İnşaat Tedarik Dergisi

İnşaat – Yatırım – Proje – Ulaştırma – Mimarlık – Enerji – Maden – Şantiye

Elazığ’nın bazı ilçelerinde arazi toplulaştırma çalışmaları devam ediyor

Elazığ Uluova, Kovancılar ve Karakoçan ilçelerinde arazi toplulaştırma çalışmaları devam ediyor.

Elazığ ili Elazığ Merkez ilçeye bağlı 32 yerleşim biriminde 19.938 hektar alanda yürütülen Elazığ Uluova Arazi Toplulaştırma ve TİGH Projesi, Kovancılar ve Karakoçan ilçelerine bağlı 28 yerleşim biriminde ve 19.185 hektar alanda yürütülen Elazığ Kovancılar ve Karakoçan AT ve TİGH Projesi ve Elazığ ili Karakoçan ilçesine bağlı 6 yerleşim biriminde 3.500 hektar alanda yürütülen Elazığ 1. Kısım Arazi Toplulaştırma ve TİGH Projesine ait çalışmalar devam ediyor. 

Elazığ Uluova Arazi Toplulaştırma ve TİGH Projesi kapsamında, Elazığ Merkez ilçeye bağlı 32 yerleşim biriminde toplam 19.938 hektar alanda yürütülen arazi toplulaştırma çalışmaları neticesinde; söz konusu alanda toplulaştırma öncesi parsel sayısı 32.538 adet iken, toplulaştırma sonrası 19.106 adet parsele dönüştürülmüştür. Dolayısıyla % 41 oranında toplulaştırma sağlanmıştır.  Aynı proje sahasında toplulaştırma öncesi ortalama parsel büyüklüğü 6,13 dekar iken, toplulaştırma sonrası parsel büyüklükleri ortalama 10,44 dekara çıkarılmıştır. 22 yerleşim yerinde tapu tescilleri yapılarak yeni tapular dağıtıldı. 10 yerleşim yerinde ise parselasyon planı çalışmaları devam etmektedir. Söz konusu iş kapsamında 758 km tarla içi yol yapılmıştır.

Elazığ Kovancılar ve Karakoçan AT ve TİGH Projesi kapsamında, Elazığ Kovancılar ve Karakoçan ilçelerine bağlı 28 yerleşim biriminde toplam 19.185 hektar alanda yürütülen arazi toplulaştırma çalışmaları neticesinde; 17 yerleşim yerinde tapu tescilleri yapılarak yeni tapular dağıtıldı, 11 yerleşim yerinde ise parselasyon planı çalışmaları devam etmektedir. Söz konusu iş kapsamında 500 km tarla içi yol yapılmıştır.

Elazığ 1. Kısım Arazi Toplulaştırma ve TİGH Projesi kapsamında Elazığ ili Karakoçan ilçesine bağlı Sarıcan Beldesi ile Bulgurcuk, Altınoluk, Gölpınar, Kalkankaya, Bahçecik köyleri ile beraber toplamda 6 yerleşim biriminde toplam 3.500 hektar alanda yürütülmektedir. Hâlihazır harita yapımına esas Ortofoto görüntülerin kıymetlendirmesi tamamlandı. Toprak etüt çalışmaları ile kadastro çalışmaları devam etmektedir.

Söz konusu her üç projeye ait arazi toplulaştırma çalışmalarının 2021 yılında tamamlanmasına yönelik çalışmalarımız yoğun bir şekilde devam etmektedir.

Arazi toplulaştırma çalışmalarının amacı; Tarım işletmelerinin sahip oldukları küçük, parçalı ve dağınık arazileri modern tarım işletmeciliğine göre yeniden düzenleyerek, daha az zaman, iş gücü ve sermaye kullanımı sağlamak, üretim faktörlerinden en iyi biçimde yararlanarak tarımsal üretimi ve tarım işletmelerinin verimliliğini artırmak ve kırsal kesimdeki nüfusun hayat standartlarını yükseltmektir. 

Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.