İnşaat Tedarik Dergisi

İnşaat – Yatırım – Proje – Ulaştırma – Mimarlık – Enerji – Maden – Şantiye

EIT InnoEnergy, iklim nötrlüğünü hızlandırmak için yeni bir girişimini duyurdu

Breakthrough Enerji tarafından desteklenen “Avrupa Yeşil Hidrojen Hızlandırma Merkezi (EGHAC)”, Avrupa’nın sıfır karbon salınımlı kıta hedefini 2050 yılına kadar gerçekleştirmede kilit rol oynayacak.

Avrupa’da sürdürülebilir enerjide inovasyon ve girişimciliğin önde gelen destekleyicisi olan EIT InnoEnergy, 2025 yılına kadar yıllık 100 milyar Euro’luk yeşil hidrojen ekonomisinin gelişimini desteklemek amacıyla eşi görülmemiş bir girişim olan “Avrupa Yeşil Hidrojen Hızlandırma Merkezi’ni (EGHAC)” başlattı. Merkez, yeşil hidrojen değer zincirinde yarım milyon kişiye doğrudan ve dolaylı istihdam yaratabilecek. Merkez, temiz enerji geleceğine geçişi hızlandırmak için Bill Gates ve dünyanın en iyi teknoloji ve iş liderlerinin kurduğu Breakthrough Energy tarafından destekleniyor.

Yeşil hidrojen, Avrupa’nın enerji sektörünü dönüştürmede kilit bir itici güç ve büyük ölçekli endüstrinin karbondan arındırılması için bir katalizördür. Kanıtlanmış düşük emisyonlu güç kaynağı olarak yeşil hidrojen, AB’nin iklim açısından nötr ekonomisinin merkezi bir parçası olmak için idealdir. Kıtanın her yıl 320 milyar Euro’nun üzerinde fosil yakıt ithalatına olan bağımlılığını azaltarak stratejik özerklik sağlamasına yardımcı olur. Bu potansiyeli karşılamak, yenilik ve üretim kapasitesini hızlandırmak için, Avrupa’nın bir yatırım ortamı yaratması gerekiyor. “Avrupa Yeşil Hidrojen Hızlandırma Merkezi’ni (EGHAC)”, Avrupa çapında büyük ölçekli endüstriyel projeler sunmak için gigawatt ölçeğinde yeşil hidrojen üretimini hızlandırmayı vaat ediyor. EGHAC, Avrupa’nın yeşil hidrojen ekosisteminde kilit bir aktör olmaya çalışacak ve Avrupa’nın 2050 vizyonuna ulaşmak için bu alandaki mevcut projelerle iş birliği içinde çalışacaktır.

En acil kısa vadeli öncelikler arasında, enerji yoğun endüstriyel uygulamalarda (çelik, çimento, kimyasallar), ağır taşımacılıkta (denizcilik ve ağır nakliye) ve gübrelerde hidrokarbonların önemli ölçüde yer değiştirmesine neden olacak karbon yayan teknolojiler ile yeşil hidrojen arasındaki fiyat farkını kapatmaktır. Yeşil hidrojen aynı zamanda enerjiyi depolamak için de kullanılabilir, bu da onu uçucu yenilenebilir kaynakların, özellikle rüzgar ve güneş enerjisinin genişlemesi için önemli bir kolaylaştırıcı yapmaktadır.

EIT InnoEnergy İcra Kurulu Üyesi Jacob Ruiter şunları söyledi: “Avrupa’nın 2050’ye kadar Sıfır Karbon Salınımlı Kıta olma hedefine ulaşması için, yeşil hidrojenin ticarileştirilmesi hayati önem taşımaktadır. Basitçe söylemek gerekirse, ağır sanayi ve ağır taşımacılığın karbondan arındırılmasının daha iyi bir yolu yoktur. Aynı zamanda yeşil hidrojen depolama yoluyla şebeke esnekliğini desteklemede de önemli bir rol oynar.”

Endüstriyel projelerin teşvik edilmesi ve birlikte oluşturulması, diğer endüstriyel ve enerji değer zincirleriyle bağlantı kurulması, teknoloji geliştirmenin hızlanması, pazar büyümesinin teşvik edilmesi, toplumsal kabul ve beceri açığına yönelik çalışmalar yapmak “Avrupa Yeşil Hidrojen Hızlandırma Merkezi’nin (EGHAC)” hedefleri arasında yer almaktadır.

Ulaşım, güç ve endüstriyel uygulamalar için verimli pillere olan ihtiyaç hızla artıyor. EIT InnoEnergy, Avrupa’da uzmanlaşmış endüstriyel değer zincirleri geliştirmek için oldukça başarılı bir plan haline gelen ve rekor hızda müthiş ekonomik etki sağlayan Avrupa Pil Birliği’ne (EBA) liderlik etmektedir. Pil Endüstrisinin 2025’ten itibaren yıllık piyasa değerinin 250 milyar € olacağı tahmin edilmektedir. Avrupa için, temiz bir enerji geçişi ve rekabetçi bir endüstri için eksiksiz bir yerli pil değer zincirinin kurulması zorunludur.

EIT InnoEnergy’nin başarısının anahtarı, enerji dönüşümünün merkezinde faaliyet göstererek, çok iddialı hedeflere ulaşmak için yenilikçileri, girişimcileri, yatırımcıları ve diğer kilit paydaşları buluşturmasıdır.

