İnşaat Tedarik Dergisi

İnşaat – Yatırım – Proje – Ulaştırma – Mimarlık – Enerji – Maden – Şantiye

Türk insanının en önemli tasarruf yapma amacı yüzde 50 ile konut sahibi olmaktır.

BİREVİM Genel Müdürü Mahir Orak

BİREVİM, “180 Günde Tasarruf Seferberliği” kapsamında Türkiye’nin “tasarruf finansı” haritasını çıkartıyor. Bu amaçla, Türkiye temsili genel ve iller bazlı olmak kaydıyla ayrı ayrı gerçekleştirilen “Tasarruf ve Finans Davranışlarına Yönelik Tutum Araştırmaları” projesinde, şu ana kadar Türkiye geneli ve 8 ilin özel araştırmaları sonuçlandırıldı. Türkiye temsili ve Ankara, İzmir, Bursa, Konya, Samsun, Trabzon, Giresun ve Adıyaman özel araştırmalarında ilginç sonuçlar elde edildi.

  • Türk insanının en önemli tasarruf yapma amacı yüzde 50 ile konut sahibi olmaktır. Bunu yüzde 22 ile araba sahibi olmak takip etmektedir.
  • Türkiye genelinde tasarruf yapma oranı yüzde 72’dir. Araştırma yapılan iller arasında, Tasarruf yapanların en yüksek olduğu iller sırasıyla; İzmir, Adıyaman ve Ankara olarak tespit edilmektedir.
  • Türkiye genelinde banka vadesiz mevduat hesabı kullanma oranı yüzde 40; vadeli mevduat kullanma oranı ise yüzde 23’tür. Tasarruf araçları arasında altın yüzde 22 ve evde nakit yüzde 12 oranında kullanılmaktadır.
  • İnsanımızın ülke genelinde kişi başı aylık tasarruf miktarı ortalaması 719 TL ve imkanların zorlanması halinde tasarruf edilebilecek aylık kişi başı miktar ise ortalama 657 TL’dir. Araştırma yapılan iller içerisinde yer alan Bursa ve Trabzon’da, aylık tasarruf miktarı Türkiye ortalamasının oldukça üzerindedir.
  • Türk insanın yatırım için kullandığı araçlar, açık ara denebilecek farklarla konut ve otomobildir.
  • Türkiye genelinde toplam borçluluk oranımız yüzde 23,5 çıkmıştır. Başka bir ifadeyle, yaklaşık her 4 kişiden 1’i borçludur. Araştırma yapılan iller içerisinde kişi başı ortalama borç tutarının en yüksek olduğu il Bursa iken, en düşük olduğu il Trabzon olarak tespit edilmektedir.
  • Kredi kullanmama oranımız yüzde 36 ve kredi dışı borçluluk oranımız ise yüzde 11’dir. Konya, İzmir ve Samsun’da kredi dışı borç kullananların oranı Türkiye’ye göre daha yüksektir.
  • Türkiye genelinde Tasarruf Finansı yönteminin bilinirlik oranı yüzde 40 çıkmıştır.

Geliştirdiği özgün ve sürdürülebilir “Birlikte Tasarruf Finansı” yöntemiyle sektörünün lokomotif gücü haline gelen “BİREVİM”; ilan ettiği Tasarruf Seferberliği kapsamında Türkiye’nin tasarruf finansı haritasını çıkartıyor.

Marka, Akademetre araştırma şirketi işbirliğinde, ilkini Türkiye genelinde ülke temsili olarak gerçekleştirdiği “Tasarruf ve Finans Davranışlarına Yönelik Tutum Araştırmaları”nda, Ankara, İzmir, Bursa, Konya, Samsun, Trabzon, Giresun ve Adıyaman olmak üzere 8 ili tamamladı.BİREVİM ayrıca, araştırma yaptığı her ilin sonuçlarını “Kırmızı Tim” iletişim ve farkındalık projesiyle illerde kamuoyuna duyuruyor.

Mahir Orak: “Türkiye genelinde tasarruf yapma oranı yüzde 72 çıktı. Şu ana kadarki 9 araştırmamızdan çıkan bu ve başka sonuçlar ne kadar doğru yolda olduğumuzu gösteriyor.”

