İnşaat Tedarik Dergisi

İnşaat – Yatırım – Proje – Ulaştırma – Mimarlık – Enerji – Maden – Şantiye

DSİ Hatay’a İki Tesis Kazandırıyor

Yer altı suyunun rezerv ve kalite açısından korunması ve özellikle temiz içmesuyu sağlanması maksadıyla Yeraltı Barajları ve Yeraltı Suyu Suni Besleme Projeleri’nin inşa edilmesine başlandı. 

Hatay Reyhanlı ve Serinyol ilçelerinde iki farklı Yeraltı Barajı’nda çalışmalar devam ediyor.  “Yeraltı Barajları ve YAS Suni Besleme Projeleri, yeraltı suyu akımına karşı geçirimsiz bir perde oluşturmak suretiyle genellikle topoğrafyanın ve jeolojinin uygun olduğu vadi alüvyonlarında veya sahil akiferlerinde inşa edilmektedir. Bu projeler, daha düşük maliyetle faydaya dönüşmektedir. Buharlaşmaya bağlı su kaybı söz konusu değildir. Kamulaştırma maliyeti bulunmamaktadır. Çevre dostu olan Yeraltı Barajları, kısa sürede ve düşük maliyetlerle inşa edilmekte ve vatandaşlarımızın hizmetine sunulabilmektedir.

Hatay Kırıkhan Ceylanlı Yeraltı Barajı İnşaatı işi ile Gündüzlü Deresi’nin yıllık 1,395 hm3 suyu derive edilerek, Amik Ovası’nda yeraltı sulamaları neticesinde düşen yeraltı suyu seviyesinin beslenmesi ve yeniden dengeye getirilmesine katkı sağlanması amaçlanmaktadır. Söz konusu işte yapım çalışmaları devam etmekte olup bugün itibariyle kazı-dolgu işleri ve harçlı pere işleri tamamlanmış ve fiziki gerçekleşme % 60’a ulaşmıştır.

Hatay Antakya Serinyol Yeraltı Barajı İnşaatı işinde de çalışmalarımız tüm hızıyla devam etmektedir. Söz konusu projenin tamamlanmasıyla birlikte; düşen yeraltı su seviyemizi artırıp,  yer altı suyu ile ürünlerini sulayan çiftçilerimizin ürünlerinin güvence altına alınması hedeflenmektedir Çalışmalar kapsamında kazı-dolgu işleri tamamlanmış ve böylece fiziki gerçekleşme %48’e ulaşmıştır.

Yeraltı Barajları İle Dekar Başına 1.188 TL Gelir Artışı

Bu iki Yeraltı Barajımızda depolanacak su ile toplamda 5 bin 114 dekar tarım arazisinin sulanması hedeflenmektedir.

Hatay Kırıkhan Ceylanlı Yeraltı Barajı ve Antakya Serinyol Yeraltı Barajı’nın tamamlanması ile 2021 birim fiyatları ile dekar başına 1.188 TL gelir artışı sağlanacak.  Ülke ekonomisine de toplamda yıllık 6 milyon 72 bin 875 TL katkı sağlanması hedefleniyor

Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.