İnşaat Tedarik Dergisi

İnşaat – Yatırım – Proje – Ulaştırma – Mimarlık – Enerji – Maden – Şantiye

Toksik Çalışma Kültürü Çalışanların İş Değiştirmesine Neden Oluyor

Ülkemizin mavi yaka ve ara kademe pozisyonlarda en büyük dijital istihdam platformu Eleman.net, 2 bin 371 kişinin katılımıyla gerçekleştirdiği ‘toksik çalışma kültürü’ anketinin sonuçlarını açıkladı.

Anket; son yıllarda çalışanların işten ayrılmasında en büyük etkenlerden olan toksik çalışma kültürü ve bunun sebepleri üzerine önemli verileri ortaya koydu.

Eleman.net, günümüzde çalışanların işten ayrılmasında önemli etkenlerin başında gelen toksik çalışma kültürü üzerine bir anket gerçekleştirdi. Ankette sorulan; “Çalıştığınız şirkette toksik, zorba iş arkadaşlarınız ve yöneticileriniz olduğunu düşünüyor musunuz?”, “Toksik çalışanlar ve yöneticiler sizin işinizi yapmanızı nasıl etkiliyor?”, “Size göre şirketlerde en fazla kim toksik iş ortamını yaratıyor?”, “Çalışma arkadaşlarınızdan çoğunun motivasyonsuz ve işini sevmeyerek çalıştığını düşünüyor musunuz?”, “Bulunduğunuz departmanda sürekli bir çalışan sirkülasyonu var mı?”, “Şirketinizde iletişim eksik mi?” sorularına farklı sektör ve meslek gruplarından binlerce çalışan oy kullandı. Çalışanların toksik iş ortamlarının yaratılmasında en büyük şikayeti ise yöneticiler oldu.

“Toksik çalışanlar ekip ruhunu bozuyor”
İş süreçlerinin sürdürülebilir ve verimli olmasında çalışma ortamları büyük önem taşıyor. Çalışanların ve yöneticilerin toksik iletişim kurduğu çalışma ortamları ise negatif bir ortama zemin hazırlayıp verimliliği ve motivasyonu düşürürken aynı zamanda işten ayrılmalara da neden oluyor. Eleman.net bu doğrultuda hazırladığı ankette “Çalıştığınız şirkette toksik, zorba iş arkadaşlarınız ve yöneticileriniz olduğunu düşünüyor musunuz?” sorusuna çalışanların yüzde 44,6’sı ‘Evet’ cevabını verirken, yüzde 40’ı ‘Hayır’, yüzde 15,4’ü de ‘Fikrim yok’ yanıtını verdi.  Ankette yer alan “Toksik çalışanlar ve yöneticiler sizin işinizi yapmanızı nasıl etkiliyor?” sorusuna ise çalışanların yüzde 32,5’i ‘Bir etkisi olmuyor’, yüzde 22,2’si ‘Daha az çalışma isteği duyuyorum’, yüzde 20,5’i ‘Yeni bir şeyler üretme isteğim azalıyor’, yüzde 19,8’i ‘Sürekli yeni iş imkanları bakıyorum’ cevabını verirken yüzde 5’i de ‘İşimi tamamlamak istemiyorum cevabını verdi. Konuyla ilgili değerlendirmelerde bulunan Eleman.net CEO’su Murat Günay “Toksik davranışlar her zaman için problemleri doğuruyor. Özellikle son yıllarda giderek artan toksik davranış kültürü iş yaşamını önemli derecede etkiliyor. Bir yandan ekip ruhunu bozması, diğer yandan motivasyonu ve verimliliği düşürmesi, işlerin yetişmemesine, çalışanların memnuniyetsiz olmasına, iş yapma heveslerinin düşmesine ya da yeni fırsatları değerlendirerek işten ayrılmalarına neden oluyor. Bu durumun en negatif etkisi, yüksek öneme sahip çalışanların işten ayrılması olarak şirketlere yansıyor” dedi.Toksik çalışma ortamını yöneticiler yaratıyor
Çalışanların işten ayrılma nedenlerine dair önemli veriler sunan anket, çalışanların ‘toksik çalışma kültürü’ konusunda en büyük şikayetin yöneticiler olduğunu da ortaya koydu. “Size göre şirketlerde en fazla kim toksik iş ortamını yaratıyor?” sorusunu yanıtlayan çalışanların yüzde 33’ü ‘Yöneticiler ve müdürler’, yüzde 25’i ‘Çalışma arkadaşları’, yüzde 20’si ‘Hiçbiri’, yüzde 15’i ‘Hepsi’, yüzde 7’si de ‘Direktörler ve genel müdürler’ cevabını verdi. Yöneticilerin ekip ruhunu canlandırmada ve sağlıklı iş ortamlarının hazırlanmasında önemli rolleri olduğuna değinen Günay, “Toksik çalışma kültürü sadece çalışanların işten ayrılmalarına sebep olmuyor aynı zamanda şirketlere önemli bir finansal yük de getiriyor. Yaşanan sirkülasyonda tekrar yeni bir çalışanın aranması, bulunması ve işe alındıktan sonra süreçlere adapte olması derken verimlilik düşüşü ve doğal olarak şirket karlılığı da düşüyor. Bu nedenle şirketlerin yönetici seçimlerinde ‘iletişim’ yönü kuvvetli, toksik davranışlardan uzak yöneticileri seçmeye önem vermeleri gerekiyor. Aynı zamanda yöneticilerin de çalışma ortamlarında memnuniyetsiz tavırları olan, arkadaşlarının motivasyonunu düşüren ve iş süreçlerinin aksamasına neden olan çalışanlar yerine ekip çalışmasına uyumlu, motivasyonu yüksek çalışma arkadaşları ile devam etmeleri sürdürülebilir çalışma ortamları için önem taşıyor” dedi.

Çalışanlar motivasyona ihtiyaç duyuyor

Eleman.net’in çalışanlara motivasyon odaklı yönelttiği “Çalışma arkadaşlarınızdan çoğunun motivasyonsuz ve işini sevmeyerek çalıştığını düşünüyor musunuz?” sorusuna katılımcıların yüzde 53’ü ‘Evet’, yüzde 25,3’ü ‘Hayır’, yüzde 21’i de ‘Fikrim yok’ yanıtını verdi. İşten ayrılmalar üzerine sorulan “Bulunduğunuz departmanda sürekli bir çalışan sirkülasyonu var mı?” sorusuna verilen yanıtların yüzde 54’ü ‘Evet’, yüzde 26’sı ‘Hayır’, yüzde 20’si ise ‘Fikrim yok’ olurken; “Şirketinizde iletişim eksik mi?” sorusuna verilen yanıtların yüzde 46’sı ‘Evet’, yüzde 38’i ‘Hayır’, yüzde 16’sı ise ‘Fikrim yok’ oldu. Sirkülasyon ve motivasyon konularının önemli olduğu ve şirketlerin üzerine eğilmesi gerektiğinin altını çizen Eleman.net CEO’su Murat Günay, “Anketimiz çok önemli verileri ortaya koydu. İnsanların motivasyonsuz ve işini sevmeyerek yapması aynı zamanda işlerine devam etmemelerinde önemli bir paya sahip. Bu nedenle şirketlerin sadece toksik olmayan ortamlar yaratmaya değil aynı zamanda motivasyon artıcı çalışmalara da odaklanması gerekiyor. İş yerleri çalışanlarına ne kadar pozitif çalışma olanakları sunarsa bu doğrultuda işten ayrılma sirkülasyonu da azalacaktır” dedi.

Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.