Konuyla ilgili bir açıklama yapan BİREVİM Genel Müdürü Mahir Orak“Tasarruf Seferberliği İlanı”; “Tasarruf ve Finans Davranışlarına Yönelik Tutum Araştırmaları”, “Kırımızı Tim Motivasyon Gezileri” gibi uygulamaların, Tasarruf Finansı sektörü için bir ilk olduğunun altını çizerek; “Türkiye temsili araştırmamızın önemli sonuçlarından birisi, Türkiye genelinde tasarruf yapma oranı yüzde 72 çıkmasıdır. Geri kalan yüzde 28’lik kısım ise, imkanlarını zorlamaları durumunda tasarruf edebileceklerini belirtmişlerdir. BİREVİM olarak bizim en önemli hedefimiz, ‘tasarrufun bir finans aracı olduğu’ gerçeğinin insanımız tarafından daha fazla fark edilmesine ya da hatırlanmasına vesile olmaktır. Şu ana kadarki 9 araştırmamızdan çıkan sonuçlar ne kadar doğru yolda olduğumuzu gösteriyor. Elbette iyileştirilmesi gereken unsurlar var ama insanımızın tasarruf bilinci konusunda ulaştığı noktada payımızın olduğunu düşünüyoruz.” dedi.

Türk insanın tasarruf amaçları, yatırım amaçlarına paralel çıktı. Bu sonuç bile, insanımızın tasarrufu bir yatırım aracı olarak görmeye başladığını gösteriyor.

Türkiye temsili genel araştırma hakkında bilgiler de veren Orak, sözlerine şöyle devam etti: “Türk insanının en önemli tasarruf yapma amacı yüzde 50 ile konut sahibi olmaktır. Bunu yüzde 22 ile araba sahibi olmak takip ediyor. Türkiye genelinde banka vadesiz mevduat hesabı kullanma oranı yüzde 40vadeli mevduat kullanma oranı ise yüzde 23’tür. Tasarruf araçları arasında altın yüzde 22 ve evde nakit ise yüzde 12 oranında kullanılıyor. İnsanımızın ülke genelinde kişi başı aylık tasarruf miktarı ortalaması 719 TL ve imkanların zorlanması halinde tasarruf edilebilecek aylık kişi başı miktar ise ortalama 657 TL’dir. Türk insanın yatırım için kullandığı araçlar, açık ara denebilecek farklarla konut ve otomobildir. Yani tasarruf amaçlarına paraleldir. Bu sonuç bile, insanımızın tasarrufu bir yatırım aracı olarak görmeye başladığını gösteriyor. Türkiye genelinde toplam borçluluk oranımız yüzde 23,5 çıkmıştır. Başka bir ifadeyle, yaklaşık her 4 kişiden 1’i borçludur. Ama bu aynı zamanda her 4 kişiden 3’ünün borcu olmadığını gösteriyor ki bu oldukça iyi bir sonuçtur. Kredi kullanmama oranımız yüzde 36 ve kredi dışı borçluluk oranımız ise yüzde 11’dir. Bir başka önemli sonuç ise, Türkiye genelinde Tasarruf Finansı yönteminin bilinirlik oranıdır. Tanım verilmeden yüzde 10 ve tanım verildikten sonra yüzde 40 çıkmıştır.”

Konyalılar “iş kurma”; Samsunlular “tatil”… Ama tüm 8 ilde de “ev sahibi olma” ilk sırada

Şu ana kadar gerçekleştirilen yerel araştırmaların önemli sonuçlarına da değinen Orak şu bilgileri verdi: “Örneğin Konya insanı iş kurmayı önemli bir tasarruf yapma aracı görürken; Samsunlulartatil yapmayı bir tasarruf amacı olarak görmekte. Ama tüm 8 ilde de ev sahibi olma ilk sırada çıkan tasarruf nedeni. Tasarruf aracı olarak Ankaralılar evde nakit tutmayı daha çok seviyor. Altına en çok İzmir ve Adıyamanlılar meyilli. Trabzonlularda ise katılım bankacılığı terhinde yüksek oran görülüyor.”

En genç ilk borç yaşı İzmir’de; en genç tasarrufa başlama yaşı ise, 25-26 ile Konya, Trabzon ve Giresun’da…

Tasarrufa başlama ve ilk borç alma yaşları gibi pek bilinmeyen sonuçlara da değinen Mahir Orak, şunları söyledi: “En genç tasarrufa başlama yaşı, 25-26 ile KonyaTrabzon ve Giresun’undur. Diğer 5 il ise 28-30 yaş bandındadır. En geç ilk borçlanma yaşı 33-34 ile Samsun, Ankara, Adıyaman ve Bursa’da çıktı. En genç ilk borç yaşı ise 22 ile İzmir’de. Diğer iller ise şöyle sıralandı: Trabzon 25Giresun 27Konya 28…”

En az krediyi Trabzon ve Konya kullanıyor; en fazla ise Ankara…

Araştırmalardan çıkan bir başka önemli sonuç ise, kredi kullanmama oranlarıdır. Bu konuda da bilgiler veren Orak; “Araştırma yapılan illerin en yüksek kredi kullanmama oranlarıyüzde 85 ile Trabzon ve yüzde 77 ile Konya’dan çıkmıştır. En düşük orana ise, yüzde 45 ile Ankara sahiptir. Başka bir ifadeyle en yüksek kredi kullanım oranı, yüzde 55 ile Ankara’dadır. Araştırma yapılan tüm illerde kredi kullanmama oranının Türkiye ortalamasının epey üstünde çıkması bir başka ilginç nokta oldu.” dedi.

