İnşaat Tedarik Dergisi

İnşaat – Yatırım – Proje – Ulaştırma – Mimarlık – Enerji – Maden – Şantiye

Med-TSO en yeni projesine başlıyor: TEASIMED

TEASIMED (Verimli, Yeterli, Sürdürülebilir ve Enterkonnekte Akdeniz Elektrik Sistemi)

TEİAŞ’ın üyeleri arasında yer aldığı Med-TSO, Akdeniz Projesi 1 (MP1) ve Akdeniz Projesi 2 (MP 2)’nin başarı ile tamamlanmasından sonra, Avrupa Komisyonu’nun desteğiyle üçüncü projesi olan TEASIMED’i (Towards an Efficient, Adequate, Sustainable, and Interconnected, Mediterranean Power System) başlatıyor. Yeni Proje kapsamında temel olarak 6 çalışmanın yapılması öngörülüyor. Bunlar:

1. Akdeniz Master Planı’nın (MMP) güncellenmesi; 

2. Ortak teknik yasal çerçevenin iyileştirilmesi; 

3. Bölgede artan elektrik alışverişlerinin göz önünde bulundurularak, bazı Enterkonnekte Elektrik Alışveriş Bölgelerinin belirlenmesi ve işletmeye alınması; 

4. Planlama kapasitelerinin ve operasyon prosedürlerinin optimize edilmesi; 

5. Med-TSO Bilgi Paylaşım Sisteminin Kurulması; 

6. Akdeniz Enerji Düzenleyicileri Derneği MEDREG ile yakın işbirliği içinde UfM Bölgesel Elektrik Piyasası Platformuna etkin destek sağlanması.

Med-TSO, TEASIMED ile Akdeniz bölgesinin seçilen bölgelerinde pilot projeler geliştirerek ve system işletmesinde işbirliğini güçlendirerek faaliyetlerinin çoğunu ilk iki projede tanımlanan kılavuz, kural ve metodolojilerin pratik uygulamasına odaklamayı amaçlamaktadır.

Bu yeni girişim, daha spesifik olarak Mağrip ülkelerinde Teknik ve Sistem İşletmesi Kuralların uygulanması ve uyumlu hale getirilmesi için bir pilot projenin başlatılmasını içermektedir. Ayrıca, mevcut enterkonneksiyon kapasitesinin daha iyi kullanılması ve yeni anahtar enterkonneksiyon projelerinin geliştirilmesinin teşviki için Sistem İşletmesi alanındaki koordineli prosedürlerin tanımlanması ve ulusal şebeke gelişim planlarının daha güçlü bir koordinasyonu öngörmektedir.

Med-TSO üyesi ve başkan yardımcısı TEİAŞ, MP1 ve MP2 projelerinde sergilediği desteği TEASIMED projesinde de sürdürecek ve ülkemiz elektrik iletim sisteminin uluslararası projelerin bir parçası olması sağlanacaktır.

Med-TSO Nedir? 

2012 yılında TEİAŞ’ın da aralarında yer aldığı Akdeniz iletim Sistemi İşleticileri arasında kurulmuştur. Akdeniz havzasındaki, İletim Sistemi İşleticileri arasında sistemin teknik ve yasal uyumuna yönelik çalışmalar yürütmektedir. Bu çalışmalardan en önemlisi, Med-TSO ile AB Komisyonunun desteğiyle yürüttüğü “Akdeniz Projesi 1 (2015-2018)” ve “Akdeniz Projesi 2 (2018-2020)”dir. İleriki dönemde TEASIMED Projesi başlatılmıştır. Med-TSO Başkan yardımcılığı görevi TEİAŞ Planlama ve Yatırım Yönetimi Daire Başkanı Serhat METİN tarafından yürütülmektedir.

Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.