İnşaat Tedarik Dergisi

İnşaat – Yatırım – Proje – Ulaştırma – Mimarlık – Enerji – Maden – Şantiye

NACE Kodlarına Göre Endüstriyel Su Kullanım Verimliliği Projesi çalışmaları başlıyor

28.01.2021 tarihinde “NACE Kodlarına Göre Endüstriyel Su Kullanım Verimliliği Projesi” işe başlama tutanağı T.C. Tarım Ve Orman Bakanlığı Su Yönetimi Genel Müdürlüğü ve İO Çevre Çözümleri Araştırma Geliştirme Ltd. Şti. arasında imzalanarak, çalışmalar başladı.

Ülke ölçeğinde planlanan proje ile, Nehir Havza Yönetim Planları kapsamında endüstriyel su kullanım verimliliğine ilişkin ülke genelinde faaliyette bulunan sanayi tesislerine karşılık gelen NACE kodları bazında, su kullanım verimliliğinin iyileştirilmesi hedeflenmektedir. Bu kapsamda sanayinin farklı alt sektörlerinde su kullanımının ve atıksu oluşumunun azaltılması için su verimliliği potansiyelinin ve bunun hayata geçirilebilmesi için uygulanacak Mevcut En İyi Tekniklerin (MET) belirlenmesi gerekmektedir. Proje ile, gerek saha gerekse literatür çalışmaları değerlendirilerek su kullanım verimliliğinin iyileştirilmesine ve dolayısı ile atıksu miktarının azaltılmasına yönelik çalışmalar yürütülerek sanayide suyun verimli kullanımına ilişkin rehber doküman ve eylem planı hazırlanacak ve sanayi sektöründe su verimliliği konusunda farkındalık oluşturulması sağlanacaktır.

Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.