Pandemi ve tasarruf

8 ilin kişi başı tasarruf oranları ve pandemi sürecinden etkilenme oranlarına da değinen Orak; şöyle devam etti: “En yüksek kişi başı aylık tasarruf miktarına1645 TL ile Bursa ve en düşük kişi başı aylık tasarruf miktarına490 TL ile Adıyaman sahiptir. En yüksek miktarda Bursa’yı, 1306 TL ile Trabzon izlemiştir. İmkanların zorlanması halinde tasarruf edilebilecek aylık kişi başı miktarda ise, 1265 TL ile yine en yüksek Bursa ve 341 TL ile en düşük Trabzon çıkmıştır. Pandeminin etkileri konusunda ise, Konya yüzde 77,5 ile tasarrufları en çok azaldığını düşünen il oldu. Konya’yı, yüzde 68 ile Bursa izledi. Pandemiden dolayı tasarruflarının azaldığını düşünenlerinen düşük oranı, yüzde 13 ile Trabzon’dan çıktı. Bu kriterde, Trabzonluların yüzde 75’in ve Adıyamanlıların yüzde 63’ünün bu dönemde tasarruflarının artığını düşünmeleri dikkat çekici bir sonuç oldu.

Tasarrufun en yüksek olduğu 3 il: İzmir, Adıyaman ve Ankara

Konuşmasının sonunda iller arasında da önemli karşılaştırmalı verilere dikkat çeken BİREVİM Genel Müdürü Mahir Orak, sözlerini şöyle tamamladı: “Araştırma yapılan iller arasında, tasarruf yapanların en yüksek olduğu iller sırasıyla; İzmir, Adıyaman ve Ankara olarak tespit edilmektedir. Araştırma yapılan iller içerisinde yer alan Bursa ve Trabzon’da, aylık tasarruf miktarı Türkiye ortalamasının oldukça üzerindedir. Araştırma yapılan iller içerisinde kişi başı ortalama borç tutarının en yüksek olduğu il Bursa iken, en düşük olduğu il Trabzon olarak tespit edilmektedir. Konya, İzmir ve Samsun’da kredi dışı borç kullananların oranı Türkiye’ye göre daha yüksektir.”

BİREVİM Hakkında:

Tasarrufun bir finans aracı olarak kullanıldığı, tümüyle özgün bir iş modeli olan “Birlikte Tasarruf Finansı” yöntemiyle çalışan BİREVİM firması, 2016 yılında kurulmuştur. Bir finans şirketi olarak kurulduğu 4 yıl gibi kısa bir zamanda sektörünün lokomotif markası haline gelen BİREVİM; bireysel girişimci olarak da tanımladığı tasarruf sahiplerinin, başta ev, araba olmak üzere, tüm temel ve dönemsel ihtiyaçlarını karşılayabilmeleri için, kendi geliştirdiği insan merkezli sosyal finans anlayışı çerçevesinde çözümler üretmektedir. Üretilen bu çözümlerde, Türkiye şartlarında olabilecek en kısa sürelerde, tasarruf sahiplerinin bütçelerine en uygun koşullarla ve tamamen kendilerinin belirledikleri taksit oranlarıyla karşılamalarına vesile olmak esastır. BİREVİM’in geliştirdiği insan merkezli sosyal finans modeli olan “Birlikte Tasarruf Finansı” yönteminin temel hedefi; ülkemizdeki tasarruf sahiplerinin sayısının hızla artırılması ve güçlerinin, borca dayalı olmayantasarruf ve varlık temellikitlesel bir şekilde birleştirilmesidir. Marka, bu yılın Ağustos ayı sonu itibariyle, 2 bin 500 adede ulaşan tasarruf finansı teslimatıyla, alanında yeni bir ilke imza atmıştır. Ayrıca, ekonomik açıdan geleneksel olarak durgun geçen yaz döneminde, toplamda 5 bin adedeulaşan teslimat ve 20 bin adede yakın yeni sözleşme sayısıyla, sürdürülebilir büyüme yolculuğuna sağlam adımlarla devam etmektedir. Ve sadece 4 yıl içinde, sektördeki her 3 müşteriden 1’inin ev ve arabasına kavuşmasına vesile olmuş ve sektörde çok uzun süredir faaliyet gösteren rakiplerinin aylık teslimat adetlerine ulaşmıştır. Markanın 2020 yılsonu temel hedeflerinden birisi, ortalama 35 bin yeni sözleşme sayısına ulaşmaktır.

Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.