İnşaat Tedarik Dergisi

İnşaat – Yatırım – Proje – Ulaştırma – Mimarlık – Enerji – Maden – Şantiye

HiFlex Güneş Enerji Tesisi Projesi’nde Tekfen Mühendislik imzası

HiFlex güneş enerjisi tesisi, İtalya’nın Foggia kentindeki Barilla makarna üretim tesisine yenilenebilir enerji sağlayacak.

HiFlex güneş enerjisi tesisi, Barilla’nın makarna üretimi için endüstriyel işlem ısısı üretmek üzere kullanılacak olan konsantre güneş ısısını yakalamak ve depolamak için seramik parçacıkları kullanıyor.

Tekfen Mühendislik Hiflex Araştırma Projesinde Araştırma Enstitülerinden  Alman Havacılık Ve Uzay Merkezi (DLR) ve endüstriyel şirketler ile beraber makarna üretiminde Co2 ayak izini azaltmak için çalışıyor.

Lezzetli İtalyan makarnasının bileşenleri buğday, su ve enerjidir. Avrupa’ya ait HiFlex araştırma projesinde, araştırma enstitülerinden Alman Havacılık ve Uzay Merkezi (DLR) ile endüstriyel şirketler şu anda makarna üretiminin CO2 ayak izini azaltmak için çalışıyorlar. Dünyanın en büyük makarna üreticisi olan Barilla, projenin endüstriyel ortaklarından biridir. İtalya’nın güneyinde ki Foggia şehrinde bulunan makarna fabrikasının yakınında, önümüzdeki iki yıl içinde benzersiz bir enerji tedarik sistemi kurulacak. Barilla, fosil yakıt tüketimini kısmen azaltmak için makarna üretiminde termal enerji kullanmaya başlayarak, AB tarafından finanse edilen bu proje ile yenilenebilir kaynaklardan sürekli olarak enerji sağlayan bir makarna fabrikasını 7/24 işletmenin mümkün olduğunu gösterecek.

Yedi farklı ülkedeki araştırma ve endüstri dünyasından onbir ortak, projenin başarılı olması için güçlerini birleştirdi. Her biri kendi alanıda uzman; büyük enerji santrali geliştiricileri, son derece özel bileşenler üreten küçük / orta ölçekli işletmeler ve araştırma enstitülerinden oluşan takım, projede el ele çalışmaktadır. Kinetics Technology Proje Yöneticisi Gabriele Bertoni, iddialı hedefleri açıklarken, “Tesis, bu teknolojinin teknik fizibilitesini ve ekonomik uygulanabilirliğini gösterecek” diyor.

HiFlex projesi, Barilla şirketinin sürdürülebilirlik hedeflerine katkıda bulunacaktır. Barilla’nın Sağlık, Güvenlik, Çevre ve Enerji Başkan Yardımcısı Luca Ruini, şirketin HiFlex projesine katılmadaki motivasyonunu açıklarken, ‘’CO2 emisyonlarını azaltmak için enerji tedarikini ve üretim süreçlerini daha verimli hale getirmek Barilla için belirlenmiş bir hedefti. Bu projede yer almak, tesisimize yenilenebilir enerji sağlamak için yenilikçi bir yolu test etme şansı veriyor. Bu proje ile güneş ışığının gücünü kullanarak makarna yapmaya başlayacağız.’’diyor.

Seramik parçacıklar, yenilenebilir enerji kaynaklarından ısı depolar ve gerektiğinde ısıyı sağlar

Pilot tesis için başlangıç noktası kule tipi konsantre güneş enerjisi santralidir. Heliostat olarak adlandırılan 500 adet hareketli ayna, güneş ışınlarını kule tepesindeki özel bir güneş alıcısının güneş radyasyonunu emdiği bir noktaya odaklıyor. Alıcıdan bir milimetrelik seramik bazlı partiküller akarken, güneş enerjisi onları 1000 santigrat dereceye kadar ısıtır. Bu ısı enerjisi, enerji üretimi için buhar üretmek veya endüstriyel proses ısısı üretmek için kullanılabilir. Büyük ısı yalıtımlı kaplar, sıcak parçacıkları depolayabilir ve gerektiğinde ısıyı iletebilir. Böylece tesis geceleri de enerji sağlayabilir.

