esra Şahin Burat, Mimar/ Mersin Üniversitesi
 • Kutlu Sezen, Mimar / Etüt ve Projeler Daire Başkanı

Yedek Jüri Üyeleri

 • Dr. Havva Ülgen Bekişoğlu, Peyzaj Mimarı / Aksaray Üniversitesi
 • Nihat Eyce, Mimar
 • Havva Çakmak, Mimar / M.B.B. Kentsel Tasarım Şube Müdürü

Raportörler

 • Aysel S. Küçükalıç Erturhan, Mimar/M.B.B. Etüt ve Projeler Daire Başkanlığı
 • Şeyda Kaymaz, Mimar /M.B.B. Etüt ve Projeler Daire Başkanlığı
 • Derya Çağ, Mimar /M.B.B. Etüt ve Projeler Daire Başkanlığı

Raportör Yardımcıları

 • Yücel Kurt, Bilgisayar Tekn./M.B.B. Etüt ve Projeler Daire Başkanlığı
 • Mehmet Topkara, Büro Personeli/M.B.B. Etüt ve Projeler Daire Başkanlığı

Yarışma Ödülleri:
3 Eşdeğer mansiyon olmak üzere toplamda altı adet ödül verilecektir.

 • 1. Ödül : 75.000 TL
 • 2. Ödül : 60.000 TL
 • 3. Ödül : 45.000 TL
 • Eşdeğer mansiyon 1 : 20.000 TL
 • Eşdeğer mansiyon 2 : 20.000 TL
 • Eşdeğer mansiyon 3 : 20.000 TL

Yarışmacılara ödenecek ödül tutarları en geç yarışma sonucunun ilanını izleyen otuz (30) gün içerisinde 193 sayılı Gelir Vergisi Kanunu’nun 29. maddesine göre net olarak ödenecektir. Ödemeler ekip temsilcisinin yazılı olarak bildirdiği banka hesabına yapılacaktır.

TMMOB Mali İşler Yönetmeliği’nin 8. maddesi uyarınca, ödül ve jüri bedellerinin %5’leri tutarındaki kesintiler Mersin Büyükşehir Belediyesi tarafından bloke edilerek ilgili meslek odaları hesabına aktarılacaktır.
Yer Görme
Bu yarışmada yer görme zorunluluğu yoktur. Ancak jüri üyeleri yer görme yapılmasını tavsiye etmektedir.
Yarışmayı Düzenleyen İdareye İlişkin Bilgiler:
Adı       : Mersin Büyükşehir Belediyesi Etüt ve Projeler Dairesi Başkanlığı
Adresi  :Çankaya Mah.İstiklal Cad. No:65 Mersin Büyükşehir Belediyesi Hizmet Binası (Kırmızı Lacivert İşhanı) B Blok Kat: 7 Akdeniz/MERSİN
Tel        : 0324 533 16 01
Faks     : 0324 233 11 57
Web     : https://www.mersin.bel.tr
E-posta : camlibelyarismasi@mersin.bel.tr

Yarışmanın şartname ve eklerine https://www.mersin.bel.tr adresi üzerinden ulaşabilirsiniz.

Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.