İnşaat Tedarik Dergisi

İnşaat – Yatırım – Proje – Ulaştırma – Mimarlık – Enerji – Maden – Şantiye

Kamu Özel Ortaklığı için bir projeye gerekenler

Uzmanlar, bir projenin Kamu Özel Ortaklığı (PPP) yöntemi ile finanse edilebilir olması için sadece finansal yapılabilirliğinin olumlu olmasının yeterli olmayacağını belirtiyor.

Kamu Özel Ortaklığı (PPP), tedarik yöntemi geleneksel olarak kamu tarafından gerçekleştirilen altyapı yatırımlarının özel sektör tarafından yapılması, finanse edilmesi ve işletilmesi olarak adlandırılıyor. Yapılan yatırım ve işletilmesi ile ilgili denetim ve gözetim kamu tarafından gerçekleştiriliyor.

Kamu Özel Ortaklığında geçen ortaklık ile, kamu ve özel sektör arasında yapılan işbirliği kast ediliyor. Bunun yanı sıra bazı projelerde projenin gerçekleştirilmesi için kurulan proje şirketine (SPV) kamunun ortak olduğu durumlar da olabiliyor.  PPP uygulamaları ile kamu; finanse eden, inşa eden ve çalıştıran kimliğinden çıkıp düzenleyen ve denetleyen rolünü üstlenmeye ağırlık veriyor.

Hangi Projeler PPP’ye uygundur?

Bu modeli, kürekleri özel sektörün çektiği ancak dümende devletin olduğu bir model gibi düşünebiliriz diyen Türkiye’nin ilk Kamu Özel Ortaklığı (PPP) uzmanlarından, Dinamo Danışmanlık Kurucu Ortağı, Kamu Özel Ortaklığı (PPP) ve Proje Finansmanı Uzmanı Fatih Kuran, hangi projelerin PP’ye uygun olduğunu şöyle açıklıyor: “Yatırım fizibilitesinde ‘Finansal Yapılabilirlik’ konu ile ilgili hemen herkesin aşina olduğu bir kavramdır. Yatırım projesinin yatırımcılar açısından karlı, değer yaratan ve sermaye geri dönüş süresi makul seviyede olması ile finanse edecek kurumlar açısından da kendi kendini belli bir emniyet marjı da dahil olmak üzere ödeyebilir olması anlamı taşır.

Bir projenin PPP yöntemi ile finanse edilebilir olması için sadece finansal yapılabilirliğinin olumlu olması yeterli değildir. Ayrıca projenin kamu yararına faydasının yüksek olması gerekir ki buna da ‘Ekonomik Yapılabilirlik’ denilir. Bu analizde projenin makro ekonomik bazda ülkeye sağlayacağı faydaların analizi yapılır. Bir projenin PPP yöntemi ile finanse edilmesi için mutlaka ‘Ekonomik Yapılabilirlik’ de pozitif olmalıdır. Ülke aynı anda ancak bir kaç proje yapabilecek kapasitede ise bu takdirde seçilen projelerin ekonomik yapılabilirliğinin tercih edilmeyenlerden daha yüksek olması beklenilir.

PPP yöntemi ile finanse edilmeye en uygun projeler hem ekonomik hem de finansal yapılabilirliği yüksek olan projelerdir. Bu tip projeler kamu tarafından sınırlı destek ile kimi zaman destek dahi almadan yapılabilir.”

Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.