Parçacıklar ısılarını aktarıp soğuduktan sonra ikinci bir tanka aktarılır, ardından alıcıya geri taşınır ve yeniden ısıtılırlar. HiFlex proje ekibinin bulutlu günler içinde bir çözümü var: DLR Güneş Araştırma Enstitüsü’ nden Miriam Ebert, “Alternatif olarak parçacıkları yenilenebilir rüzgar, güneş ve biyogaz ile de ısıtabiliriz” diye açıklıyor.

Sistem, tesisin enerji talebine göre kolayca uyarlanabilir

Adından da anlaşılacağı gibi, sistemin en büyük avantajlarından biri uygulamadaki esnekliğidir. Tamamen sürdürülebilir bir temele dayanarak, endüstriyel işlemler için elektrik ve farklı sıcaklık seviyelerinde ısı sağlayabilir. Aynı zamanda parçacıklar hemen tüketilmeyecek olan enerjiyi sıcak parçacıklar halinde depolayarak elektrik şebekesinde oluşabilecek dalgalanmaları stabilize edebilir. Isıyı depolamak, örneğin pilleri kullanarak elektrik depolamaktan çok daha ucuzdur. Yenilenebilir kaynaklardan gelen elektrik ve ısı, günlük olarak ve hava koşullarına bağlı oluşabilecek dalgalanmalara tabidir. Bu nedenle, HiFlex’in sunduğu esnek seçenekler yarının enerji tedariğini sağlamak için oldukça önemlidir.

HiFlex sisteminin en temel bileşeni, güneş alıcısıdır. Günümüzün ticari kule tipi konsantre güneş enerji santralleri, ısı transfer ortamı olarak erimiş tuzu kullanır. ”HiFlex alıcısı ise, seramik partikülleri kullanır. Bu partiküller daha yüksek sıcaklıklara dayanabilirler, ucuzdurlar ve çevre için tehlike oluşturmazlar. Aynı zamanda, sıcaklık düştüğünde katılaşan sıvı tuzdan daha kolay depolanır ve taşınırlar.” şeklinde açıklamaktadır Miriam Ebert.

DLR’de geliştirilen özel alıcı, DLR’nin deneysel Juelich Solar Tower’ındaki ilk testlerini başarıyla tamamladı. 2021 yılında, santralin faaliyete geçebilmesi için alıcı İtalya’ya teslim edilecek.Bu proje, 857768 numaralı hibe sözleşmesi kapsamında Avrupa Birliği Horizon 2020 araştırma ve inovasyon programından fon almıştır.

Daha fazla bilgi için projenin web sitesini ziyaret edin: http://hiflex-project.eu/

Proje Ortakları:

KT – Kinetics Technology

KT-Kinetics Technology, alanında uzman bir EPC firmasıdır ve Milano Menkul Kıymetler Borsası’nda listelenen doğal kaynaklar işleme endüstrisinde (petrol ve gaz endüstrisi tesis mühendisliğinde ileri teknolojik ve yürütme becerilerine sahip) lider bir endüstriyel grubun ana şirketi olan MaireTecnimont Group’un bir parçasıdır. Bir EPC firması olan KT, güçlü bir teknolojik geçmişe sahip olmakla beraber proses tasarımı alanında deneyimli bir şirket olarak bilinmektedir.

