İnşaat Tedarik Dergisi

İnşaat – Yatırım – Proje – Ulaştırma – Mimarlık – Enerji – Maden

Argan Yaylası’na Rüzgar Enerji Santrali

Ordu Büyükşehir Belediyesi, Akkuş ilçesindeki Argan Yaylasında Rüzgar Enerji Santrali kurulması ve 20 yıl işlettirmesi için ihaleye çıktı.

Orman Genel Müdürlüğü tarafından Ordu Büyükşehir Belediyesine tahsis edilen Ordu ili Akkuş ilçesi Argan Yaylası, Gedikli Mevkiinde, 101.515,72 m2 yüzölçümlü ormanlık alan Rüzgar Enerji Santrali sahasında, her biri en az 5mWe gücünde toplam 4 adet türbinden saatte minimum 20 mWe gücünde enerji elde etmek amacıyla teknik şartnamede belirtildiği şekilde en geç 360 takvim günü içinde sabit tesisler, saha içi yollar vb. İnşaat çalışmalarının tamamlanarak Rüzgar Enerji Santrali kurulması ve inşaat çalışmalarının en geç 360 gün içinde bitmesi durumunda belirtilen tarihten daha erken bitmesi halinde inşaatın bitiş tarihinden başlamak üzere Rüzgar Enerji Santralinden (RES) elektrik enerjisi üretilmesi ve 20 yıl süreyle işletilmesi için 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 35/a maddesi gereğince Kapalı Teklif ihale usulü ile kiraya verilmek üzere ihaleye çıkarıldı.

İhale konusu iş için belirlenmiş proje bedeli K.D.V. hariç 20.000.000 TL olup %3 geçici teminat miktarı ise 600.000,00 TL’dir. K.D.V. hariç 20.000.000 TL tutarındaki proje bedeli sözleşme imzalanmasını müteakip OREN A.Ş’ ye nakit olarak ödenecek. Tahmini olarak belirtilen proje bedeli yalnızca geçici ve kesin teminatın belirlenmesinde kullanılacak.

İhale şartnamesi ve ekleri, Oren Ordu Çevre A.Ş. Düz Mahalle Kültür Caddesi No: 14/101 adresinden KDV hariç 10.000,00.- TL bedelle satın alınacak ve dosya satın alındı makbuzu ihale dosyasına konulmak üzere istekli veya yetkili vekillerine verilecek.

İhale Ordu Şarkiye Mahallesi Yükçülük Sok. No: 2 Altınordu/ORDU adresinde bulunan Ordu Büyükşehir Belediyesi Encümen Salonunda 11/01/2022 Salı Saat: 14:00 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 35/a maddesi gereğince Kapalı Teklif usulü ile yapılacak.

İstekliler ihaleye katılmak için istenilen belgeleri dosya halinde ihalenin yapılacağı tarihten (hafta sonları hariç) 1 gün önce (10/01/2022 Pazartesi) saat 15:00’a kadar OREN A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanlığına verecekler.

Belirtilen tarih ve saatten sonraki yapılan müracaatlar kabul edilmeyecek.

Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.