İnşaat Tedarik Dergisi

İnşaat – Yatırım – Proje – Ulaştırma – Mimarlık – Enerji – Maden – Şantiye

GAMA Enerji, İç Anadolu Doğalgaz Kombine Çevrim Santrali’nin borçlarını yeniden yapılandırdı

Gama Enerji, İç Anadolu Doğalgaz Kombine Çevrim Santrali’nin borçlarının finansal yeniden yapılandırılmasını başarıyla tamamladı.

1.100,4 MW kurulu güce sahip GAMA Enerji A.Ş.’nin en büyük iştiraki olan, yıllık 5.100,00 GWh üretimi ile Türkiye’ye önemli bir katkı sağlayan, Türkiye’de tüketilen elektriğin yüzde 1,5’ini, Ankara’da tüketilen elektriğin ise yüzde 25’inden fazlasını karşılayan, 853 MW kurulu güce sahip İç Anadolu Doğalgaz Kombine Çevrim Santrali (İÇAN)’nin Finansal Yeniden Yapılandırma Anlaşması 30 Haziran 2021 tarihinde imzalanan Kredi Sözleşmesi’nin tüm ön şartlarının da 26 Ağustos 2021 tarihinde tamamlanmasıyla yürürlüğe girdi.

Çoğunluk payına sahip GAMA Holding’e ilave olarak, Malezyalı enerji şirketi Tenaga Nasional Berhad’ın iştiraki ve Dünya Bankası Kuruluşları olan IFC’nin ve GIF’in ortak olduğu GAMA Enerji’nin Türkiye’deki en büyük iştiraki olan 853 MW kurulu güce sahip İÇAN’ın toplam 595 milyon dolarlık borcu başarıyla yapılandırıldı.

GAMA Enerji Genel Müdürü Tamer Çalışır tarafından yapılan açıklamada; 2015 yılı sonrasında yurt içi ve özellikle yurt dışı enerji ve finans piyasalarında yaşanan dalgalanmalar sonucunda doğalgaz kombine çevrim santrallerinin içinde bulunduğu nakit yaratamama durumu sebebiyle İÇAN kredisinde de yapılandırma ihtiyacı oluştuğu ifade edildi. Çalışır, bu çerçevede 2017 yılının sonunda başlayan yapılandırma sürecinde toplamda 12 yurt içi ve yurt dışı finansal kuruluş ve çok sayıda danışmanın görev aldığını, söz konusu borcun 7 yıl ve 12 yıllık vadeli ödeme planı üzerinden ve bir kısmı Türk Lirası olacak şekilde bütünsel ve sürdürülebilir bir anlaşmaya vardıklarını belirtti.

Çalışır, bu yapılandırmanın tamamlanmasıyla GAMA Enerji’nin koyduğu sürdürülebilirlik hedefleri doğrultusunda topluma, çalışanlarına, paydaşlarına çevresel ve finansal değerler yaratarak enerji sektöründe güçlenerek yer almaya devam edeceğini ifade etti.

Bu süreçte Çalışır “Enerji ve finans sektörlerinin içinden geçtiği zorlu koşullara rağmen, Finansal Yeniden Yapılandırma Anlaşması’nın başarıyla sonuçlandırılmasında yapıcı ve çözüm odaklı tutum sergileyen başta lider banka Türkiye İş Bankası olmak üzere Garanti Bankası, Yapı ve Kredi Bankası, Denizbank ve Türkiye Sınai ve Kalkınma Bankası, finans ve yapılandırma danışmanı KPMG, şirket hukuk danışmanı GKC Partners, kreditörlerin hukuk danışmanları Verdi Avukatlık Bürosu ve Çiftçi Attorney Partners ile piyasa danışmanı Aplus Enerji çalışanlarına ve emeği geçen herkese teşekkür ediyorum” dedi.

GAMA Enerji Hakkında

Türkiye’nin ilk Yap-İşlet-Devret (YİD) projelerinden Birecik Barajı ve Hidroelektrik Santrali, Marmara Ereğlisi / Trakya Doğal Gaz Kombine Çevrim Santrali ve İzmit Yuvacık Barajı ve Kentsel ve Endüstriyel Su Arıtma ve Temin projeleri ile 1995 yılında yatırımcılığa atılan ilk adım GAMA Enerji’nin temelini oluşturmuştur.

GAMA Enerji, 2002 yılında bu temel üzerine kurulmuş, enerji ve su altyapı alanlarında yerel ve uluslararası platformlarda faaliyet gösteren bir iş geliştirme ve yatırım firması haline gelmiştir. Şirket’in Türkiye’deki iştirak ve bağlı ortaklıklarının lisanslarında yer alan toplam kurulu gücü 1.100,4 MW’dır. Şirketin yurtdışı yatırımı olarak Ürdün’de bulunan ve Başkent Amman’a su dağıtımını sağlayan iştirakinin su temin kapasitesi ise 100 milyon m3/yıl’dır. Şirket bugün itibarı ile mevcut portföyü ve iştirakleri sayesinde su alt yapı projesi işletimi, doğalgaz, hidroelektrik ve rüzgar enerjisi üretimi, bu işletmelerin bakım ve onarım faaliyetleri ve enerji ticareti faaliyetlerini sürdürmektedir.

GAMA Enerji’nin, %50,5 oranında hissesi GAMA Holding A.Ş.’ne, %30 oranında hissesi Malezyalı enerji şirketi Tenaga Nasional Berhad’ın iştiraki olan Global Power Enerji ve Ticaret A.Ş.’ne, %14,5 oranında hissesi Dünya Bankası iştiraki olan International Finance Corporation’a ve %5,0 oranında hissesi de IFC GIF Holding I Coöperatief U.A aittir.

GAMA Enerji, tüm yatırımlarında, yasal zorunlulukların ötesinde, çevreye ve insan sağlığına azami dikkat göstererek faaliyetlerini sürdürmektedir. Kurumsal sosyal sorumluluk bilinciyle, faaliyette bulunduğu tüm bölgelerde, yatırımlarının yapım ve işletme süreleri boyunca bölge halkı ile yakın ilişkiler kurmakta ve toplumsal ihtiyaçlar doğrultusunda bölge halkına destek vermektedir.

Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.