Şirket, geleneksel lisanslama iş kolları kükürt geri kazanımına ve hidrojen üretimine dayanmaktadır ve tüm dünyada KT tarafından lisanslanmış birçok ilgili birim bulunmaktadır. Nextchem ile birlikte KT, projeyi koordine edecek ve denetleyecek ve aynı zamanda entegrasyonu için mühendislik sağlayacaktır. https://www.kt-met.com/en

NextChem

NextChem firması da aynı zamanda enerji dönüşümü için yeşil kimya ve yeşil teknolojiler alanlarında faaliyet gösteren MaireTecnimont grubunun bir parçasıdır ve Mairetecnimont’un Green Acceleration projesinde yer almaktadır. NextChem, enerji dönüşümüne katkıda bulunmak için çeşitli teknolojik girişimleri yönetmektedir. Mairetecnimont’un doğal kaynakların dönüşümündeki liderliği sayesinde NextChem, iyi fikirleri sürdürülebilir şekildeki endüstriyel tesislere dönüştürecek inovasyonların endüstriyelleşip ticarileşmesini hızlandırmaya yardımcı olabilir.

Nextchem, pilot tesis tasarımında ve CSP alanındaki mühendislik faaliyetlerinde geniş tecrübesi nedeniyle, temel ve detay mühendislik çalışmalarını denetlemektedir.

Nextchem ayrıca tesisin montaj denetimi, devreye alma ve başlatmadan sorumludur. https://nextchem.it/

German Aerospace Center (DLR)

DLR, Almanya Federal Cumhuriyeti Havacılık ve Uzay Araştırma Merkezi’dir. Havacılık, uzay, enerji, ulaşım, güvenlik ve dijitalleşme alanlarında araştırma ve geliştirme faaliyetleri yürütmektedir. DLR, bu alanlarda karşılaşılan zorluklara çözümler geliştirmek için toplam 55 araştırma enstitüsü ve tesisin 9000’den fazla çalışanının uzmanlığını kullanarak çalışmalar yürütmektedir.

DLR, bu proje için üç araştırma enstitüsünün uzmanlığı ile beraber pilot tesisin yapımına ve işletilmesine katkıda bulunur. Santrifüjlü parçacık alıcısının geliştirilmesi, tesisin tekno-ekonomik değerlendirilmesi DLR güneş araştırma enstitüsünün; parçacık-CFD simülasyonlarının yapılması ve buhar jeneratörünün geliştirilmesi DLR Termodinamik enstitüsünün; partikül geliştirme, karakterizasyon ve optimizasyon ise DLR Malzeme araştırma enstitüsünün sorumluluğunda gerçekleştirilecektir. https://dlr.de/sf, https://dlr.de/tt,https://dlr.de/wf

The Barilla Group

Barilla, Guido, Luca ve Paolo Barilla kardeşlerin başkanlık ettiği, menkul kıymetler borsasında kayıtlı olmayan bir aile şirketidir. 1877’de Parma’da bir fırın açan büyük büyükbabaları Pietro Barilla tarafından kurulmuştur.

Günümüzde Barilla, İtalya’da ve tüm dünyada gıda ürünlerinin mükemmelliği ile ünlüdür. Barilla, Mulino Bianco, Pan di Stelle, Gran Cereale, Harrys, Pavesi, Wasa, Filiz, Yemina ve Vesta, Misko, Voiello ve Cucina Barilla markaları ile Akdeniz diyeti ve İtalyan yaşam tarzından esinlenen lezzetli, neşeli ve sağlıklı bir diyete teşvik etmektedir.

Pietro 140 yıldan daha uzun bir süre önce mağazasını açtığında, başlıca amacı iyi yemek yapmaktı. Bugün, bu ilke Barilla’nın iş yapma biçimi haline geldi: “Good for You, Good for Planet”. Bu slogan şirket için çalışan, şirket değerlerini ve kalitesini koruyan 8.000’den fazla kişi ve tedarik zincirinin bağlılığını ifade eden günlük bir sloganhaline geldi.

“Good for You”, ürün sunumunu sürekli iyileştirmek, sağlıklı yaşam tarzlarının benimsenmesini teşvik etmek ve insanların gıdaya erişimini kolaylaştırmak anlamına gelir.