EIT InnoEnergy İcra Kurulu üyesi Jacob Ruiter ayrıca “Avrupa Yeşil Hidrojen Hızlandırma Merkezi’ne (EGHAC)” Breakthrough Energy’nin desteğiyle öncülük etmekten mutluluk duyuyoruz ve mümkün olan en kısa sürede yeşil hidrojenin maliyetini düşürmek, pazar alımını teşvik etmek ve güçlü bir Avrupa yeşil hidrojen değer zinciri oluşturmak için ciddiyetle çalışmayı dört gözle bekliyoruz. Bu konuda hızlı olmak çok önemli.” dedi.

Breakthrough Energy Kıdemli Müdürü Ann Mettler: “Avrupa Birliği’nin Yeşil Anlaşması, Avrupa Yeşil Hidrojen Hızlandırma Merkezi için mükemmel bir hızlandırıcıdır. Politik ivmeyi temel alan merkez, Avrupa endüstrisinin derin karbondan arındırılması için itici güç olarak yeşil hidrojeni kullanacak. Bu arka plana karşı, büyük ölçekli projelere öncülük edecek bir boru hattı oluşturacak, yeni nesil kamu-özel ortaklıkları başlatacak ve mega-gigawatt’lara teslimat hızını artıracak.” dedi.

Yapılan araştırmalar, Türkiye’de hidrojenin enerji kalemlerindeki payının %1’e ulaşmasının 2030’ları bulacağını düşünülürken, hidrojen enerjisinin toplam enerji tüketimindeki payının arttırılması için kısa dönemde ArGe ve kurumsal yapılarının güçlendirilmesi, daha uygulamaya yönelik deneme projelerinin öne çıkarılması hedeflenmektedir. Bu kapsamda daha fazla ArGe fonunun hidrojen enerjisi teknolojilerine ayrılması, yol haritalarının çıkarılması ve teşvik mekanizmalarının kamu, sanayi ve üniversite iş birliği ile çözülmesi, ve bu alandaki startup desteklerinin arttırılması önemli olacaktır.

EIT InnoEnergy, yer aldığı ülke merkezlerinde tüm girişim ekosistemini destekler. Türkiye’de, tek ve resmi partneri olduğu Sabancı Üniversitesi Inovent ile birlikte girişimlerin büyümesine ve hedeflerine ulaşmasına yardımcı olan EIT InnoEnergy, geçtiğimiz yıl Sabancı Üniversitesi Inovent’in aracılığıyla tanıştığı “DUCKT” adlı girişime yatırım yaptı. DUCKT, EIT InnoEnergy’nin Türkiye’de yatırım yaptığı ilk girişim oldu. DUCKT, dünyanın ilk evrensel ve özel mikromobilite şarj altyapısıdır. DUCKT, tak-çalıştır adaptörü ve istasyonlarıyla, marka ve modelden bağımsız olarak scooter pazarının tamamına park etme, güvenli bir şekilde kilitleme ve şarj etme hizmeti sunuyor. Daha fazla bilgi için buradaki adresi ziyaret edebilirsiniz: https://duckt.app/

EIT InnoEnergy Hakkında

EIT InnoEnergy, Avrupa çapında sürdürülebilir enerjide yenilik ve girişimcilik için lider bir kuruluştur.

InnoEnergy, sürdürülebilir enerji ile ilgili yaklaşık 300 girişime yatırım yapmış ve katma değerli hizmetler sağlamıştır. Bu girişimlerin 20’den fazlası hidrojen değer zincirinde, 40’dan fazlası ise yeşil hidrojenin önemli bir bileşeninin yenilenebilir üretimi ile alakalıdır.

EIT InnoEnergy, AB Komisyonu’nun yetkilendirmesi ile güçlü ve rekabetçi bir Avrupa pil endüstrisi oluşturmak için 2017’de Avrupa Komisyonu tarafından kurulan Avrupa Pil Birliği’ne de liderlik etmektedir. EGHAC girişimi ile liderliğini yeşil hidrojen devriminde de sürdürmeyi hedefliyor.

EIT InnoEnergy, sürdürülebilir enerjide 600’den fazla ortaktan oluşan benzersiz ekosisteminden yararlanarak yeniliğe destek verir ve yatırım yapar. EIT InnoEnergy 2010 yılından bu yana yaptığı 560 milyon € yatırımına 4 milyar € daha eklemeyi hedefliyor.

2010 yılında kurulan EIT InnoEnergy, Avrupa Yenilik ve Teknoloji Enstitüsü (EIT) tarafından desteklenmektedir

https:/innoenergy.com/

Breakthrough Energy Hakkında

Breakthrough Energy, 2050’ye kadar sıfır karbon salınımlı kıta hedefine ulaşmak için ihtiyaç duyulan teknolojileri ölçeklendirmeye yönelik, ortak taahhütlü politika çabaları üretmek için yatırım fonları, kar amacı gütmeyen kuruluşlar, hayırsever programlar ve girişimler ağıdır. 2015 yılında Bill Gates ve iklim değişikliğinin hızlanmasının etkilerinden endişe duyan özel yatırımcılardan tarafından kurulmuş küresel bir grup olan Breakthrough Energy, Gates’in dünya çapında sağlık, eğitim ve kamu refahını dönüştürmek için kullandığı kanıtlanmış kamu-özel ortaklıkları modelini temel almaktadır. Breakthrough Energy, yeni net sıfır enerji teknolojilerinin geliştirilmesini teşvik etmekte, laboratuvardan pazara yenilikleri hızlandıran politikaları desteklemekte ve temiz enerji yatırımını genişletmek ve geliştirmek için hükümetleri, araştırma kurumlarını, özel şirketleri ve yatırımcıları bir araya getirmektedir.

Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.