İnşaat Tedarik Dergisi

İnşaat – Yatırım – Proje – Ulaştırma – Mimarlık – Enerji – Maden

Çerkezköy içme suyu projesi Kızılağaç ve Balaban barajları planlama raporu sözleşmesi imzalandı

DSİ Etüt, Planlama ve Tahsisler Dairesi Başkanlığı tarafından ihalesi yapılan “Tekirdağ-Çorlu Çerkezköy İçme suyu Projesi Kömürköy Kızılağaç ve Balaban Barajları Planlama Raporu” sözleşmesi  19 Kasım 2020 tarihinde imzalandı.

Tekirdağ-Çorlu Çerkezköy İçme suyu Projesi Kömürköy Kızılağaç  ve Balaban Barajları Planlama Raporu işi, Kömürköy, Kızılağaç ve Balaban Barajları ile Tekirdağ-Çorlu, Çerkezköy ve Kapaklı İlçelerinin içme-kullanma suyunun temini amacını taşımaktadır. Ayrıca, söz konusu iş kapsamında, hidrolojik verilerin ve nüfus projeksiyonunun elverdiği ölçüde İstanbul İli’nin ihtiyaçlarını karşılamak üzere, Istranca su temin sistemini takviye etme olanakları araştırılacaktır. Bu sebeple, bu iş kapsamında yapılacak çalışmalar, Meriç Nehri’nden Çorlu’ya su aktarımı ve İstanbul İçme suyu sistemine ait mevcut ve mutasavver tesisleri ile birlikte, su temini ve işletilmesi açısından beraber değerlendirilecek olup, işin süresi 720 takvim günüdür.

Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.