“Good for the Planet” sürdürülebilir tedarik zincirlerini teşvik etmek ve CO2 emisyonlarını ve su tüketimini azaltmak anlamına gelir. Uzun vadeli hedeflerden biri, elektrik ve ısı talebini sürdürülebilir bir üretime dönüştürmektir.

Barilla, henüz ticarileşmemiş CSP enerji santrali tarafından üretilen enerjinin son tüketicisidir ve Güney İtalya’nın Foggia kentindeki makarna üretim tesisinin yanında bulunmaktadır. https://www.barillagroup.com

Sugimat

Sugimat S.L. İspanya merkezli, endüstri ve enerji sektöründe farklı kullanımlara yönelik ısı eşanjörleri tasarımı ve üretiminde uzmanlaşmış bir şirkettir. Sugimat, 35 yılı aşkın tecrübesiyle dünya çapında biyokütle veya fosil yakıtlarla çalışan yüzlerce anahtar teslimi tesis tedarik etmiştir. John Cockerill’in desteğiyle Sugimat, buhar jeneratörü ve kondansatörün üretiminden sorumludur. https://www.sugimat.com/en/

TEKFEN

Tekfen Mühendislik, Tekfen Şirketler Grubu’nun bir parçasıdır. Tekfen Mühendislik, anahtar teslimi projeler için EPC üçgeninin mühendislik ayağını üstlenmek üzere 1984’te kuruldu. Tekfen Mühendislik, özellikle endüstriyel tesis ve altyapı projeleri üzerine deneyimi sayesinde Grup dışından da işler almakta ve bu işleri başarıyla tamamlamaktadır.

Tekfen Mühendislik, kuruluşundan bu yana, çok disiplinli bir mühendislik ve danışmanlık şirketi olarak gelişti ve değişik uzmanlık alanlarında deneyim kazandı. Şirket hacim ve deneyim olarak büyümeye ve Tekfen’in grup şirketlerinin ve başka şirketlerin aktivitelerini tamamlayacak hizmetler sağlamaya devam ediyor.

Tekfen Mühendislik, heliostat ve heliostat sahasının tasarlanması, optimizasyonu, detaylı mühendisliği ve üretiminden sorumludur. https://www.tekfenmuhendislik.com/

HelioHeat

HelioHeat GmbH, Temmuz 2017’de DLR Güneş Araştırma Enstitüsü’nden bir yan şirket olarak kuruldu. Ana teknolojisi, enerji maliyetlerini azaltma potansiyeline sahip yeni CSP tesisleri için son derece yenilikçi bir bileşen olan santrifüj parçacık alıcısıdır. HelioHeat ayrıca tesis geliştiricilerine fizibilite çalışmaları, proje geliştirme, komple tesis optimizasyonu ve temel mühendislik konularında destek sunmaktadır. HelioHeat, Santrifüjlü Partikül Alıcısı ile elektrikli ve yedek partikül ısıtıcısını üretmekten sorumludur. http://helioheat.de/

John Cockerill

1817’den beri kurucusunun girişimci ruhu ve inovasyon tutkusuyla hareket eden John Cockerill Group, zamanının ihtiyaçlarını karşılamak için büyük ölçekli teknolojik çözümler geliştiriyor: doğal kaynakları korumak, daha yeşil mobiliteye katkıda bulunmak, sürdürülebilir üretim yapmak, emniyetsizlikle mücadele etmek ve yenilenebilir enerjiye erişimi kolaylaştırmak.

Partikül Buhar Jeneratörünün temel ve detay mühendisliğinden sorumludur, ayrıca Buhar Jeneratörü üretimi için Sugimat’a destek verecektir. https://johncockerill.com/en/

Quantis

Quantis, şirketlerin ürünlerinin, hizmetlerinin ve operasyonlarının çevresel etkilerini ölçmeleri, anlamaları ve yönetmeleri konusunda uzmanlaşmış lider bir yaşam döngüsü değerlendirme (LCA) danışman firmadır.Quantis, çevresel ayak izi, eko-tasarım, sürdürülebilir tedarik zincirleri ve çevresel iletişim alanlarında en yeni hizmetleri sunmaktadır.

