İnşaat Tedarik Dergisi

İnşaat – Yatırım – Proje – Ulaştırma – Mimarlık – Enerji – Maden – Şantiye

Malatya Arguvan Yoncalı arazi toplulaştırma projesi tamamlandı

Malatya ili ve ilçelerinde yapılan su yapılarının artması bölgedeki tarımsal faaliyetlerin gelişmesinde de önemli rol oynamaktadır. Malatya ili Arguvan ilçesinde 29 yerleşim biriminde toplam 58.069 hektar alanda arazi toplulaştırma ve tarla içi geliştirme çalışmaları yapıldı; projenin geçici kabulü gerçekleşti.

Malatya Arguvan ilçesine bağlı 29 mahallede toplam 58 bin 69 hektar alanda yürütülen arazi toplulaştırma çalışmaları neticesinde; söz konusu alanda toplulaştırma öncesi parsel sayısı 27 bin 502 adet iken, toplulaştırma sonrası 22 bin 352 adet parsele dönüştürülmüştür.

Dolayısıyla % 19 oranında toplulaştırma sağlanmıştır.  Aynı proje sahasında toplulaştırma öncesi ortalama parsel büyüklüğü 21,11 dekar iken, toplulaştırma sonrası parsel büyüklükleri ortalama 25,98 dekara çıkarılmıştır. Arguvan ilçesine bağlı proje sahasındaki 29 yerleşim birimine ait tapu tescilleri yapılarak yeni tapular dağıtıldı. Söz konusu iş kapsamında 930 km tarla içi yolu açılarak iş tamamlanmıştır. 

Arazi toplulaştırma çalışmalarının amacı; Tarım işletmelerinin sahip oldukları küçük, parçalı ve dağınık arazileri modern tarım işletmeciliğine göre yeniden düzenleyerek, daha az zaman, iş gücü ve sermaye kullanımı sağlamak, üretim faktörlerinden en iyi biçimde yararlanarak tarımsal üretimi ve tarım işletmelerinin verimliliğini artırmak ve kırsal kesimdeki nüfusun hayat standartlarını yükseltmektir.

Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.