İnşaat Tedarik Dergisi

İnşaat – Yatırım – Proje – Ulaştırma – Mimarlık – Enerji – Maden – Şantiye

IPA kapsamında 14 milyon euroluk bütçe ile desteklenen proje

IPA kapsamında 14 milyon euroluk bütçe ile desteklenen proje ile; laboratuvar, geri dönüşüm pilot tesisi kurulumları ve teknik danışmanlık hizmetleri verilecektir.

T.C Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı bünyesinde yürütülen ve Türkiye-Avrupa Birliği maddi desteği olarak Katılım Öncesi Yardım Aracı (IPA) kapsamında geliştirilen “Türkiye’nin Nadir Toprak Elementleri (NTE) Araştırma ve Yenilik Kapasitesinin Geliştirilmesi” projesinin desteklenmesine onay verildi.

Proje faydalanıcısı T.C Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Sanayi Genel Müdürlüğü olup; proje ortakları olarak Maden Tetkik ve Arama Genel Müdürlüğü (MTA), Munzur Üniversitesi Nadir Toprak Elementleri Uygulama ve Araştırma Merkezi (MUNTEAM) ve Türkiye Enerji, Nükleer ve Maden Araştırma Kurumu’na bağlı Nadir Toprak Elementleri Araştırma Enstitüsü (TENMAK-NATEN) yer almakta. Bu proje; nadir toprak elementlerinin tedarik zincirinin üretiminden son ürüne kadar güvenilir ve kesintisiz şekilde kurulmasını amaçlamaktadır. 

Bu proje sürecinde KOBİ’ler, imalat sanayi, Ar-Ge merkezleri, girişimciler, yatırımcılar ve kamu kurumları vb. tarafından NTE sektörünün yurt içi gelişimi için gerekli altyapıların kullanımı ve teknik bilgi aktarımları sağlanabilecek. Projenin toplam bütçesi yaklaşık 14 milyon Euro olup, çeşitli teknik danışmanlık hizmetleri ve laboratuvar kurulumları içermekte.

Günümüzde başta elektrikli araçlar olmak üzere rüzgar türbinleri, nükleer enerji ve havacılık teknolojisi, fiber optik kablolar, güneş panelleri, bilgisayar ve cep telefonları gibi pek çok üründe kullanılan NTE’lerin yerli kaynaklardan üretilmesi adına proje kapsamında gerçekleştirilecek üç temel faaliyet:

– Doğal kaynaklardan üretim süreci; NTE cevherleşmesi açısından Türkiye’nin en büyük iki sahasından çevre dostu yöntemlerle yüksek saflıkta üretilecek NTE’lerin; stratejik hammadde kaynağı ve tedariği açısından da önemi yüksek olacak.


– MTA’da kurulacak olan “Geri Dönüşüm Pilot Tesisi” ile yüksek miktarda NTE içeren mıknatıs, batarya ve LED sistemleri gibi elektronik atıkların geri dönüşümü sağlanacak. Bu şekilde yalnızca jeolojik kaynaklar yoluyla değil; geri dönüşüm yöntemiyle de NTE temini gerçekleşmiş olacak. 


– Proje kapsamında yerli aracın birçok parçasında, rüzgar türbinleri, bilgisayar ve cep telefonları gibi 200’den fazla teknolojik üründe kullanılabilen ve kritik öneme sahip olan “NdFeB Mıknatısı” yerli imkanlarla üretilecek ve bununla beraber imalat sanayi için yüksek katma değerli ürünler geliştirilip, patentlenecek.

Ayrıca proje çerçevesinde akreditasyon kapsamımız genişletilerek NTE’ler için kullanılacak referans malzemeler üretilecek.


Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.