Quantis, yaşam döngüsü değerlendirmesi (LCA) ve doğal ve sosyal sermaye değerlendirmesi ile alternatif enerji teknolojilerine kıyasla, hıflex konseptinin (bir bütün olarak bireysel bileşenler ve teknoloji dahil) çevresel ve entegre sürdürülebilirlik performansını değerlendirir. https://quantis-intl.com/

Dürmeier GmbH

Mükemmel endüstriyel ekipman terimi-Dürmeier GmbH’yi tanımlamaktadır. Son teknoloji mühendislik, üretim ve montajda mükemmellik sağlar. “Made in Germany” markası altında 40 yılı aşkın deneyim ve güvenilirliği ile Dürmeier, farklı uygulamalar (kimya endüstrisi, madencilik, dökümhaneler, çelik üretimi ve geri dönüşüm) için ekipman sunmaktadır. Konsept geliştirme, tasarım, üretim ve montaj – tüm bu süreçler tek bir şirkette gerçekleşir. Bu durum, mevcut koşullara ve arayüzlere mükemmel uyumu sağlar.

Dürmeier, Santrifüj Partikül Alıcısını besleyen kulenin tepesine parçacıklar için taşıma sisteminin tasarımı ve üretiminden sorumludur. https://www.duermeier.de/en/

İletişim (alfabetik sırayla):·        

  • Barilla

Via Mantova, 166

I-43122 Parma

İlgili: Lucia Alfieri

Tel.: +39 0521 264725

E-Mail: Lucia.Alfieri@barilla.com

  • Dürmeier

Herrenwiesen 8

D-71165 Vaihingen an der Enz

İlgili: Thorsten Dürmeier

Tel.: +4970428225-15

E-mail: Thorsten@duermeier.de·          

  • German Aerospace Center (DLR)

Institute of Solar Research, Solar Tower Systems

Pfaffenwaldring 38-40 D-70569

Stuttgart

İlgili: Miriam Ebert

Tel.: +49 176 31696361

E-Mail: Miriam.Ebert@dlr.de

  • HelioHeat

In der Spöck 12

D-77656 Offenburg

İlgili: Lars Amsbeck

Tel.: +49 179 2036141

E-mail: Lars.Amsbeck@helioheat.de·        

  • John Cockerill

Avenue Greiner, 1

B-4100 Seraing

İlgili: Antoine Guillick

Tel.: +32 (0) 4 242 62 48

E-Mail: antoine.guillick@johncockerill.com·        

  • KT – Kinetics Technology S.p.A. (Project Coordinator)

Viale Castello della Magliana 27

I-00148 ROMA

İlgili: Mr. G. Bertoni

Tel.: +39.6.60216647

E-Mail: G.Bertoni@kt-met.it·         

  • NEXTCHEM

Via di Vannina, 88

I-00156 ROMA

İlgili: A. Salladini

Tel.: +39.06.93567711

E-Mail: A.Salladini@nextchem.it

  • Quantis

Konradstrasse 52

CH-8005 Zürich

İlgili: Tereza Levova

Tel.: +41 44 5520838

E-mail: tereza.levova@quantis-intl.com·    

  • Sugimat

C/Colada d’Aragó

46930 Quart de Poble

E-Valencia

İlgili: Sara Costa

Tel.: 34 96 159 72 30

E-mail: technicaldpt@sugimat.com·         

  • Tekfen

Gürsel Mah. Imrahor Cad. Premier Kampüs

Ofis B Blok No:29/B/101

T-34400 Kağıthane, Istanbul

İlgili: Deniz Akçura

Tel.: +90 212 357 03 03

E-mail: deniz.akcura@tekfen.com.tr

Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.